Vastavalmistuneelle alumnille

Valmistumisen jälkeen maailma on avoinna ja täynnä mahdollisuuksia. Mistä tiedän, mikä minusta tulee isona? Minkälaista työtä haluaisin tehdä? Minkälaista elämää elää?

Alumniyhteisö tukee sinua yliopistosta työelämään siirtyessä. Tutustu palveluihin, tapahtumiin ja toisiin alumneihin, jotka auttavat sinua oman urapolun löytymisessä.
Valmistujaislahja

 Lämpimät onnittelut valmistumisesta! Hyvän elämän eväät -verkkokoulutus on Helsingin yliopiston lahja sinulle vastavalmistunut.  

Valmistumisesi myötä olet uuden äärellä. Ennen työelämään astumista on hyvä pysähtyä miettimään opintojen aikana saavuttamiasi taitoja ja osaamista sekä toiveitasi työelämän suhteen. Verkkokoulutus tarjoaa sinulle konkreettisia työkaluja urasi ja oman elämäsi suunnitteluun.  

Koulutuksessa käsitellään kolmea eri teemaa: 

  • Kohti unelmia     

  • Osaamisen tunnistaminen     

  • Valmiina työelämään      

Jokaiseen teemaan liittyy kysymyksiä, joiden avulla voit kartuttaa materiaalia CV:n tai työhakemuksen tekemistä varten. Voit lopuksi tulostaa tai tallentaa ajatuksesi talteen tulevaa käyttöä varten.  

Verkkokoulutus vastavalmistuneille on toteutettu HY:n urapalveluiden, alumnipalveluiden ja HY+:n yhteistyönä. 

Saat verkkokoulutuksen käyttöösi kirjautumalla Helsinki Alumni Hub –verkkoportaaliin. 

Yliopistosta urapolulle 

Toivotamme vastavalmistuneet alumnit tervetulleiksi Helsinki Alumni -yhteisöön rennon työelämäillan merkeissä. Yliopistosta urapolulle -tilaisuudessa mielenkiintoisen ja monimuotoisen työuran rakentaneet alumnit kertovat urapolustaan ja saat hyviä työelämävinkkejä.

Illan aikana käydään myös vapaamuotoista keskustelua, jolloin sinulla on mahdollisuus vaihtaa kokemuksia muiden vastavalmistuneiden kanssa ja esittää sinua askarruttavia työnhakuun, urasuunnitelmiin ja työelämään liittyviä kysymyksiä.  

”Oli erittäin mielenkiintoista kuulla muiden vastavalmistuneiden kokemuksia työnhakuun liittyen. Lisäksi positiivista oli se, että mukana oli rekrytoinnista vastaavia henkilöitä, sillä heiltä tuli tärkeitä huomioita ja vinkkejä muun muassa siihen mitä työhakemuksessa kannattaa tuoda esiin.”  

”Inspiroivia keskusteluja ja muutenkin hyödyllisiä ideoita, verkostoitumisen tärkeä rooli työnhaussa." 

Järjestämme Yliopistosta urapolulle -tilaisuuden kaksi kertaa vuodessa. Katso tapahtumakalenteristamme, milloin seuraava Yliopistosta urapolulle -tapahtuma järjestetään! 

Think Forward 

Miten löydät suunnan elämässä? Miten muotoilet uraongelmasi uudelleen?

Think Forward on vastavalmistuneille alumneille suunniteltu verkkoluentojen ja työpajojen kokonaisuus, joka suuntaa ajatukset tulevaisuuteen ja oman elämän pohdintaan. Kokonaisuuden inspiraationa ja taustamateriaalina käytetään Bill Burnettin ja Dave Evansin Designing your life -konseptia. 

Verkkoluennoilla tutustut design thinking -filosofiaan ja muotoilun perustyökaluihin, kuten unelmaelämän kartoittamiseen, ongelmien uudelleenmuotoiluun ja kokeilujen tekemiseen. 

Työpajoissa pääset pohtimaan tehtäviä tarkemmin ja syventymään muotoilun työkaluihin yhdessä muiden alumnien kanssa. Opit, kuinka design thinking -ajattelua sovelletaan kokonaisvaltaisesti elämän eri osa-alueiden suunnitteluun.

Tule mukaan ja löydä itsellesi paras suunta kohti merkityksellistä ja onnellista elämää!  

Kenelle Think Forward on tarkoitettu?  

Kokonaisuus on suunnattu erityisesti vastavalmistuneille alumneille tai enintään viisi vuotta sitten valmistuneille, joille oman polun ja erilaisten mahdollisuuksien pohtiminen on ajankohtaista.

Verkkoluennot ja niiden oheismateriaalit ovat kaikkien alumnien saatavilla Helsinki Alumni Hubissa.

Työpajat on tarkoitettu enintään viisi vuotta sitten valmistuneille kandeille, maistereille ja tohtoreille.

  • Työpajoja järjestetään kerran vuodessa keväisin, ja niihin on rajoitettu määrä paikkoja.
  • Työpajoissa voi osallistua suomeksi ja englanniksi, ja ne pidetään paikan päällä Helsingin keskustassa.

Katso tapahtumakalenteristamme, milloin työpajoja järjestetään seuraavan kerran ja ilmoittaudu mukaan!

Coach Café -työelämäillat

Coach Café -työelämäilloissa opiskelijat tai vastavalmistuneet ja alumnit kohtaavat parin tunnin ajan rennossa ilmapiirissä.

Opiskelijat ja vastavalmistuneet alumnit saavat kokeneemmilta alumneilta tukea, vinkkejä ja sparrausta illan aihealueeseen; alumnit puolestaan saavat tietoa muun muassa opiskelijoiden työelämäodotuksista ja nykyisestä opiskelusta sekä yhteyden kotiyliopistoonsa. Myös vastavalmistuneet alumnit ovat tervetulleita osallistumaan tapahtumiin ja kuulemaan jo pidempään työelämässä olleiden alumnien kokemuksia.

Illat toteutetaan osallistujista, puhujista ja illan teemasta riippuen esimerkiksi pienryhmissä keskustellen tai kahvikupin ääressä vapaamuotoisesti kokemuksia vaihtaen ja näkemyksiä verraten tietyn teeman ympärillä.

Tarkista seuraava työelämätapahtuma alumnitoiminnan tapahtumakalenterista!

Alumni, haluaisitko mukaan mentoriksi? Kerro itsestäsi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen alumni(at)helsinki.fi.