Urban framtid

Redan över hälften av världens befolkning bor i städer. Den tilltagande befolkningstätheten skapar nya möjligheter, men också utmaningar. Vi vill ha ett tryggt hem där människan och naturen mår bra, men hur ska en livsmiljö som ger oss en hållbar framtid utformas? Hur kan aktiva invånare göra staden flexiblare? Hur beaktas klimatförändringen i stadsplaneringen? Kommer tekniken att bli en del av oss? Med vetenskapens hjälp kan vi lära av det förflutna och föregripa framtiden. 

Aktuellt