Verktyg och tjänster för datahantering

Verktyg och tjänster för datahantering och planering av datahantering samt med datadokumentation, lagring och delning av data, dataöverföring, tillgängliggörande eller publicering av data, bevarande/arkivering av data/känsliga data.
Planering av datahantering

DMPTuuli är ett onlineverktyg som innehåller allmänna, organisationsspecifika och disciplinsspecifika checklistor och guider för datahanteringsplaner samt aktuella finansiärskrav på datahanteringsplaner. Verktyget kan också användas till att undervisa studenterna i hur man utarbetar en datahanteringsplan. På DMPTuulis ingångssida (under Help) hittar du också en instruktionsvideo som introduktion till verktyget.

Datadokumentation

Vad är Etsin?

Etsin är en tjänst som gör det möjligt att söka forskningsdataset och göra dina egna dataset sökbara för andra. Etsin ger tillgång till dataset inom olika discipliner genom en gemensam metadatamodell. I de beskrivande metadata som lagras i tjänsten ingår uppgifter om datasetets författare, ämne, format och licenser.

Vem kan använda Etsin? 

Vem som helst kan använda Etsin för att söka forskningsdataset. Den som har ett användarnamn för Haka-nätverket kan föra in uppgifter om sina egna dataset, och också om andras dataset med deras tillstånd. Etsin samlar information om dataset från olika källor och vetenskapsområden. Du behöver inte vara vetenskapsidkare eller forskare till yrket för att använda tjänsten.

Är alla data i Etsin öppna? 

Datasetens publicerade metadata är öppna för alla. Ägaren till datasetet bestämmer vem som har åtkomst till det egentliga forskningsmaterialet och på vilket sätt. Det rekommenderas emellertid att data görs öppet tillgängliga alltid när det är möjligt. Etsin fungerar oberoende av var data förvaras.

Fairdata Qvain är ett enkelt verktyg för beskrivning av data. När du är nöjd med beskrivningen kan du publicera datasetet och göra det synligt för andra.

Qvain förser datasetet med en beständig identifierare och en landningssida samt delar beskrivningen till andra tjänster.

Lagring och delning av data

Kontakta en it-expert som hjälper med alla it-relaterade behov, skräddarsyr de rätta lösningarna för dig och med dig, och hjälper dig hantera dina data korrekt och effektivt. Konsultationstjänsterna omfattar allt från it-anskaffningar till exempelvis behandling av känsliga data samt livscykelshantering.

Enheter, forskare och forskningsgrupper får hjälp med sina it-behov. I regel handlar det om mindre uppdrag som tar 1–5 arbetsdagar med målet att ta fram ett lösningsförslag som tillgodoser kundens it-behov. Tjänsten är särskilt avsedd för fall där problemet är för stort för att hanteras av det ordinarie it-stödet och det inte existerar någon befintlig lösning.

Typiska förfrågningar gäller bland annat marknadsundersökningar, behovskartläggningar, mindre it-system, andra it-lösningar och it-upphandling.

Genom att kontakta Helpdesks kundservice eller kundserviceansvariga

IT-centrets tjänst för lösningskonsultation tar fram ett lösningsförslag och kan vid behov också konsulteras i fråga om hur lösningen implementeras.

Mindre konsultationer (enligt omdöme; 1–5 dagar) är avgiftsfria. Konsultationer som överstiger det faktureras enligt IT-centrets prislista.

IDA är idealisk för förvaring av mycket stora, statiska dataset vars omfattning är mellan dussintals gigabyte och flera terabyte. IDA kan inte användas för känsliga data, men medlemmar av en grupp kan dela lagringsutrymmet. IDA stöder också tillgängliggörande av data men kan inte användas som ett repositorium för långtidsbevarande. 

Tjänsten är avsedd för finländska universitet och högskolor samt forskning som finansieras av Finlands Akademi. IDA kräver ett CDC-användarkonto. IDA kan användas för följande ändamål:

  • Förvaring av stora dataset med en omfattning av upp till flera terabyte.
  • Delning av data inom en grupp.

Tillgängliggörande av data. IDA kan inte användas till följande:

  • Förvaring av känsliga data.
  • Som långtidsbevaring: Digitalt bevarande innebär att data i princip förvaras i evighet. IDA har många liknande egenskaper och erbjuder säker förvaring på bytenivå, men digitalt bevarande är en separat tjänst.
  • IDA är inte optimal för mycket små dataset.

Fakta i korthet:

Dataöverföring
Tillgängliggörande eller publicering av data

Dryad är ett internationellt öppet arkiv med forskningsdata, särskilt data som ligger till grund för vetenskapliga och medicinska publikationer. Dryad är ett kurerat förråd för generellt syfte som gör att data kan upptäckas, återanvändas fritt och citeras.

Lämplig för både kvantitativa och kvalitativa data. De kommer att beskriva data för dig, lagra dem i ett filformat som är lämpligt för återanvändning och hjälpa dig med anonymiseringen av data. Dina uppgifter kommer att bevaras i årtionden framöver på ett tillförlitligt sätt och i enlighet med gällande datasäkerhetsbestämmelser och krav.

Språkbanken är en tjänst för forskare som använder språkresurser inom digital humaniora och samhällsvetenskap. Språkbanken har ett brett utbud av text- och talkorporer och verktyg för att studera dem. Corpora kan analyseras och behandlas med Språkbankens verktyg eller laddas ner.

Zenodo är ett lättanvänt datarepositorium som finansieras av Europeiska kommissionen och drivs av CERN. 

Mer information om Zenodo: http://about.zenodo.org/policies/ och bruksanvisningar: https://help.zenodo.org/.

Bevarande/arkivering av data

Vad är Etsin?

Etsin är en tjänst som gör det möjligt att söka forskningsdataset och göra dina egna dataset sökbara för andra. Etsin ger tillgång till dataset inom olika discipliner genom en gemensam metadatamodell. I de beskrivande metadata som lagras i tjänsten ingår uppgifter om datasetets författare, ämne, format och licenser.

Vem kan använda Etsin? 

Vem som helst kan använda Etsin för att söka forskningsdataset. Den som har ett användarnamn för Haka-nätverket kan föra in uppgifter om sina egna dataset, och också om andras dataset med deras tillstånd. Etsin samlar information om dataset från olika källor och vetenskapsområden. Du behöver inte vara vetenskapsidkare eller forskare till yrket för att använda tjänsten.

Är alla data i Etsin öppna? 

Datasetens publicerade metadata är öppna för alla. Ägaren till datasetet bestämmer vem som har åtkomst till det egentliga forskningsmaterialet och på vilket sätt. Det rekommenderas emellertid att data görs öppet tillgängliga alltid när det är möjligt. Etsin fungerar oberoende av var data förvaras.

Långtidsbevarande av data innebär att digital information bevaras i en begriplig och användbar form i årtionden eller rentav århundraden. Hårdvara, mjukvara och filformat åldras, men informationen måste bevaras.

Med en e-blankett kan du föreslå långtidsbevarande av digitala data som producerats vid Helsingfors universitet.

Mera information: https://www.helsinki.fi/en/research/services-researchers/data-support/rdm-tools-services/long-term-preservation-research-datasets

Känsliga data

REDCap är en säker webbplattform för att bygga och hantera online-databaser och enkäter. REDCap är tillgängligt för alla studenter och personal vid Helsingfors universitet. Logga in på REDCap på https://redcap.helsinki.fi/redcap/ med ditt användarnamn och lösenord från Helsingfors universitet. REDCap installeras på universitetets egna servrar och de data som samlas in vid användning av REDCap lagras också på universitetets servrar. Första logging förnamn.efternamn@helsinki.fi

REDCap tillhandahåller automatiserade exportprocedurer för sömlösa datahämtningar till Excel och vanliga statistikpaket (SPSS, SAS, Stata, R), samt en inbyggd projektkalender, en schemaläggningsmodul, ad hoc-rapporteringsverktyg och avancerade funktioner som förgreningslogik, filuppladdning och beräknade fält. Det är särskilt användbart för att samla in och hantera känslig information.

Se till att dataskyddskraven uppfylls innan du börjar samla in data. Dataskyddsguiden för forskare i Flamma är en utmärkt källa till dessa krav.

Detaljerade instruktioner och utbildningsvideor finns på REDCaps hemsida och samma videor finns också tillgängliga för visning på Helsingfors universitets REDCap webbplats efter att du loggat in.

REDCap skapades 2004 vid Vanderbilt University och utvecklas ständigt av medlemmarna i konsortiet. Vanderbilt University har också en mycket grundlig kurs i datahantering för klinisk forskning där REDCap används: https://www.coursera.org/lecture/clinical-data-management/course-introduction-ZvJUx

Om du behöver hjälp eller har frågor om REDCap kan du kontakta REDCap Support (redcap-support@helsinki.fi). Helsingfors universitets bibliotek anordnar grundläggande utbildningstillfällen om REDCap. Information om träningspass.