Alumni Fellow

Alumni Fellow -ohjelma vahvistaa merkityksellistä vuorovaikutusta yliopiston ja alumnien välillä

Vuorovaikutus Helsingin yliopiston ja alumnien välillä on tärkeää, koska se mahdollistaa yhä laadukkaamman opetuksen kehittämisen, monipuolisemman tutkimuksen ja yliopiston vaikuttavuuden lisäämisen. Alumni Fellow -ohjelman tavoitteena onkin mahdollistaa vuorovaikutteinen keskustelu yliopiston ja alumnien välillä sekä innostaa opiskelijoita pohtimaan tulevaisuutta yhdessä eri alojen merkittävien vaikuttajien kanssa.

Uuteen Alumni Fellow -ohjelmaan kutsutut alumnit voivat valita itselleen sopivan tavan osallistua. Ohjelman kautta alumnit voivat esimerkiksi osallistua yliopiston sidosryhmä- ja kumppanuus-toiminnan tai opetuksen kehittämiseen, tarjota osaamistaan opiskelijoiden tukemiseksi sekä toimia yliopiston tavoitteiden puolestapuhujana.

Yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta vastaava vararehtori Hanna Snellman iloitsee uudesta avauksesta ja sen tuomista mahdollisuuksista.

– Helsingin yliopiston alumnit toimivat usein vaikuttajina ja asiantuntijoina yhteiskunnan eri aloilla. Heidän näkemyksensä ja ideansa rikastuttavat yliopiston toimintaa ja tukevat yliopiston kehittymistä yhä paremmaksi. Alumni Fellow -ohjelma tuo tähän vuorovaikutukseen uudenlaista rakennetta ja suunnitelmallisuutta.

Ohjelma on mahdollisuus vaikuttaa ja verkostoitua

Uuteen Alumni Fellow -ohjelmaan kutsutaan alumneja, jotka ovat oman alansa arvostettuja uudistajia ja vaikuttajia. Ohjelma tarjoaa alumneille mahdollisuuden inspiroitua ja verkostoitua yliopiston johdon, huippututkijoiden, opiskelijoiden ja muiden vaikuttaja-alumnien kanssa. Lisäksi osallistuja saa Yliopisto-lehden vuosikerran ja kutsuja yliopiston tilaisuuksiin. Osallistujat pääsevät myös jakamaan omia uratarinoitaan ja sitä kautta innostamaan opiskelijoita.

Hanna Snellman uskoo, että ohjelmaan osallistuminen on alumneille sekä avartava että vaikuttava kokemus.

– Ohjelma on alumneille kanava, jonka kautta he voivat tuoda oman äänensä esiin heille tärkeiden asioiden äärellä. Samalla he pääsevät tapaamaan ja kohtaamaan niin huippututkijoita kuin opiskelijoitakin ja voivat sitä kautta itsekin saada uusia ideoita ja kontakteja.