Extern samverkan vid avdelningen för datavetenskap

Avdelningen för datavetenskap vill påverka samhället på många olika sätt, både lokalt och globalt. Vi samarbetar brett med såväl forskningsinstitut, företag som den offentliga sektorn.
Extern samverkan vid avdelningen för datavetenskap
Opetuksen ja koulutuksen yhteistyö
Samarbete med organisationer