Yliopistoportfolio

Akateemista kompetenssia arvioitaessa voidaan käyttää yliopistoportfoliota. Portfoliossa tekijä esittää dokumentoidusti keskeisen ammatillisen osaamisensa ja tarkastelee akateemisen työn osa-alueita (tutkimus, opetus, yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja hallinto) kokonaisuutena. Tavoitteena on kirjata ja tuoda esiin dokumentoidusti akateemisen työntekijän osaaminen, vahvuudet ja näkemys omasta kehityksestään. Käyttötarkoituksella on vaikutusta portfolion sisältöön; haettaessa tehtäviä yliopistolta ansiot on esiteltävä haettavan tehtävän kannalta.

Yliopistoportfolio voi olla rakenteeltaan seuraavanlainen

1. Perustiedot

    Henkilö- ja yhteystiedot

    Koulutus ja tutkinnot

    Muut tarvittavat taustatiedot.

2. Tutkimus ja tieteellinen toiminta

    Kokemus tutkimustyössä ja tieteellisessä toiminnassa

    Tutkimusfilosofia ja -etiikka, tutkimustoiminnan päälinjat

    Merkittävät julkaisut

    Arviot ja palkinnot tutkimustoiminnasta

    Toiminta akateemisessa yhteisössä

    Visiot ja omat kehityssuunnitelmat

    Muut tieteellisen toiminnan ansiot.

3. Opetus ja ohjaus

    Opetus- ja ohjauskokemus perus- ja jatkokoulutuksessa

    Pedagoginen ajattelu ja oma koulutus

    Oppimateriaalituotanto ja opetusteknologian hyödyntäminen

    Oman opetuksen kehittäminen ja opetuspalkinnot

    Osallistuminen opetuksen arviointiin ja kehittämiseen

    Oman opetustoiminnan vahvuudet, kehittämishaasteet ja visiot

    Muut opetukselliset ansiot.

4. Hallintotehtävät ja muu toiminta

    Hallinto- ja johtamistehtävät

    Oman alan tehtävät yliopiston ulkopuolella

    Yhteiskunnalliset tehtävät ja luottamustoimet

    Julkaisut, esitelmät ja muu tieteestä tiedottaminen

    Muut merkittävät ansiot ja tehtävät.

Yliopistoportfolion suositeltava laajuus on 4–7 sivua + liitteet.  Tiedekunnilla ja yksiköillä voi olla omia ohjeita ja suosituksia yliopistoportfolion rakenteesta, laajuudesta sekä vaadituista liitteistä. Hakiessasi opetus- tai tutkimustehtäviä yliopistolta varmista ensin, onko tiedekunta tai yksikkö antanut erilliset ohjeet yliopistoportfolion laatimiseksi. Portfolio on myös oman toiminnan ja osaamisen kehittämisen väline.

Ura Helsingin yliopistossa

Avoimet työpaikat