Täydennyskoulutus

Oikeustieteellinen tiedekunta tarjoaa tutkimukseen perustuvaa täydennyskoulutusta eri muodoissa: voit osallistua vaikkapa ajankohtaispäivään, työpajaan tai koulutusjaksoille.

Koulutuksissa tiedekunnan tutkijat ja asiantuntijat tuovat osaamisensa juridiikan parissa työskentelevien käyttöön, ja uusin tutkimustieto linkittyy työelämän tarpeisiin. Voit täydentää osaamistasi yliopistotason opintokokonaisuuksin, joista saat halutessasi myös sertifikaatin.

Tutustu koulutustarjontaamme alla.

Lisätietoa saat osoitteesta oik-taydennyskoulutus@helsinki.fi.

Näkökulmia työoikeudelliseen lainsäätämiseen

Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan työoikeuden oppiaine järjestää seminaarin työoikeuden ajankohtaisista teemoista: paikallisesta sopimisesta, työlainsäädännön valmistelusta ja sen vaikutusten arvioinnista sekä työoikeudellisten EU-direktiivien implementoinnista. Seminaarissa keskitytään käsittelemään teemoja yleisemmästä ja tuoreesta näkökulmasta. 

Seminaarissa pohditaan mm. seuraavia teemoja: Miten voisimme kehittää paikallista sopimista yrityskohtaiset tarpeet ja työntekijöiden oikeusturva huomioon ottaen? Millaisia seikkoja lainvalmisteluprosessissa ja lainmuutosten vaikutusten arvioinnissa tulisi ottaa huomioon? Mitä EU-direktiivien vaillinaisesta implementoinnista seuraa? Millaisia näkökulmia liittyy whistleblowing-sääntelyyn?

Aika: 19. syyskuuta 2023 klo 12.30–16.15

Paikka: Helsingin yliopiston päärakennus, pieni juhlasali

Ohjelma:
 
12:30 Tilaisuuden avaus ja johdatus päivän teemaan: Ulla Liukkunen, professori
12:40 Paikallisen sopimisen kehittäminen: Jari Murto, apulaisprofessori
13:15 Työlainsäädännön valmistelu ja vaikutukset: Ulla Liukkunen, professori
Kysymyksiä ja keskustelua
Kahvitauko 14:15-14:45
14:45–15:30 Legal Consequences of Shortcomings in Implementing EU Directives – Exemplified by the Whistleblower Directive: Ninon Colneric, OTT, ent. EUT:n tuomari

Keskustelua, loppuyhteenveto ja seminaarin päätös.

Seminaari päättyy klo 16:15

Puhujat:
 

  • Ulla Liukkunen on työoikeuden ja kansainvälisen yksityisoikeuden professori. Hän on lainsäädännön arviointineuvoston jäsen.
  • Jari Murto on työ- ja sosiaalioikeuden apulaisprofessori, joka on tutkinut yritystasoista normitusta.
  • Ninon Colneric on OTT, ent. EUT:n tuomari ja omaa laajan kokemuksen EU-lainsäädännön soveltamisesta Euroopan unionin tuomioistuimessa. Viime aikoina hän on tutkinut whistleblowing-direktiivin täytäntöönpanoa.

 
Hinta: Seminaarin hinta on 430 euroa/osallistuja (plus. alv 24 %, yhteensä 533 euroa). Jos samasta organisaatiota osallistuu kaksi tai useampia henkilöitä, hinta on 380 euroa/osallistuja (plus. alv 24 % yhteensä 471 euroa). Seminaarihintaan sisältyy luentoaineisto ja kahvitarjoilu.

Tilaisuuden tuotto käytetään työoikeuden väitöskirjatutkijan palkkaamiseen ja tutkimustoimintaan.

Ilmoittuminen viimeistään ma 11.9.2023 tällä lomakkeella.

 

Rikosoikeuspäivä

Rikosoikeuspäivä on koulutustapahtuma, joka on suunnattu rikosoikeudellisten kysymysten parissa työskenteleville ja muille rikosoikeuden ajankohtaisista teemoista kiinnostuneille, kuten syyttäjille, tuomareille, asianajajille ja lainvalmistelijoille.

Rikosoikeuspäivässä käsitellään rikosoikeudenhoidon ja rikoslainkäytön kannalta ajankohtaisia kysymyksiä, kuten rikosoikeuden yleisiä oppeja koskevia ajankohtaiskysymyksiä, rikosoikeudelliseen seuraamusjärjestelmään liittyviä kysymyksiä, tiettyjen erityisen osan tunnusmerkistöjen ajankohtaiskysymyksiä sekä eurooppalaisen rikosoikeuden ajankohtaisia teemoja.

Rikosoikeuspäivä on osa Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan täydennyskoulutusta. Tapahtuma järjestetään ensimmäisen kerran syksyllä 2023 ja tämän jälkeen kahden vuoden välein.

Syksyn 2023 rikosoikeuspäivän aika ja ohjelma tarkentuvat kesän 2023 aikana. Paikkana tulee olemaan Porthanian sali P III (Yliopistonkatu 3, 1. krs.)

Hallinto-oikeuspäivä

Hallinto-oikeuspäivä on Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden oppiaineen kahden vuoden välein järjestämä, erityisesti julkishallinnossa työskenteleville suunnattu koulutustapahtuma, jossa käsitellään ajankohtaisia hallinto-oikeudellisia ja hallintoa koskevia aiheita.

Lue lisää hallinto-oikeuspäivän omilta sivuiltaan.

Lisätietoa oikeustieteellisen tiedekunnan täydennyskoulutuksesta

Lisätietoa saat osoitteesta oik-taydennyskoulutus@helsinki.fi.