Granskning av datahanteringsplaner

Experterna vid Helsingfors universitets datastöd granskar och kommenterar universitetsforskarnas datahanteringsplaner på begäran.
Granskning av datahanteringsplaner

Experterna vid Helsingfors universitets datastöd granskar datahanteringsplaner på begäran. Du kan skicka din datahanteringsplan till datastödet per e-post, adress datasupport@helsinki.fi. Granskarna kan behöva tillgång till din forskningsplan.

Du kan få kommentarerna per e-post eller så kan vi ordna ett onlinemöte. Alla planer och dokument som skickas till datastödet hanteras konfidentiellt.