Hantering av forskningsdata

Helsingfors universitets datastöd erbjuder tjänster för universitetets personal och studerande och Helsingfors universitetssjukhus HUS. Datastödet ordnar utbildningar och workshoppar. Via rådgivningstjänsten får universitetets forskare hjälp i frågor gällande datahantering av universitetets experter i datahantering, informationsteknik, juridiska tjänster och arkivering.

Biblioteket erbjuder som en del av Helsingfors universitets datastöd utbildningar för forskare och studerande i datahantering och planering av datahantering.

  • På kursen RDM Basics (Datanhallinnan perusteet) går man igenom grunderna i datahantering.
  • DMPTuuli-workshopparna fokuserar på utformandet av materialhanteringsplaner (data management plan, DMP). Workshoppar ordnas framför allt i samband med Finlands Akademis finansieringsutlysningar.

DMPTuuli-verktyget är ett verktyg som hjälper forskaren att skriva sin datahanteringsplan. Du får hjälp med att använda DMPTuuli-verktyget i bibliotekets DMPTuuli-workshoppar.

I samband med finansieringsansökningar kan man skicka in sin datahanteringsplan till Datastödet och få kommentarer på den.

Bloggen Think Open förmedlar information om aktuella ärenden rörande öppen vetenskap och digitala forskningstjänster. Biblioteket deltar i bloggens verksamhet tillsammans med andra aktörer inom universitetet. OpenAIRE bygger upp en tjänstehelhet som främjar öppen vetenskap i Europa. Helsingfors universitets bibliotek är nationell koordinator för OpenAIRE och erbjuder information om dess tjänster.

Helsingfors universitets center för informationsteknologi erbjuder ett flertal tjänster till stöd för forskning, till exempel tjänster för arkivering och informationsdelning och skräddarsydda it-lösningar. IT-centret för vetenskap CSC är ett kompetenscenter som ägs av staten och högskolorna och som producerar högklassiga tjänster för forskning. Den nationella samordningen av öppen vetenskap har på sin webbplats samlat aktuell information om pågående projekt inom öppen vetenskap.