Lääketieteellisen tutkimuksen eettinen ennakkoarviointi

Tältä sivulta löydät perustietoa lääketieteellisen tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin toimikunnan tehtävistä ja toiminnasta. Löydät toimikunnan jäsenet, yhteystiedot ja ohjeita lausuntopyynnön laatimiseen.

Lääketieteellisen tiedekunnan tutkimuseettinen toimikunta antaa lausuntoja tiedekunnan piirissä tehtävistä tutkijalähtöisistä lääketieteellisistä tutkimussuunnitelmista, joista tarvitaan eettisen toimikunnan lausunto.

Toimikunta ei käsittele sellaisia tutkimuksia, joista tulee saada lakisääteinen lausunto sairaanhoitopiirin eettiseltä toimikunnalta tai Valtakunnalliselta lääketieteelliseltä tutkimuseettiseltä toimikunnalta (TUKIJA). Näihin tutkimuksiin liittyvät lausunnot pyydetään sen sairaanhoitopiirin eettiseltä toimikunnalta, jonka alueella tutkimuksesta vastaava henkilö toimii tai jonka alueella tutkimus on pääasiassa tarkoitus suorittaa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) erityisvastuualueella toimii yksi eettinen toimikunta.

Eettisen toimikunnan antama puoltava lausunto on lääketieteellisen tutkimuksen edellytys. Tutkimusta ei saa aloittaa ilman toimikunnan lausuntoa.

Toimikunnan jäsenet kaudella 2022-2025
 • Puheenjohtaja: Professori Antti Sajantila
 • Yliopistonlehtori Aura Heimonen
 • Kliininen opettaja Mika Laitinen
 • Professori Samuli Ripatti
 • Professori Ossi Rahkonen
 • Kliininen-opettaja Petteri Arstila
 • Yliopistotutkija Paula Virtala
 • Varapuheenjohtaja: Yliopisto-opettaja Aleksi Pajunen
 • FT Jukka Reivinen, maallikkojäsen
 • Väitöskirjatutkija Anne-Marie Vartti (varajäsen: Niklas Mäkelä)

Sihteeri: Mila Hyytinen, Tutkimuspalvelut.

Tietosuoja-asiantuntija, Tutkimuspalvelut

Asiakirjojen toimittaminen

Lääketieteellisen tiedekunnan tutkimuseettiseltä toimikunnalta lausuntoa voi hakea tutkimuksesta vastaava tutkija.

Toimikunnalle tulee lähettää

 • korkeintaan kuusi sivua pitkä tutkimussuunnitelma
 • perustelu eettisen ennakkoarvion tarpeelle
 • oma arvio tutkimuksen etiikasta
 • Tiedote tutkittaville
 • Tutkittavien allekirjoitettavaksi tarkoitettu suostumuslomake
 • Muu tutkittaville annettava materiaali, esim. haastattelurunko, päiväkirjat, kyselylomakkeet
 • väitöskirjatutkijoiden, maisteriopintojen sekä syventäviä opintoja suorittavien tulee toimittaa lausuntopyynnölle ohjaansa puoltava lausunto mikäli tutkimus julkaistaan
 • aineistonhallintasuunnitelma
 • tieteellisen tutkimuksen tietosuojailmoitus, jos tutkimuksessa käsitellään henkilötietoja. Lisätietoa tietosuojailmoituksesta Flammassa.

Kokousaikataulu

kokouspäivät keväällä 2024:

 • 30.1
 • 27.2
 • 19.3
 • 30.4
 • 28.5
 • 18.6

Toimikunta on tauolla heinäkuussa.

Kun haluat, että kokous käsittelee lausuntopyyntöhakemustasi, tulee hakemus toimittaa toimikunnan sihteerille yhtenä pdf-dokumenttina e-lomakkeella. viimeistään kaksi viikkoa ennen toivomaasi kokousta. Myöhästyneet hakemukset käsitellään seuraavassa kokouksessa.

Jos toimikunta toteaa, että tutkimus täyttää eettiset periaatteet, toimikunta lähettää lausunnon hakijalle kahden viikon kuluessa siitä kokouksesta, jossa lausuntopyyntöä on käsitelty.

Pyydä lausuntoa

Toimita lausuntopyyntösi yhtenä pdf-dokumenttina.

Lähetä lausuntopyyntöhakemuksesi e-lomakkeella.

Tutustu myös