Kurser och workshoppar i hantering av forskningsdata
Helsingfors universitets datastöd ordnar föreläsningar i grunderna i hantering av forskningsdata och workshoppar i datahanteringsplanering på alla campus året om, och särskilt i samband med Finlands Akademis utlysningar, som ordnas vartannat år.

Anmäl dig till kurserna via Suffeli (SAP SuccessFactors). Du hittar också till Suffeli via Flammas verktyg och SAP Fiori. Om du har problem att anmäla dig kontaktar du datasupport@helsinki.fi

Workshoppar och föreläsningar 2021-2022

Centrumcampus:

30.11.2021 kl. 14-16
20.1.2022 kl.10-12
1.3.2022 kl. 12-14
6.4.2022 kl.14-16
12.5.2022 kl.12-14

Gumtäkt:

1.12.2021 kl. 10-12
27.4.2022 kl. 10-12
18.5.2022 kl. 12-14

Mejlans:

1.12.2021 kl. 10-12
11.3.2022 kl. 12-14
18.5.2022 kl. 12-14

Vik:

1.12.2021 kl. 10-12
2.2.2022 kl. 10-12 (på finska)
18.5.2022 kl. 12-14

 

Det huvudsakliga föreläsningsspråket är engelska. Hjälp och instruktioner fås också på finska.  

REDCap training – overview and basic functions

After this training, you will have a baseline competency in REDCap.
Enrol in Suffeli by clicking on the date and time:

December 8th 14-16

Det huvudsakliga föreläsningsspråket är engelska. Hjälp och instruktioner fås också på finska.  

RedCap Basics - Clinial Research

For everyone (researchers, students, personnel) who needs a secure tool for collecting clinical research data.
Enrol in Suffeli by clicking on the date and time:

February 8th 10-12
April 5th 12-14

Enrol to a specific lecture in Suffeli by clicking on the date and time.

Others than employees of UH enroll here!

Inga workshopper just nu.

 

Inga webbinarier just nu.

See the FAQ of the previous webinars (wiki site).

Inga webbinarier just nu.

See the recordings and materials (wiki site) of the autumn 2021 webinars.

Basinformationen om undervisningen

En introduktion i de grundläggande begreppen och god praxis för hantering av forskningsdata.   

Vi går igenom följande teman: vad är data, etik och juridik, datadokumentation, datastödets lagringslösningar samt tillgängliggörande, publicering och arkivering av forskningsdata.   

Om du behöver hjälp och praktisk vägledning med ditt projekt kan du kontakta datasupport@helsinki.fi. 

Den här utbildningen är en introduktion i REDCap där du kan utforska funktionerna i programmet. Vi går igenom basfunktionerna, processen för att skapa REDCap-projekt och slutligen produktionsskedet. Vi introducerar i korthet de aspekter som du behöver vara uppmärksam på när du samlar in känsliga uppgifter. Inga förhandskunskaper krävs. Efter utbildningen har du grundläggande kunskaper i REDCap.

Serien omfattar fem webbinarier där vi går igenom de nyckelfrågor som krävs för effektiv och etiskt godtagbar hantering av forskningsdata. Serien vidareutvecklar och går djupare in på de teman som introduceras under introduktionsföreläsningen. 

Fem sessioner som inleds med att universitetets datatjänster ger en 30 minuters introduktion i temat, varefter 60 minuter reserveras för deltagarnas frågor. Såväl de inspelade introduktionerna som vanliga frågor under sessionerna kommer att publiceras vid datastödet. Tips för vidare läsning och studiematerial ges också.  

Webbinarierna är öppna för alla. Fokus ligger på frågor kring Finlands Akademis septemberutlysning, där de sökande ska inkludera en realistisk datahanteringsplan innan ett projekt som fått beslut om finansiering inleds vid Helsingfors universitet. 

Du kan delta i alla webbinarier eller välja dem som intresserar dig.  

En praktiskt orienterad workshop om god praxis och vad du behöver beakta när du formulerar en datahanteringsplan.   

Under workshoppen går vi igenom planens allmänna struktur och ger tips på vad som ska anges i respektive avsnitt. Du kan arbeta med din egen plan med hjälp av experterna vid datastödetDMPTuuli är ett verktyg för datahanteringsplaner och introduceras under workshoppen.   

Om du är helt ny på datahanteringsplanering rekommenderar vi att du börjar med introduktionsföreläsningen i hantering av forskningsdata.