Kurser och workshoppar i hantering av forskningsdata

Helsingfors universitets datastöd ordnar föreläsningar i grunderna i hantering av forskningsdata och workshoppar i datahanteringsplanering på alla campus året om, och särskilt i samband med Finlands Akademis utlysningar, som ordnas vartannat år.

Anmäl dig till kurserna via Lyyti genom att klicka på ett specifikt kursdatum. Om du har problem att anmäla dig kontaktar du datasupport@helsinki.fi.

Workshoppar och föreläsningar 2024

Du kan registrera dig för en kurs i Lyyti genom att klicka på ett specifikt kursdatum.

Kurser hålls på distans om inget annat anges.

Centrumcampus:

 

Gumtäkt & Mejlans & Vik: 

16.5.2024 kl. 10-12 (på engelska)

 

Du kan registrera dig för en kurs i Lyyti genom att klicka på ett specifikt kursdatum.

Kurser hålls på distans om inget annat anges.

 

REDCap training – overview and basic functions

 

REDCap Basics - Clinical Research

 

Anmäl dig till en specifik föreläsning i Lyyti genom att klicka på datum och tid.

29.5.2024 kl. 14-16

18.6.2024 kl. 13-15

27.6.2024 kl. 13-15

1.7.2024 kl. 10-12

10.7.2024 kl. 12-14

1.8.2024 kl. 13-15

Du kan delta i alla sessioner eller bara i den som är mest relevant för ditt projekt.  Webbinarierna hålls på finska under våren och på engelska under hösten.

RDM Advanced 1: Ethics and Law 

RDM Advanced 2: IT and Storing Solutions During the Project 

RDM Advanced 3: Documentation and Metadata 

RDM Advanced 4: Archiving, Publishing and Licensing Your Data; Resources and Responsibilities 

Presentationer återfinns här

See the FAQ of the previous webinars (wiki site).

Alla webbseminarier har samma innehåll. Webbinarierna har två korta presentationer om vad man ska skriva i avsnitt 4.1 i forskningsplanen om öppen vetenskap, en handlar om öppen tillgång, open access och den andra om datahantering. Efter varje presentation finns en frågestund där du kan ställa frågor. Ingen registrering behövs.

Presentationer återfinns här.

Basinformationen om undervisningen

En introduktion i de grundläggande begreppen och god praxis för hantering av forskningsdata.   

Vi går igenom följande teman: vad är data, etik och juridik, datadokumentation, datastödets lagringslösningar samt tillgängliggörande, publicering och arkivering av forskningsdata.   

Det huvudsakliga föreläsningsspråket är engelska. Hjälp och instruktioner fås också på finska.  

Vi anordnar kurser också på finska.

 

REDCap är en säker webbapplikation för att bygga och hantera online-undersökningar och databaser. Avsedd för alla (forskare, studenter, personal) som behöver ett säkert verktyg för att samla in kliniska data.  I detta webbinarium kommer vi att lära känna de grundläggande funktionerna i RedCap, med hjälp av en enkel exempelövning som vi gör tillsammans.

Det huvudsakliga föreläsningsspråket är engelska. Hjälp och instruktioner fås också på finska. Om du har några frågor om kursen, vänligen kontakta redcap-support@helsinki.fi.

Den här utbildningen är en introduktion i REDCap där du kan utforska funktionerna i programmet. Vi går igenom basfunktionerna, processen för att skapa REDCap-projekt och slutligen produktionsskedet. Vi introducerar i korthet de aspekter som du behöver vara uppmärksam på när du samlar in känsliga uppgifter. Inga förhandskunskaper krävs. Efter utbildningen har du grundläggande kunskaper i REDCap.

Det huvudsakliga föreläsningsspråket är engelska. Hjälp och instruktioner fås också på finska.  Om du har några frågor om kursen, vänligen kontakta redcap-support@helsinki.fi.

Serien omfattar fyra webbinarier där vi går igenom de nyckelfrågor som krävs för effektiv och etiskt godtagbar hantering av forskningsdata. Serien vidareutvecklar och går djupare in på de teman som introduceras under introduktionsföreläsningen. 

Fyra sessioner som inleds med att universitetets datatjänster ger en 30 minuters introduktion i temat, varefter 60 minuter reserveras för deltagarnas frågor. Såväl de introduktionerna som vanliga frågor under sessionerna kommer att publiceras vid datastödet. Tips för vidare läsning och studiematerial ges också.  

Webbinarierna är öppna för alla. Fokus ligger på frågor kring Finlands Akademis vinterutlysning, där de sökande ska inkludera en realistisk datahanteringsplan innan ett projekt som fått beslut om finansiering inleds vid Helsingfors universitet. 

Du kan delta i alla webbinarier eller välja dem som intresserar dig.  

Presentationer återfinns här

En praktiskt orienterad workshop om god praxis och vad du behöver beakta när du formulerar en datahanteringsplan (DMP, data management plan).   

Under workshoppen går vi igenom planens allmänna struktur och ger tips på vad som ska anges i respektive avsnitt. Du kan arbeta med din egen plan med hjälp av experterna vid datastödetDMPTuuli är ett verktyg för datahanteringsplaner och introduceras under workshoppen.   

Om du är helt ny på datahanteringsplanering rekommenderar vi att du börjar med introduktionsföreläsningen i hantering av forskningsdata.