Studera datavetenskap

Den datavetenskapliga utbildningen förenar teori och praktik. Vår praktiska undervisning innehåller handledda övningar och samarbetsprojekt, där professionella verktyg används. Undervisningen omfattar huvudområdena inom datavetenskap, såsom program och algoritmer, informationshantering och datasäkerhet, användargränssnitt, funktioner i maskinvaran, operativsystem och datakommunikation.

Kandidatprogrammet i datavetenskap lär dig färdigheter som behövs idag och i framtiden, både i arbetslivet och inom forskningen. Sysselsättningsutsikterna i branschen är utmärkta. Kandidaterna får jobb inom uppgifter som motsvarar utbildningen, och kandidatexamen ger dig rätt att fortsätta dina studier i ett magisterprogram i datavetenskap eller i data science.

Bachelor’s programme in Science är en mångvetenskaplig, internationell kandidatexamen i naturvetenskaper. Programmet grundar sig på forskning inom fysik, kemi, matematik och statistik, datavetenskap och data science, och ger mångsidiga förutsättningar för magisterstudier inom dessa områden.

Programmet är helt engelskspråkigt.

I magisterprogrammet i datavetenskap utvecklar du dig till en expert inom ditt område. Ämnesområdena som du kan välja mellan omfattar algoritmer, datanät eller programvara.

Magisterprogrammet är flerspråkigt. Undervisningen ges på engelska. Kurserna och examensproven kan också avläggas på finska eller svenska, om det är möjligt med hänsyn till undervisningen. I det flerspråkiga programmet medverkar studenterna i det internationella studentsamfundet och forskarsamhället.

Magisterprogrammet i data science ger dig djupgående kunskaper om de datavetenskapliga metoderna. Data science är en modern kombination av datavetenskap och statistik som löser problem i samband med analys och användning av olika datamaterial både inom industrin och många vetenskapsområden. Efterfrågan på datavetare växer i och med att insamling och analys av data blir allt vanligare på alla samhällsområden. Du lär dig förstå metodernas principer, så att du kan tillämpa dem och ta fram lösningar på nya datavetenskapliga utmaningar.

Magisterprogrammet är flerspråkigt. Undervisningen ges på engelska. Kurserna och examensproven kan också avläggas på finska eller svenska, om det är möjligt med hänsyn till undervisningen.

Magisterprogrammet i teoretiska och beräkningsmetoder ger dig en stark grund för teoretiska metoder, modellering samt matematisk och numerisk analys inom fysik, matematik, kemi och/eller datavetenskap. Utmärkande för utbildningsprogrammet är att du brett kan kombinera studier i ovan nämnda läroämnen. Programmet lämpar sig utmärkt för grundforskning och olika tillämpningar. 

Magisterprogrammet är flerspråkigt. Undervisningen ges på engelska. Du kan också genomföra kurser och skriva avhandlingar på finska eller svenska, om det är möjligt med hänsyn till undervisningen.

Magisterprogrammet i atmosfärvetenskaper lär dig att förstå de väsentligaste frågorna kring klimatförändringen, luftkvaliteten och förändringar i vädret. Programmet är också det enda i Finland som utbildar meteorologer.

Magisterprogrammet är flerspråkigt. Undervisningen ges på engelska. Du kan också genomföra kurser och skriva avhandlingar på finska eller svenska, om det är möjligt med hänsyn till undervisningen.

Magisterprogrammet Life Science Informatics erbjuder unika studiemöjligheter och utmärkta internationella ramar för spetsforskning vid HiLIFE-enheten på Campus Gumtäkt, Campus Vik och Campus Mejlans. I en mångvetenskaplig miljö kan du inrikta dina studier på många olika sätt och delta i att lösa stora naturvetenskapliga frågor i gränssnittet mellan olika vetenskapsområden.

Språket för magisterprogrammet är engelska.

Doktorandutbildning

Doktorandutbildningen vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten utbildar morgondagens spetsforskare. Därför rekryterar vi de mest begåvade och motiverade doktoranderna. En examen ger kompetens för en internationell forskarkarriär vid de bästa universiteten och för de mest krävande expertuppgifterna i samhället. Doktorandutbildningen grundar sig på forskning som bedrivs av ett flertal ansedda internationella forskningsgrupper vid fakulteten, inklusive flera spetsforskningsenheter vid Finlands Akademi.

Doktorsexamina vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten avläggs i fakultetens doktorandprogram. Campus Gumtäkt har en naturvetenskaplig forskarskola. Dessutom kan doktorsexamen från Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten avläggas i ytterligare åtta doktorandprogram vid andra forskarskolor.

MOOC-kurser

Avdelningen för datavetenskap erbjuder öppna och avgiftsfria kurser av hög kvalitet för alla. Hos oss hittar du kurser på alla nivåer. En nybörjare kan börja med en mooc-kurs i programmering eller med Elements of AI som behandlar grunderna inom AI. Du som vill uppdatera dina kunskaper kan till exempel fördjupa dig i datasäkerhet eller Fullstack-programmering.

Bekanta dig med studierna vid fakulteten

Hur är det att studera vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten? Och hurdant är studielivet? Läs mer om studier vid vår fakultet och om studenttjänsterna här!