Lagring av forskningsmaterial

Vad göra åt data som inte används aktivt till forskning? Ditt forskningsupplägg, din forskningspublikation eller forskningsfinansiär kan förutsätta att du lagrar materialet en viss tid. Ditt material kan också vara sådant att det till och med borde hållas i användbart skick för kommande generationer.
Så att inga data glöms bort

Forskningsmaterial blir till genom betydande satsningar och långsiktigt engagemang. Eftersom insamlingen och behandlingen av data kräver en avsevärd mängd arbete, för att inte tala om pengar, är det viktigt att lagra materialet för framtida bruk.

Helsingfors universitet tillhandahåller två tjänster för lagring av forskningsmaterial: Databanken är till för material som lagras i 5–15 år och Dataarkivet används för långtidslagring (från 25 år uppåt). Båda tjänsterna kurateras och materialet genomgår en urvalsprocess.

Forskningsmaterialet lagras i statiskt tillstånd i både Databanken och Dataarkivet och därför kan materialet inte redigeras när det lagras. Om du behöver en lagringstjänst där du kan redigera ditt material, se Helpdesk för att få veta mer om de lösningar som universitetet kan erbjuda.

Metadata om de data som lagras i Databanken och Dataarkivet publiceras i en datakatalog.