Delta i medborgarforskning

Ett av Luomus huvudmål är att väcka intresse för naturen och naturvetenskaperna. Att leda människor till fritidsintressen som har att göra med naturen främjar skapandet av starka känslomässiga band och bidrar till att de i fortsättningen också självständigt vill söka sig till naturen. På resan mot livslångt lärande är det av avgörande betydelse att gå från yttre motivation till inre motivation.
Medborgarforskning

Medborgarforskning (eng. citizen science) betyder vetenskaplig forskning som medborgare, det vill säga medlemmar av allmänheten, deltar i. Allmänheten kan delta i till exempel planeringen eller genomförandet av forskning, eller rapporteringen av resultaten. Syftet med medborgarforskning är att erbjuda möjligheter att delta i vetenskaplig forskning och samtidigt öka medvetenheten om vetenskapen och dess betydelse i samhället.

Inom naturvetenskaperna spelar medborgarforskningen en betydande roll vid olika uppföljningsundersökningar, såsom vinterfågeltaxering och uppföljning av pollinatörer samt observationer av främmande arter.

Luomus koordinerar flera uppföljningsundersökningar och upprätthåller Finlands Artdatacenter, vars tjänster du kan använda för att spara naturobservationer. Du hittar mer information på sidan Observationer och uppföljningar.