Täydennyskoulutus

Oikeustieteellinen tiedekunta tarjoaa tutkimukseen perustuvaa täydennyskoulutusta eri muodoissa: voit osallistua vaikkapa ajankohtaispäivään, työpajaan tai koulutusjaksoille.

Koulutuksissa tiedekunnan tutkijat ja asiantuntijat tuovat osaamisensa juridiikan parissa työskentelevien käyttöön, ja uusin tutkimustieto linkittyy työelämän tarpeisiin. Voit täydentää osaamistasi yliopistotason opintokokonaisuuksin, joista saat halutessasi myös sertifikaatin.

Tutustu koulutustarjontaamme alla.

Lisätietoa saat osoitteesta oik-taydennyskoulutus@helsinki.fi.

Hallinto-oikeuspäivä

Hallinto-oikeuspäivä on Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden oppiaineen kahden vuoden välein järjestämä, erityisesti julkishallinnossa työskenteleville suunnattu koulutustapahtuma, jossa käsitellään ajankohtaisia hallinto-oikeudellisia ja hallintoa koskevia aiheita.

Hallinto-oikeuspäivä järjestetään seuraavan kerran pe 17.5.2024, ja päivän teemana on ”Tulevaisuuden oikeudellinen hallinnointi”. Päivän pääpuhujana on korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Kari Kuusiniemi, joka tulee esitelmöimään ilmasto-oikeudenkäynneistä. Muita puhujia ovat muun muassa apulaisprofessori Ida Koivisto, professori Toomas Kotkas ja professori Olli Mäenpää.

Lue lisää hallinto-oikeuspäivän omilta sivuiltaan.

Lisätietoa oikeustieteellisen tiedekunnan täydennyskoulutuksesta

Lisätietoa saat osoitteesta oik-taydennyskoulutus@helsinki.fi.

Menneet koulutukset

Veropäivä

Vuoden 2023 Yliopiston veropäivä järjestetään torstaina 14.12.2023 Porthanian Suomen Laki -salissa.

Yliopiston veropäivä on eri aloilla toimivien veroasiantuntijoiden keskustelufoorumi. Tänä vuonna tapaamme Porthaniassa. Puhujille voi lähettää kysymyksiä & kommentteja etukäteen sekä seminaarin aikana.

Ohjelma

9.00 Avaus
Oikeusneuvos, OTT Vesa-Pekka Nuotio, Keskeisiä nostoja KHO:n verotusta koskevasta oikeuskäytännöstä vuonna 2023
Verojohtaja, KTT, OTL Anita Isomaa, Globaalin minimiveron käyttöönottaminen sekä EU-komission Befit-direktiiviehdotus
OTL, KTL Janne Myllymäki, Henkilörahasto verotuksessa

Kahvit

11.45 Professori Marjaana Helminen, Komission siirtohinnoitteludirektiiviesitys – Mikä muuttuu vai muuttuuko mikään?
OTT Eero Männistö, Ajankohtaista EU:n perusoikeuskirjan merkityksestä verotuksessa

Lounastauko

14.15 Partner, dos. Janne Juusela, Osinkoverotuksen kehittäminen

Yliopistonlehtori, dos. Kristiina Äimä, Case C-39/23, Kela et al. Julkisten eläkerahastojen vertailukelpoisuuden arviointi eurooppalaisessa lähdeverotuksessa.

15.15 Glögit

Yhteystiedot

Tapahtumasta vastaavat: Marjaana Helminen (040 5572294) ja Kristiina Äimä (050 5700869). Yhteydenotot oik-finanssioikeus@helsinki.fi

Uusi eläinten hyvinvointilaki ja eläinsuojeluvalvonta -etäkoulutus

Uusi laki eläinten hyvinvoinnista astuu voimaan vuoden 2024 alussa. Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yhteydessä toimiva Helsingin eläinoikeuskeskus ja Luentokeskus Alexis järjestävät uutta eläinten hyvinvointilakia ja eläinsuojeluvalvontaa koskevan koulutuksen 1.11.2023 klo 9–12.

Koulutus on tarkoitettu eläinsuojeluviranomaisille, poliiseille, syyttäjille, asiamiehille, tuomareille ja esittelijöille, eläinlääkäreille, eläinsuojelu- ja eläinoikeusyhdistyksissä toimiville sekä eläinsuojelusta kiinnostuneille.

Koulutus tarjoaa kattavan läpikäynnin eläinsuojelulainsäädännön uudistuksesta. Koulutuksessa tarkastellaan kansallisen eläinsuojelulainsäädännön kokonaisuutta ennen ja jälkeen uudistuksen. Lainsäädännön systematiikan tarkastelun ohella luennolla nostetaan esiin sisällöltään uusia ja keskeisesti muuttuneita säännöksiä. Eläinten hyvinvoinnista annetun lain ohella tarkastelu ulottuu muun muassa lakiin eläinlääkärinammatin harjoittamisesta.

Kokonaisuudistuksen läpikäynnin ohella koulutuksessa paneudutaan lainsäädännön toteutumisen valvontaan. Luennolla käydään läpi hyvinvointilain sääntelyä koskien eläinsuojeluvalvontaa ja eläimiin kohdistuvien tekojen ja laiminlyöntien kriminalisointia. Tavoitteena on antaa koulutukseen osallistuville kuva eläinsuojeluvalvontaa koskevasta sääntelystä ja eläimiin kohdistuvien rikosten tunnusmerkistöistä.

Luennoitsijoina koulutuksessa toimivat eläinsuojelulainsäädäntöön erikoistuneet väitöskirjatutkija Veera Koponen (OTM) ja yliopistolehtori Tarja Koskela (OTT).

Koulutuksen tarkempi sisältö on luettavissa Luentokeskus Alexiksen verkkosivuilla.
 
Koulutus järjestetään Microsoft Teams -etäyhteyden kautta.

Koulutuksen hinta on 200€ + alv 24%. Hinta sisältää osallistumistodistuksen.
 

Näkökulmia työoikeudelliseen lainsäätämiseen

Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan työoikeuden oppiaine järjestää seminaarin työoikeuden ajankohtaisista teemoista: paikallisesta sopimisesta, työlainsäädännön valmistelusta ja sen vaikutusten arvioinnista sekä työoikeudellisten EU-direktiivien implementoinnista. Seminaarissa keskitytään käsittelemään teemoja yleisemmästä ja tuoreesta näkökulmasta. 

Seminaarissa pohditaan mm. seuraavia teemoja: Miten voisimme kehittää paikallista sopimista yrityskohtaiset tarpeet ja työntekijöiden oikeusturva huomioon ottaen? Millaisia seikkoja lainvalmisteluprosessissa ja lainmuutosten vaikutusten arvioinnissa tulisi ottaa huomioon? Mitä EU-direktiivien vaillinaisesta implementoinnista seuraa? Millaisia näkökulmia liittyy whistleblowing-sääntelyyn?

Aika: 19. syyskuuta 2023 klo 12.30–16.15

Paikka: Helsingin yliopiston päärakennus, pieni juhlasali

Ohjelma:
 
12:30 Tilaisuuden avaus ja johdatus päivän teemaan: Ulla Liukkunen, professori
12:40 Paikallisen sopimisen kehittäminen: Jari Murto, apulaisprofessori
13:15 Työlainsäädännön valmistelu ja vaikutukset: Ulla Liukkunen, professori
Kysymyksiä ja keskustelua
Kahvitauko 14:15-14:45
14:45–15:30 Legal Consequences of Shortcomings in Implementing EU Directives – Exemplified by the Whistleblower Directive: Ninon Colneric, OTT, ent. EUT:n tuomari

Keskustelua, loppuyhteenveto ja seminaarin päätös.

Seminaari päättyy klo 16:15

Puhujat:
 

  • Ulla Liukkunen on työoikeuden ja kansainvälisen yksityisoikeuden professori. Hän on lainsäädännön arviointineuvoston jäsen.
  • Jari Murto on työ- ja sosiaalioikeuden apulaisprofessori, joka on tutkinut yritystasoista normitusta.
  • Ninon Colneric on OTT, ent. EUT:n tuomari ja omaa laajan kokemuksen EU-lainsäädännön soveltamisesta Euroopan unionin tuomioistuimessa. Viime aikoina hän on tutkinut whistleblowing-direktiivin täytäntöönpanoa.

 
Hinta: Seminaarin hinta on 430 euroa/osallistuja (plus. alv 24 %, yhteensä 533 euroa). Jos samasta organisaatiota osallistuu kaksi tai useampia henkilöitä, hinta on 380 euroa/osallistuja (plus. alv 24 % yhteensä 471 euroa). Seminaarihintaan sisältyy luentoaineisto ja kahvitarjoilu.

Tilaisuuden tuotto käytetään työoikeuden väitöskirjatutkijan palkkaamiseen ja tutkimustoimintaan.