Lääketieteellisen tutkimuksen eettinen ennakkoarviointi
Tältä sivulta löydät perustietoa lääketieteellisen tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin toimikunnan tehtävistä ja toiminnasta. Löydät toimikunnan jäsenet, yhteystiedot ja ohjeita lausuntopyynnön laatimiseen.

Lääketieteellisen tiedekunnan tutkimuseettinen toimikunta antaa lausuntoja tiedekunnan piirissä tehtävistä tutkijalähtöisistä lääketieteellisistä tutkimussuunnitelmista, joista tarvitaan eettisen toimikunnan lausunto.

Toimikunta ei käsittele sellaisia tutkimuksia, joista tulee saada lakisääteinen lausunto sairaanhoitopiirin eettiseltä toimikunnalta tai Valtakunnalliselta lääketieteelliseltä tutkimuseettiseltä toimikunnalta (TUKIJA). Näihin tutkimuksiin liittyvät lausunnot pyydetään sen sairaanhoitopiirin eettiseltä toimikunnalta, jonka alueella tutkimuksesta vastaava henkilö toimii tai jonka alueella tutkimus on pääasiassa tarkoitus suorittaa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) erityisvastuualueella toimii neljä alueellista eettistä toimikuntaa.

Eettisen toimikunnan antama puoltava lausunto on lääketieteellisen tutkimuksen edellytys. Tutkimusta ei saa aloittaa ilman toimikunnan lausuntoa.

Toimikunnan jäsenet kaudella 2018-2021
 • Puheenjohtaja: professori Antti Sajantila, Medicum, oikeuslääketieteen osasto
 • Kansanterveystiede: professori Ossi Rahkonen, Clinicum, kansanterveystieteen osasto
 • Biostatistiikka: professori Samuli Ripatti, Clinicum, kansanterveystieteen osasto, FIMM
 • Psykiatria: professori Anna Keski-Rahkonen, Medicum, kansanterveystieteen osasto
 • Biolääketiede: professori Nils Bäck, Medicum, anatomian osasto
 • Kliinis-teoreettinen tutkimus: kliininen opettaja Petteri Arstila, Medicum, bakteriologian ja immunologian osasto
 • Kliininen tutkimus: kliininen opettaja Mika Laitinen, Clinicum, sisätautien osasto
 • Tohtorikoulutettava Lauri Koivula (varajäsen: Jani Pirinen)
 • Tietosuoja-asiantuntija, Yliopistopalvelut
 • Sihteeri ja maallikkojäsen: FT Alise Hyrskyluoto, tutkimuspalvelut.
Asiakirjojen toimittaminen

Lääketieteellisen tiedekunnan tutkimuseettiseltä toimikunnalta lausuntoa voi hakea tutkimuksesta vastaava tutkija.

Toimikunnalle tulee lähettää

 • korkeintaan kuusi sivua pitkä tutkimussuunnitelma
 • perustelu eettisen ennakkoarvion tarpeelle
 • oma arvio tutkimuksen etiikasta
 • tieteellisen tutkimuksen tietosuojailmoitus, jos tutkimuksessa käsitellään henkilötietoja.

Asiakirjat toimitetaan sähköpostitse toimikunnan sihteerille.

Toimikunta pyrkii käsittelemään tutkimussuunnitelmat kolmen viikon kuluessa. Loma-aikoina on syytä varautua pitempiin käsittelyaikoihin.

Pyydä lausuntoa

Toimita lausuntopyyntösi sähköpostitse toimikunnan sihteerille.

See also