Medelsankaffning och dess principer
Varje donation till Helsingfors universitet är ett viktigt stöd till forskare och studenter. Universitetet placerar donationsmedlen säkert, vilket garanterar att pengarna kommer att bidra till forskning och studier i flera decennier. De äldsta fonder som fortfarande delar ut stipendier och andra typer av stöd härstammar från 1700-talet.

Varje donation till Helsingfors universitet är ett viktigt stöd till forskare och studenter. Universitetet placerar donationsmedlen säkert, vilket garanterar att pengarna kommer att bidra till forskning och studier i flera decennier. De äldsta fonder som fortfarande delar ut stipendier och andra typer av stöd härstammar från 1700-talet.

Läs mer om fonder och insamlingar du kan stöda.

Läs mer om hur donationsmedlen placeras och donationsfonderna förvaltas.

Helsingfors universitets etiska principer för medelsanskaffning och företagssamarbete: 

Etiska principer för medelsanskaffning och företagssamarbete (pdf på finska)