Linkki – vetenskapsklassen för datavetenskap

Linkki erbjuder barn och ungdomar möjligheten att bekanta sig med datavetenskap och programmering. Linkki ordnar hobbymöjligheter på somrarna och efter skoldagarna, studiebesök för skolgrupper samt producerar programmeringsmaterial och stöder lärare med sina uppgifter genom att erbjuda tilläggsskolningar. För tillfället erbjuder vi hobbyverksamhet och tilläggsskolningar endast på finska.

Linkki strävar efter att i stor utsträckning erbjuda kunskaper i algoritmiskt tänkande, programmeringsfärdigheter och allmän kunskap om möjligheterna som datavetenskap ger. Samtidigt betonas friheten att få vara kreativ och utforska, samt göra vetenskap roligt.

Vi sätter särskilt fokus på att nå flickor, i och med att flickors intresse för tekniska branscher än idag är på en för låg nivå i Finland. Vid sidan om att ordna verksamhet riktat till alla, ordnar vi även klubbar och läger ämnade åt flickor för att sänka tröskeln för deltagande. Vi strävar efter att skapa positiva första upplevelser inom teknik för flickor, för att de ska bättre kunna känna igen sin egen potential.

Studiebesök

Bokningskalendern för studiebesök är öppen!

Bekanta dig först med de noggrannare bokningsinstruktionerna på  LUMA-vetenskapsklassernas nätsida. Efter detta kommer Linkkis kontaktperson att vara i kontakt med dig för att komma överens om detaljerna.

Under distansstudiebesöket kan studeranden följa studiebesöket på sin egen dator eller t.ex. på en gemensam skärm fram i klassen.

Efter studiebesöket ber vi er svara på feedbackformuläret. Responsen hjälper oss utveckla vår verksamhet.

Teman för studiebesöken

Studiebesökens teman är programmering eller artificiell intelligens (AI).

Studiebesöken om programmering är speciellt riktade till lågstadieelever (Scratch) samt högstadie- och gymnasieelever (Python). Man får dock komma på besök med en grupp av vilken som helst ålder. Besökets innehåll anpassas efter gruppens kunskapsnivå.

Studiebesöket som behandlar artificiell intelligens riktar sig till högstadie- och gymnasieelever. Besöket passar bäst för grupper som redan tidigare har bekantat sig med Python-programmering eller något annat textprogrammeringsspråk.

Studiebesökets innehåll: Studiebesöket om programmering består av programmering med Scratch eller Python, samt extra möjligheter att bekanta sig vidare med datavetenskap.

Scratch är ett visuellt programmeringsspråk som gör programmering lätt och roligt. Python är däremot ett textbaserat programmeringsspråk som låter en utföra flera olika sorters uppgifter. Båda kan enkelt användas på webbläsaren och således behöver man inte ladda ner någon separat programvara.

Dessutom är det möjligt att i studiebesöket inkludera ett datakommunikations relaterat trolleritrick eller någon annan aktivitet som har med datavetenskap att göra.

På studiebesöken om artificiell intelligens bekantar man sig med artificiell intelligens: man funderar på vad det är och inte är, vad som kan uppnås med hjälp av det och vad som är omöjligt att uppnå ‒ åtminstone än så länge. Dessutom kommer man att få prova på programmering. Man kan välja att inkludera att få bekanta sig med roliga AI-applikationer.

Tillbehör: Det skulle vara bra att varje person som deltar på distansstudiebesöket skulle ha tillgång till dator eller åtminstone ha en dator per par. Dessutom behöver alla datorer vara kopplade till internet.

Före studiebesöket: Ifall studiebesökets deltagare vill så kan de skapa egna användarkonton till programmeringsmiljön (Scratch / Python). På detta sätt sparas uppgifterna man gjort till senare, ifall man vill fortsätta programmera mera på egen hand. Det är dock inte obligatoriskt att skapa ett användarkonto. 

Man kan även diskutera med gruppen på förhand vad programmeringskunskaper kan användas till eller behövas till i framtiden.

Linkkis materialbank

I vår materialbank hittar du mycket material för undervisning av programmering (t.ex. Scratch, Python, Java, AppInventor). Materialen har testats under Linkkis programmeringsklubbar och är mycket lämpliga också för skolundervisning. De flesta av materialet är på finska.

Tie koodariksi

Tie koodariksi -oppimisalustalla voi opiskella Python-ohjelmointikieltä suoraan verkkoselaimessa ilman aiempaa ohjelmointikokemusta tai laajentaa ohjelmointikielten osaamistaan C++-kieleen.

Kluraklubb

Kluraklubb är en verkstadhelhet av funktionell matematik och programmering. Den är gjord för 9-13 -åriga barn och unga. Kluraklubb-verkstäderna är ett intressant sätt att greppa matematik och programmering, och man behöver inte tidigare erfarenhet.

Läge och kontaktuppgifter

Vetenskapsklassen för datavetenskap är belägen på Gumtäkt campus i byggnaden Exactum (Pehr Kalms gata 5) på andra våningen.