Kon­takt­upp­gif­ter

Med frågor som rör något specifikt forskningsområde är det bäst att kontakta en professor med expertis inom sagda forskningsområde.

Avdelningens årsberättelser innehåller information om avdelningens versamhet och olika händelser under tidigare år.