Aktiviteter för barn

Du kan utföra naturrelaterade uppgifter både hemma och vid Luomus besöksmål. Ladda ner uppgifterna och börja!
Hemma

Det finns cirka 1 200 kända fladdermusarter och varje art har sin egen kost.

Vid Naturhistoriska museet

Spela bingo med din familj eller dina kompisar under museibesöket. Vem hittar först fem saker som finns på bingolappen?

Bingolappar och pennor delas ut i museets entréhall och texterna är på svenska, finska och engelska. Om du vill kan du också skriva ut din bingolapp och ta med den när du besöker museet.