Rekrytoinnin saavutettavuusseloste

Voit tutustua tässä rekrytointijärjestelmämme saavutettavuusselosteeseen.

Helsingin yliopiston verkkopalvelujen tulee olla digipalvelulain saavutettavuusvaatimusten mukaisia. Saavutettavuusselosteessa kerromme palvelujemme saavutettavuudesta ja saavutettavuuspalautteen antamisesta. Lue lisää saavutettavuudesta Helsingin yliopistolla.

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua www.jobs.helsinki.fi. Seloste on laadittu 1.11.2023. Selostetta päivitetty 6.3.2024. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Seloste perustuu ulkopuolisen saavutettavuusasiantuntijan 1.11.2023 palvelusta laatimaan saavutettavuusraporttiin.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain.

Ei-saavutettava sisältö

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen.

Havaitut puutteet on jaoteltu saavutettavuusraportin sisällön mukaisesti.

Visuaalisuus

 • Tiedoston lataamiselementin tekstikontrasti on riittämätön, kun siihen on ladattu tiedosto, ja sen päälle viedään osoitin (WCAG 1.4.3).
 • Hakukenttä ei erotu riittävällä kontrastilla taustastaan palvelun eri sivuilla (WCAG 1.4.11).

Ohjelmallinen rakenne

 • Palvelussa on useita kuvia, joilla ei ole tekstivastinetta, eikä niitä ole vaihtoehtoisesti merkitty ohitettaviksi ruudunlukijalta (WCAG 1.1.1) Korjattu 6.3.2024
 • Työtehtäväsivuilta puuttuu ohjelmallinen otsikointi, vaikka osa tekstistä on visuaalisesti korostettu otsikonomaiseksi. Lisäksi työpaikkahakemuksen lähettämisen jälkeisellä vahvistussivulla ei ole mitään ohjelmallista otsikointia. (WCAG 1.3.1)
 • Hakukentän nykyinen nimilappu ei ole kuvaava (WCAG 1.3.1, 2.4.6)
 • Palvelun ylätunnisteessa oleva logolinkki ilmenee ruudunlukijakäytössä pelkkänä nimettömänä kuvana tai tyhjänä elementtinä (WCAG 2.4.4, 4.1.2). Sillä ei ole tekstivastinetta, joka sisältäisi kuvan näkyvän tekstin (WCAG 1.4.5).
 • Päänavigaatiossa on kohteita, joissa on käytetty ARIA-spesifikaation vastaisesti aria-haspopup -määritettä (WCAG 4.1.2)
 • Kaikilla sivuilla ei ole uniikkia tai kuvaavaa title-määritettä (WCAG 2.4.2)
 • Palvelussa on käyttöliittymän kielestä poikkeavaa sisältöä, jota ei ole merkitty omalla kielimääritteellään (WCAG 3.1.2). Näitä ovat mm. kielilinkit ja käyttöliittymän kielestä poikkeavalla kielellä laaditut työpaikkailmoitukset.
 • Kielivalikko on toteutettu palvelussa useammalla eri tavalla, ja nimetty kaikissa eri tavoin (WCAG 4.1.2, 3.2.4)
 • Tiedostojen lataamiselementit ovat ohjelmalliselta rakenteeltaan ja nimeämisrakenteeltaan monimutkaisia ja poikkeavat visuaalisesta toteutuksesta (WCAG 1.3.1)
 • Modaalidialogeissa on näkymättömiä ”Korostettu”-tekstejä, jotka luetaan ruudunlukijalla myös tiettyihin painikkeisiin ohjelmallisesti kytkettyinä. Kyseisiä painikkeita ei ole visuaalisesti korostettu, joten ruudunlukijalla niistä saa väärän käsityksen. (WCAG 1.3.1)
 • Ilmoitusten hallintasivulla olevassa kielivalintapainikkeessa on nimeämätön painike-elementti (WCAG 4.1.2)

Navigointi

 • Murupolkua ei ole toteutettu ohjelmallisesti samoin palvelun eri sivuilla, mikä on erityisesti ruudunlukijakäyttäjille hämmentävää (WCAG 1.3.1).
 • Rekrytointisivustolla ei ole mahdollista päästä kaikilta sivuilta palvelun etusivulle (WCAG 2.4.5).
 • Palvelun alatunnisteessa on käytetty useampia navigaatioelementtejä, mutta niitä ei ole nimetty toisistaan erottuviksi (WCAG 4.1.2).
 • Palvelun hyppylinkki on toteutettu niin, että se ei toimi ollenkaan Safari-selaimessa näppäimistökäytössä (WCAG 2.1.1).
 • Palvelun ylätunnisteen sisältämien elementtien sijainti vaihtelee sen perusteella, millä sivulla ollaan, ja onko käyttäjä kirjautunut vai ei. Osa elementeistä siirtyy tietyillä sivuilla pääsisältöalueen puolelle. (WCAG 3.2.3)

Lomake-elementit

 • Käyttäjän omia tietoja pyytäviä kenttiä ei ole merkitty ohjelmallisesti oikealla autocomplete-arvolla, joka auttaisi käyttäjää syöttämään oikeat tiedot (WCAG 1.3.5)
 • Salasanan vaihtamistilanteessa ruudunlukijakäyttäjälle annetaan ristiriitaista palautetta kenttien täyttämisestä, ja viestejä ei ole kytketty niiden kenttiin (WCAG 1.3.1)
 • Palvelun combobox-elementit eivät toimi luotettavasti yleisimmillä ruudunlukija- ja selainyhdistelmillä, eivätkä ne noudata täysin ARIA-spesifikaatiota (WCAG 4.1.2). Lisäksi elementit on nimetty epäselvillä aria-labeleilla (WCAG 2.4.6).
 • Työpaikan hakemissivulla Puhelinnumero-kentän ohje ei toimi luotettavasti yleisimmillä ruudunlukija- ja selainyhdistelmillä (WCAG 1.3.1).
 • Työhakemuksen vapaassa tekstikentässä olevan maksimimerkkimäärän ylittämisestä ei tule ilmoitusta luotettavasti yleisimmillä ruudunlukija- ja selainyhdistelmillä, eikä viesti myöskään jää näkyviin niin, että sen voisi havaita tekstinä sivulla (WCAG 1.3.1).

HTML-toteutuksen standardinmukaisuus

Palvelussa on joitakin virheitä liittyen elementtien aloitus- ja lopetustägien merkintään ja elementtien standardinmukaiseen sisäkkäisyyteen. (WCAG 4.1.1)

Arviointimenetelmä

Ulkoinen arviointi: sivuston on arvioinut ulkoinen toimija, joka ei ole osallistunut sivun suunnitteluun ja kehitykseen.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme?

Voit antaa palautetta saavutettavuudesta sähköpostitse osoitteessa rekrytointi@helsinki.fi. Otsikoi viesti (Saavutettavuuspalaute) ja kirjoita viestiin, mitä sivua ja millaista ongelmaa palautteesi koskee. Vastaaminen voi kestää jopa 14 päivää. 

Helsingin yliopiston rekrytointipalvelut vastaa jobs.helsinki.fi-sivuston saavutettavuudesta ja palautteen käsittelystä.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. 

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi 
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000