Helsingin yliopiston Ukraina-keräys
Tue opiskelijoita ja tutkijoita, joiden elämää ja työtä Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikeuttanut. Auta heitä jatkamaan riippumatonta tutkimusta ja akateemisia opintoja Suomessa.

Yliopistoyhteisömme on kansainvälinen ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan on koskettanut monia yhteisömme jäseniä syvästi. Haluamme antaa mahdollisuuden auttaa ja yliopiston varainhankintakampanjan lähtökohtana onkin akateemisen vapauden vaaliminen sekä tutkimuksen, opetuksen ja opiskelun mahdollistaminen. 

Lahjoittamalla Ukraina-keräykseen autat Helsingin yliopiston yhteydessä toimivia tutkijoita ja opiskelijoita eri tavoin. Lahjoittamalla tuet esimerkiksi

  • opiskelijoita ja tutkijoita kotimaan vaikean tilanteen vuoksi, 

  • opiskelijoiden tai tutkijoiden ja heidän perheidensä siirtymistä Ukrainasta Helsingin yliopistoon,  

  • erillisen stipendin perustamista sodasta kärsineiden ukrainalaisten tutkijoiden palkkaamiseksi. 

Tukea tarvitaan, sillä yllättävä ja voimakas hyökkäys on muuttanut monen opiskelijan ja tutkijan taloudellisia mahdollisuuksia jatkaa työtään. Lisäksi kotimaan tilanteen aiheuttama huoli tuo ylimääräistä kuormitusta vaikeassa tilanteessa.

Teidän tukenne ansiosta olemme saavuttaneet jo paljon
Tukea tarvitaan yhä

Suomeen on ensimmäisten stipendien jaon jälkeen saapunut lisää ukrainalaisia opiskelijoita. Emme myöskään tiedä, kuinka moni päättää vielä tulla Helsingin yliopistoon suorittamaan erillisopintoja. Lisäksi yliopisto haluaisi vielä laajemmin tukea sotaa pakenevia tutkijoita ja kehittää uusia tukitoimia. 

Tästä syystä kutsumme yliopistoyhteisöä osallistumaan keräykseen uudelleen. Lahjoittamalla Ukraina-keräykseen olet mukana tukemassa Ukrainasta paenneita opiskelijoita ja tutkijoita, jotka haluavat jatkaa opintojaan tai tutkimustaan Helsingin yliopistossa.

Tilanteen jatkuessa se vaikuttaa koko tiedekenttään. Helsingin yliopisto haluaa auttaa sotaa paenneita ukrainalaisia opiskelijoita ja tutkijoita perheineen jatkamaan uraansa Suomessa.  

Nyt lahjoitetut varat käytetään kokonaisuudessaan ja mahdollisimman nopeasti tutkijoiden ja opiskelijoiden hädän helpottamiseen. 

Tee lahjoitus verkossa

Voit myös käyttää pankkisiirtoa lahjoituksen tekemiseen:
Tilinumero: Nordea: IBAN = FI15 1660 3001 0767 70
Saaja: Helsingin yliopiston rahastot 
Viestiksi: "HYn Ukraina-keräys" lahjoittajan nimi ja yhteystiedot 

Helsingin yliopistolla on Poliisihallituksen 18.06.2020 myöntämä rahankeräyslupa RA/2020/737, joka on voimassa koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Kerätyt varat käytetään yliopistolain (558/2009) 2 §:ssa tarkoitettuihin tehtäviin. Helsingin yliopisto toteuttaa keräyksen itse. 

Ukrainan sota ja Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto selvittää jatkuvasti tarvittavia tukitoimia ja tekee jo paljon: erillisten opintojen suoritusoikeuksia tarjotaan Suomeen saapuneille henkilölle, joiden tutkinto-opintojen suorittaminen on keskeytynyt ukrainalaisessa korkeakoulussa sodan takia, ukrainalaisille opiskelijoille tarjotaan maksuttomia avoimen yliopiston opintoja ja kaikki yliopistoyhteisön ukrainalaiset jäsenet on kontaktoitu avun tarjoamiseksi.

Yliopiston rahastot on myös tehnyt oman 50 000 euron lahjoituksensa Ukrainan lasten ja nuorten auttamiseksi Unicefin kautta.

Lue lisää yliopiston toimista Ukrainan sotaan liittyen