Työllistämisohjelma vammaisille henkilöille

Helsingin yliopisto käynnisti työllistämisohjelman vammaisille henkilöille osana yliopiston vammaisinkluusion teemavuotta 2022. Ohjelmassa rekrytoidaan ensisijaisesti henkilöitä, joilla on jokin vamma, yliopiston työyhteisöihin positiivisen erityiskohtelun hengessä. Työllistymisohjelma on osa yliopiston tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyötä.

Ohjelma on osa yliopiston kestävyys- ja vastuullisuusohjelmaa. Ohjelma tarjoaa yliopistolle tärkeää tietoa siitä, miten yliopiston rekrytointeja tulisi entisestään kehittää saavutettavuuden ja esteettömyyden näkökulmasta.

Hae yliopiston työllistämisohjelmaan ja tule joukkoomme osaksi työyhteisöämme.


YK:n vammaisyleissopimus ja vammaisuuden määritelmä

Sopimuksen mukaan vammaisiin henkilöihin kuuluvat ne, joilla on sellainen pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, joka vuorovaikutuksessa erilaisten esteiden kanssa voi estää heidän täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa. 

Sopimuksen artikla 27 säätää vammaisten henkilöiden oikeudesta tehdä työtä yhdenvertaisesti muiden 
kanssa; tähän sisältyvät oikeus mahdollisuuteen ansaita elantonsa vapaasti valitsemallaan tai työmarkkinoilla 
hyväksytyllä työllä sekä työympäristö, joka on avoin, osallistava ja vammaisten henkilöiden saavutettavissa. 

Miksi olemme tässä mukana?

Helsingin yliopisto haluaa edistää työelämän yhdenvertaisuutta ja vammaisten henkilöiden työllistymistä. Vuonna 2022 yliopistolla aloitettiin pilottina työllistämisohjelma vammaisille henkilöille, yhteistyössä Suomen Vammaisfoorumin kanssa. Ohjelma käynnistettiin osana yliopiston vammaisinkluusion teemavuotta, tavoitteena kasvattaa tietoisuutta ja rakentaa tasa-arvoisempaa yhteisöllisyyttä.

Työllistymisohjelma on osa Helsingin yliopiston kestävyys- ja vastuullisuusohjelmaa. Ohjelmassa yhdeksi kestävyys- ja vastuullisuustyön painopistealueeksi on linjattu tasa-arvon edistäminen ja syrjinnän ehkäiseminen kaikessa toiminnassamme. Muita linjattuja toimenpiteitä ovat muun muassa rekrytoinnin saavutettavuuden ja syrjimättömyyden kehittäminen ja tiedon lisääminen saavutettavista kulkureiteistä kampuksilla. Tavoitteemme on olla edelläkävijä monimuotoisuutta kunnioittavan ilmapiirin luomisessa.  

Lisää tietoa yliopiston sosiaalisen vastuun toiminnoista löytyy kestävyys ja vastuullisuus verkkosivuilta.

Kuka voi hakea?

Ohjelman kautta avattuihin tehtäviin voi hakea kuka tahansa ja erityisesti henkilö, jolla on jokin vamma tai pitkäaikaissairaus, joka vaikuttaa työn tekemiseen heidän oman arvionsa mukaan.

Ohjelmassa rekrytoidaan ensisijaisesti henkilöitä, joilla on jokin vamma, yliopiston työyhteisöihin positiivisen erityiskohtelun hengessä.

Lisätietoja ohjelmasta

tasa-arvovastaava@helsinki.fi 

Ohjelmassa mukana olevat avoimet tehtävät

Sivu päivittyy sitä mukaa kun tehtäviä tulee auki.

Miten haen tehtävää?

Aloita rekisteröitymällä ja luomalla tili järjestelmään.

Uuden käyttäjän rekisteröityminen  ja järjestelmään kirjautuminen tapahtuu työpaikkaportaalissamme

Löydät sivulle myös jokaisesta työpaikkailmoituksesta, Hae paikkaa -painikkeen kautta avoimet työpaikat -sivullamme.

Kysymme sinulta rekisteröitymisen yhteydessä sähköpostiosoitteen ja salasanan, nimen sekä asuinmaan/-alueen. Ennen käyttäjätunnuksen luomista sinun tulee lukea ja hyväksyä tietosuojalausunto. 

Suosittelemme sinua käyttämään rekisteröitymisen yhteydessä jotain muuta kuin @helsinki.fi -sähköpostiosoitetta. 

Järjestelmä ohjaa sinut suoraan ehdokasprofiiliisi. Saat rekisteröitymisestä myös vahvistusviestin antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Lue lisää