Alumnitapahtumat
Syksyn 2022 alumniohjelman löydät täältä - tutustu ja ilmoittaudu mukaan!
Tulevat tapahtumat

Tilaisuudet järjestetään joko läsnä- tai etätilaisuuksina. Varmista ilmoittautuessasi, onko tapahtuma verkossa vai paikan päällä.

1.12. Kokeile kestävyyttä -työpajatapahtuma

8.12. Alumni Talks: Suru

13.12. Tiedekirjaklubi: Naisia valtaistuimella

15.12. Helsingin yliopiston kestävyys- ja vastuullisuusverkoston lanseeraustilaisuus

Katso alta lisätiedot ja ilmoittaudu mukaan! Ilmoittautuminen ohjelmiin alkaa yleensä noin kuukautta ennen tapahtumaa.

Monet tapahtumistamme täyttyvät nopeasti. Päivitä yhteystietosi, niin varmistat, että kuulet tapahtumista ensimmäisten joukossa. Helpoiten päivität yhteystietosi Helsinki Alumni Hubin profiilissasi. Kirjaudu Helsinki Alumni Hubiin.

1.12. Ko­kei­le kes­tä­vyyt­tä -työ­pa­ja­ta­pah­tu­ma

Aika: 1.12. klo 16–19
Paikka: Tiedekulma

Astu kes­tä­väm­pään maa­il­maan Tiede­kulmassa! Täs­sä koko per­heen työ­pa­ja­ta­pah­tu­mas­sa pää­set hyp­pää­mään pa­rem­paa tu­le­vai­suut­ta ra­ken­ta­vien tut­ki­joi­den saap­pai­siin mo­ni­puo­lis­ten työ­pa­jo­jen äärellä. Työ­pa­ja­pis­teil­lä voit mm. tu­tus­tua eri­lai­siin pa­pui­hin ja pal­ko­kas­vei­hin, maa­la­ta luon­nos­ta saa­ta­vil­la vä­reil­lä sekä ko­keil­la hais­ta­mi­sen ky­ky­jä­si!

Tule Tie­de­kul­maan 1.12. klo 16 alkaen tutustumaan kestäviin ratkaisuihin tut­ki­joi­den ja tie­de­kas­vat­ta­jien kanssa! 

Tapahtuma on tarkoitettu kaikenikäisille, ja kokeilupisteet ovat avoinna klo 16–19. Tapahtumassa voi vierailla koska tahansa aukioloajan puitteissa. Tiedekulma tuottaa tapahtuman yhteistyössä Helsingin yliopiston tiedekasvatusverkoston kanssa. 

Tapahtumaan ei ole ennakkoilmoittautumista. Lue lisää työpajatapahtumasta.

Heu­re­ka Tie­de­kul­mas­sa

Tiedekeskus Heureka tuo Tiedekulmaan maistiaiset Kiertotehdas- ja Katastrofien keskellä -näyttelyistä Suunnanmuutos-ohjelmasarjan ajaksi. Tutustu kestävän tuotteen suunnitteluun, ja pohdi kuvakyselyn avulla, mitä esineitä oikeasti tarvitset. Pärjäisitkö 72 tuntia ilman ulkopuolista apua? Testaa pelaamalla varautumispeliä.

Heurekan pisteen löydät Tiedekulmasta 22.11.–1.12. Stage-alueen vasemmalta puolelta ensimmäisestä kerroksesta.

8.12. Alumni Talks: Suru

Aika: 8.12.2022 kello 17–18
Paikka: Athena, sali 302 (Siltavuorenpenger 3 A, Helsinki)

Jokainen meistä menettää jossain vaiheessa elämää läheisen. Jokainen meistä suree ajallaan ja omalla tavallaan, yksin tai yhdessä, mutta vastoin omaa tahtoaan ei kenenkään pitäisi jäädä yksi surussaan.

Alumni Talks -illan aiheena on tällä kertaa suru. Aiheesta kirjan toimittanut Helsingin yliopiston alumni, dosentti Tuuli Lahti kertoo illassamme surevien tukemisesta ja sureville suunnatuista palveluista. Illassa avataan näköaloja myös surun yhteisöllisiin ja yhteiskunnallisiin ulottuvuuksiin. Tilaisuus on tarkoitettu kaikille, joita suru tavalla tai toisella koskettaa.

Alumni Talks -illoissa asiantuntija-alumni kertoo itseään kiinnostavasta ja kaikille ajankohtaisesta aiheesta. Tule kuulemaan, millaisiksi timanteiksi ajatukset ovat tiivistyneet! Onko sinulla itselläsi osaamista, jonka haluat jakaa jossain tulevista Alumni talks -illoista? Kerro siitä meille.

13.12. Tiedekirjaklubi: Naisia valtaistuimella - Kuningattaria ja keisarinnoja uuden ajan alun Euroopassa

Aika: 13.12.2022 klo 16–17:30
Paikka: Helsingin yliopisto, Kielikeskus

Pekka Valtosen teos Naisia valtaistuimella lähtee yhdentoista suvereenin naishallitsijan mukaan aikamatkalle heidän hoveihinsa. Se seuraa hallinnon uudistamista, tieteiden ja taiteiden vaalimista, henkilökohtaisen elämän käänteitä ja joskus häikäilemätöntäkin valtapeliä. Valtaan päästyään naishallitsijoiden oli usein kamppailtava sukupuoleensa liitettyjä ennakkoluuloja vastaan.

Tapaamme muun muassa Englannin ”Verisen” Maria I Tudorin, joka vaali uskoa, sekä Espanjan Isabella Katolilaisen, joka rahoitti Kolumbuksen tutkimusmatkoja. Samalla selviää, millaista oli Maria Teresian poliittinen viisaus ja kuinka vain hallitsijan puolisoksi matkannut saksalainen Sophie nousi Venäjän yksinvaltiaaksi, joka muistetaan Katariina Suurena.

Tiedekirjaklubissa kirjailija ja alumnit kohtaavat kiinnostavien tiedekirjojen parissa. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Gaudeamuksen kanssa.

15.12. Helsingin yliopiston kestävyys- ja vastuullisuusverkoston lanseeraustilaisuus

Aika: 15.12.2022 klo 15.45–18
Paikka: Tiedekulma, Think Lounge. Tilaisuus striimataan

Tervetuloa mukaan kestävyys- ja vastuullisuusverkoston ensimmäiseen tapaamiseen. 

Helsingin yliopiston kestävyys- ja vastuullisuusverkosto edistää muutosta kohti kestävämpää yliopistoa ja yhteiskuntaa. Verkosto tarjoaa paikan oppimiselle, verkostoitumiselle ja vaikuttamiselle kestävyyden ja vastuullisuuden parissa. 

Tule paikan päälle oppimaan, keskustelemaan ja nauttimaan glögiä tai osallistu etäyhteyksin. Tapahtuma on suomeksi. Tulkkausmahdollisuus englanniksi. 

Menneet tapahtumat
1.12. Think & Lead: Riittävän hyvä ura

Aika: 1.12.2022 klo 8.15–10
Paikka: Zoom

Miten vetää rajat työlle? Miten tunnistaa riittävän hyvä omassa työssä? Miten välttää uupumus ja ylläpitää omaa jaksamista?

Helsingin yliopiston alumnni, tietokirjailija, työelämävalmentaja ja yrittäjä Aurora Airaskorpi on pohtinut näitä kysymyksiä tietokirjoissaan ja virittää meitä keskustelemaan jokaista koskevasta aihepiiristä. Hänen alustuksensa sisältää tietoa ja vertaistukea sekä vinkkejä, joiden avulla pidät pääsi kasassa jatkuvasti muuttuvassa työelämässä. Luento sopii niin työntekijöille kuin esihenkilöille.

Tapahtuma on täynnä, mutta voit ilmoittautua jonoon.

Think & Lead on ohjelma sinulle, Helsingin yliopiston alumni, joka haluat urallasi edetä asiantuntijasta johtajaksi, tai haluat kehittää valmiuksiasi toimia esihenkilönä. Ohjelman kautta pääset jakamaan omaa kokemustasi, opit ja saat tukea muilta alumneilta sekä saat uusia näkökulmia johtamiseen akateemisesta tutkimuksesta, yritysmaailmasta sekä kolmannen sektorin edustajilta.

30.11. USA alumniverkoston tapaaminen Bostonissa

Aika: 30.11.2022 klo 18-20 (ET)
Paikka: Cambridge Brewing Company (1 Kendall Square Bldg 100, Cambridge, MA 02139)

Rento HY Alumni & Friends -verkostotapaaminen kutsuu sinut verkostoitumaan ja inspiroitumaan. Mukana vararehtori Kai Nordlund. Pientä tarjoilua, mistä syystä etukäteisilmoittautuminen. Tilaisuus on avec.

 

30.11. Koh­ti kes­tä­vää yh­teis­kun­taa - Tutkijat kohtaavat poliitikot Tiedekulmassa

Aika: 30.11. klo 17
Paikka: Tiedekulma ja striimi

Kuin­ka koko yh­teis­kun­ta muu­te­taan niin, et­tei ku­kaan jää jal­koi­hin? Täs­sä ta­pah­tu­mas­sa tut­ki­jat haas­ta­vat po­lii­ti­kot Tie­de­kul­man Sta­gel­la edus­kun­ta­vaa­lien alla. Mitä tu­le­van hal­li­tuk­sen pi­tää ot­taa huo­mioon, kun se ot­taa as­ke­lia koh­ti kes­tä­väm­pää yh­teis­kun­taa?

Tapahtuman teemoina ovat muun muassa energiamurros, sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus ja demokratian puolustaminen kriisien aikakaudella.

Mukana ovat tutkijat Simo Kyllönen, Eva Heiskanen ja Janne Hukkinen sekä poliitikot neljästä eri puolueesta. Juontajana toimii Hanna Nikkanen.  

Tapahtumaan ei ole ennakkoilmoittautumista. Lue lisää Kohti kestävää yhteiskuntaa -tapahtumasta.

 

28.11. Tiedekulma: Tu­le­vai­suu­den ruo­ka

Aika: 28.11. klo 17
Paikka: Tiedekulma ja striimi

Yhä useam­pi ih­mi­nen nä­kee näl­kää. Juu­ri nyt glo­baa­lia ruo­ka­krii­siä pa­hen­taa Ve­nä­jän hyök­käys Ukrai­naan. Taus­tal­la on kui­ten­kin suu­rem­pia ke­hi­tys­kul­ku­ja: il­mas­ton­muu­tok­sen ja luon­non köyh­ty­mi­sen ta­kia koko ruu­an­tuo­tan­to­jär­jes­tel­mä on mie­tit­tä­vä uu­del­leen, pi­kai­ses­ti. Mi­ten ruo­ka­krii­si rat­kais­taan? Mitä syöm­me tu­le­vai­suu­des­sa ja kuin­ka ruo­kam­me tuo­te­taan? 

Ruokajärjestelmän tulevaisuutta Tiedekulmassa pohtivat kestävien ruokajärjestelmien apulaisprofessori Hanna Tuomisto, tutkijatohtori Kari Koppelmäki ja kehityspolitiikan neuvonantaja Sanna-Liisa Taivalmaa. Keskustelun juontaa Alma Onali.

Tapahtumaan ei ole ennakkoilmoittautumista. Lue lisää Tulevaisuuden ruoka -tapahtumasta.

24.11. Tiedekulma: Mi­ten käy ka­pi­ta­lis­min?

Aika: 24.11. klo 17
Paikka: Tiedekulma ja striimi

Mil­lai­nen on tu­le­vai­suu­den ta­lous, joka ot­taa ny­kyis­tä pa­rem­min huo­mioon maa­pal­lon ra­jal­li­set re­surs­sit? Onko ta­lous­kas­vua ja ym­pä­ris­tö­krii­sien hi­das­ta­mis­ta mah­dol­lis­ta yh­dis­tää? Täs­sä ta­pah­tu­mas­sa kes­kus­tel­laan sii­tä, mik­si ja mi­ten ta­lous­jär­jes­tel­mäm­me pi­tää muut­tua ym­pä­ris­tö­krii­sien myö­tä.  

Tulevaisuuden kestävää taloutta pohtivat taloustieteilijä Sixten Korkman, Sitran Kestävyysratkaisut-teeman johtaja Mari Pantsar, tutkijatohtori Tero Toivanen sekä yliopistotutkija Tuuli Hirvilammi. Keskustelua luotsaa Jari Hanska.  

Tapahtumaan ei ole ennakkoilmoittautumista.

22.11. Tiedekulma: Mi­ten tä­hän on tul­tu ja mi­ten kor­jaam­me suun­nan?

Aika: 22.11. klo 17
Paikka: Tiedekulma ja striimi

Eläm­me ym­pä­ris­tö­krii­sien ai­ka­kaut­ta. Mi­ten tä­hän on tul­tu ja mi­ten kor­jaam­me suun­nan?  

Tässä tapahtumassa pysähdytään hetkeksi pohtimaan, kuinka oikein päädyimmekään nykyiseen tilanteeseen. Mitkä käytännöt, tavat ja tottumukset ovat ajaneet ihmiskunnan suhteellisen lyhyessä ajassa kohti maapallon kantokyvyn rajoja? Ja kuinka kurssi korjataan? 
 
Mukana ovat Helsingin yliopistosta professori ja varadekaani Mikko Saikku, kotitaloustieteen ja -opetuksen professori Minna Autio ja tutkijatohtori Viola Hakkarainen. Tapahtuman juontaa Liisa Mayow.  

Tapahtumaan ei ole ennakkoilmoittautumista.

Il­lan esi­tyk­set:

  • Mik­ko Saik­ku: Ym­pä­ris­tö­krii­sien ly­hyt his­to­ria
  • Min­na Au­tio: Kuin­ka yli­ku­lu­tuk­ses­ta tuli nor­maa­lia?
  • Vio­la Hak­ka­rai­nen: Mitä tar­koit­taa kes­tä­vyys­mur­ros ja mi­ten sitä koh­ti kul­je­taan?
28.9.-16.11. Tiedekulman Pinnalla: Eurooppa murroksessa

Aika: 28.9.2022, 19.10.2022 ja 16.11.2022
Paikka: Tiedekulma ja striimi

Eu­roop­pa on vuon­na 2022 mur­rok­ses­sa. Ve­nä­jän hyök­käys Ukrai­naan aset­ti Eu­roo­pan uu­teen ti­lan­tee­seen, jos­sa epä­var­muus ja uh­ka­ku­vat hei­jas­tu­vat myös ta­val­li­sen eu­roop­pa­lai­sen ar­keen. Ta­pah­tu­mat ovat saa­neet mo­net ar­vioi­maan uu­del­leen kä­si­tyk­siä Eu­roo­pas­ta, so­das­ta ja kan­sain­vä­li­ses­tä po­li­tii­kas­ta. Mikä on muut­tu­nut, min­ne olem­me me­nos­sa? Entä mi­ten ku­lu­neen vuo­den ta­pah­tu­mat aset­tu­vat osak­si Eu­roo­pan his­to­ri­aa ja ke­hi­tys­tä?  

Syksyllä 2022 Tiedekulman Pinnalla-sarjassa avataan Euroopassa käynnissä olevaa muutosta tutkitun tiedon avulla. Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksen ja Tiedekulman yhteistyössä tuottamissa keskusteluissa tarkastellaan sotaa 2020-luvun Euroopassa, eurooppalaisia identiteettejä ja kansainvälisen järjestyksen kriisiä. 

Tutustu Pinnalla-sarjan tapahtumiin tarkemmin ja tule Tiedekulmaan syksyllä 2022 oppimaan lisää Euroopan murroksesta ja syistä murroksen taustalla! Tapahtumaan ei ole ennakkoilmoittautumista.

15.11. Hel­sin­ki Alumni In­sight: Luonnon monimuotoisuus - muutosta tekemässä

Aika: 15.11.2022 klo 18–19
Paikka: Tiedekulma

Luonnon monimuotoisuuteen liittyvän tiedon jakaminen on mullistunut viime vuosina. Se on vaatinut kulttuurinmuutosta, teknistä kehittämistä ja tiivistä yhteistyötä tiedon tuottajien ja käyttäjien välillä. Jotta luontokato saadaan pysäytettyä, tietoa on huomioitava entistäkin laaja-alaisemmin kaikessa maankäytössä. Tarvitaan myös uudenlaista seurantatietoa. 

Syksyn toisessa Alumni Insightissa Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseo Luomuksen johtaja Aino Juslén keskustelee kanssamme avoimen tiedon merkityksestä luontokadon pysäyttämiseksi.  

Helsinki Alumni Insight on tapahtumasarja, jossa intohimoiset vaikuttajat jakavat osaamistaan, kokemuksiaan ja näkemyksiään. Ajatuksiaan, joilla muutetaan asenteita, ihmisiä ja yhteiskuntaa. Maailman parhaaksi.

Voit osallistua Helsinki Alumni Insightiin paikan päällä Tiedekulmassa tai verkon kautta etänä. 

11.-12.11. Farmasian Päivät

Aika: 11.-12.11.2022
Paikka: Messukeskus, Helsinki

Tervetuloa tapaamaan Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan edustajia ja kuulemaan ajankohtaista asiaa farmasian alalta.

 

8.11. Tiedekirjaklubi: Tutankhamonin salaisuudet - Arkeologinen matka muinaiseen Egyptiin

Aika: 8.11.2022 klo 16–17:30
Paikka: Kaisa-sali (huone 7062), Kaisa-Kirjasto 7. krs

Tutankhamon on nykyään Egyptin tunnetuin faarao, koska hänen hautansa löydettiin lähes koskemattomana vuonna 1922.

Minna Silverin teos Tutankhamonin salaisuudet astuu nuoren faaraon elämään ja aikaan arkeologin näkökulmasta. Haudasta löytyviä johtolankoja seuraten arkeologi ryhtyy salapoliisityöhön avatakseen niin yksilön kuin hänen yhteiskuntansakin historiaa. Uudet tutkimusmenetelmät paljastavat yhä uutta tietoa muinaisten egyptiläisten elämästä, tavoista ja uskomuksista.

Kirja juhlistaa haudan löydöstä lähtenyttä satavuotista tutkimustaivalta. Se avaa kiinnostavasti myös suomalaisten ja muiden pohjoismaalaisten osuutta Tutankhamonin ja muinaisen Egyptin tutkimuksissa.

Tiedekirjaklubissa kirjailija ja alumnit kohtaavat kiinnostavien tiedekirjojen parissa. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Gaudeamuksen kanssa.

2.-4.11. Eläinlääkäripäivät - maan suurin vuosittainen alan täydennyskoulutustapahtuma

Aika: 2.-4.11.2022
Paikka: Messukeskus, halli 3. Helsinki

Eläinlääkäripäivät ja näyttely pidetään 2.-4. marraskuuta 2022 Messukeskuksessa, hallissa 3.

Maan suurin vuosittainen alan täydennyskoulutustapahtuma. Tämän vuoden yleisteemana on digitalisaatio.

Eläinlääkärien luennot suunnittelee Eläinlääkäriliiton koulutusvaliokunta. Päivät järjestää Suomen Eläinlääkäriliitto konsulttinaan omistamansa Fennovet Oy:n kongressipalvelu.

Eläinlääkäriliiton jäsenet osallistuvat jäsenhintaan.

1.11. Sha­re & Learn: Pitch! - Innostavan tiivistämisen taito

Aika: 1.11.2022 klo 17–19 
Paikka: Minerva-tori K226 (Siltavuorenpenger 5 A, Helsinki)

Tule mukaan Pitch -työpajaan! Opi rakentamaan vaikuttava Pitch -puhe luovalla tavalla!

Tässä Share & Learn -illassa opit, kuinka tuoda osaamisesi esiin uskottavasti, toimivasti ja ytimekkäästi. Illassa käymme läpi hyvän Pitchin ja esiintymisen peruselementit sekä pääsemme yhdessä harjoittelemaan Pitchin tekemistä. Tuo iltaan mukaan vain inspiroiva itsesi! Pääset kasvamaan esiintyjänä ja saat mukaasi käytännön työkaluja onnistuneen esityksen tekemiseen.

Helsingin yliopiston alumni (FM, TeM) Elsa Ervasti on esiintymisvalmentaja, joka on valmentanut satoja suomalaisia start up- ja pk-yrittäjiä esiintymisessä ja pitchaamisessa. Hänen erityisalaansa valmentajana ovat lavapreesensin sekä yleisökontaktin rakentaminen.  Elsa Ervasti on julkaissut teoksen Pitch! - Innostavan tiivistämisen taito! (Kustantamo S&S, 2020) yhdessä Helsingin sanomien toimittajan Joonas Turusen kanssa.

Share & Learn- tilaisuuksissa alumnit jakavat osaamistaan ja kouluttavat kollegoita ajankohtaisista aiheista ja käytännön taidoista. Tilaisuudet antavat mahdollisuuden oppia, verkostoitua, vaihtaa ajatuksia ja kehittyä yhdessä muiden alumnien kanssa.

5.-26.10. Think Company HELSEED työpajasarja

Aika: 5.10, 12.10, 19.10 ja 26.10. klo 17-19 (EET)
Paikka: Kolme ensimmäistä työpajaa Zoomissa, 26.10. LIVE-toteutus Helsingissä

Think Company järjestää suositun HELSEED-työpajasarjan yrittäjyysaiheiden ympärillä myös syksyllä 2022. Toteutus englanniksi. Alla lyhyesti työpajojen aiheet:

5.10: Creating a business plan
12.10: Investor Clinic + Q&A
19.10: Legal Q&A
26.10: Pitch Clinic

Alumnit lämpimästi tervetulleita työpajoihin. Voi valita oman kiinnostuksen mukaan joko yhden tai vaikka kaikki työpajat. Kannattaa huomioida, että viimeinen työpaja järjestetään Helsingissä, Tiedekulmassa eli siitä ei ole etätoteutusta, kuten kolmesta ensimmäisestä. Lue lisää työpajasarjasta ja ilmoittaudu mukaan!

24.10. Sweden Alumni Club -ilta Tukholmassa

Aika: 24.10.2022
Itse keskustelutilaisuus klo 17.30-18.30 (GMT+1), klubin verkostoitumistapaaminen klo 16.30 alkaen
Paikka: Suomi-instituutti, Snickarbacken 4, Tukholma (Ruotsi)

Sweden Alumni Club kutsuu kaikki kiinnostuneet mukaan ajankohtaiseen keskustelutilaisuuteen. Vierailijapuhujina HY alumni Mika Salminen (THL) sekä Karin Tegmark Wisell (Folkhälsomyndigheten i Sverige). Tilaisuus ruotsinkielinen.

Ruotsin alumniklubi kutsuu alumniverkoston osallistumaan ennen tilaisuutta, klo 16.30 alkaen, rentoon verkostoitumishetkeen instituutin talvipuutarhaan. Pientä tarjoilua.

20.10. Helsinki Alumni International -ilta verkossa

Aika: 20.10.2022 klo 17.30–19 (EET)
Paikka: Zoom

Helsinki Alumni tarjoaa kansainväliselle alumniverkostolle verkostoitumismahdollisuuksia verkkotapahtumien muodossa, ajankohtaisten aiheiden äärellä keskustellen. Tässä kansainvälisessä illassa keskustelua käydään siitä, miten Ukrainan sodan muutokset ovat vaikuttaneet alumniemme elämiin työelämäkontekstissa.

Alumnimme Mariam Tokmazihvili ja Alexandra Biris jakoivat oman työkenttänsä ja kokemustensa kautta näkökulmia aihepiiriin. Tämän jälkeen pääsimme yhteisen interaktiivisen keskustelun kautta pureutumaan aiheeseen sekä verkostoitumaan.

14.10. USA Alumni -verkoston tilaisuus Washington DC

Aika: 14.10.2022 klo 17–19.30 (UTC-4, New York Time)
Paikka: Takoda Bar (715 Florida Avenue NW), Washington DC

Rento tapaaminen Washington DC:n alueen alumnien kanssa. Paikalla olivat myös valtiotieteellisen ja humanistisen tiedekunnan varadekaanit Hanna Wass ja Mikko Saikku, joiden kanssa pääsi keskustelemaan yliopiston ajankohtaisista asioista.

6.10. EU Alumni Clubin tilaisuus Brysselissä

Aika: 6.10.2022 klo 19–21 (CET)
Paikka: Helsinki EU Office, Bryssel

Pääsimme verkostoitumaan Helsingin yliopiston alumnikollegojen kanssa ja keskustelemaan siitä, miten EU-insituutioihin löydettäisiin lisää osaavia suomalaisia työskentelemään. Illan aikana Helsingin yliopiston vararehtori Hanna Snellman ja hallintojohtaja Esa Hämäläinen toivat lisäksi ajankohtaistervehdyksen yliopistolta ja EU Alumni Clubin jäsenet kertoivat klubin toiminnasta.

4.10. Kestävyys- ja vastuullisuusilta alumneille

Aika: 4.10.2022 klo 17–19
Paikka: Snellmaninkatu 12 (Svenska social- och kommunalhögskolanin juhlasali)

Tervetuloa Helsingin yliopiston alumneille suunnattuun kestävyys- ja vastuullisuusaiheiseen iltaan. 

Helsingin yliopisto linjaa tuoreessa strategiassaan haluavansa olla edelläkävijä kestävyyden ja vastuullisuuden edistämisessä. Kunnianhimoiset tavoitteet eivät kuitenkaan toteudu ilman konkreettisia toimia. Yliopiston uusi Kestävyys ja vastuullisuus -ohjelma kokoaa yhteen yliopiston kestävyys- ja vastuullisuustoimia ja -tavoitteita vuosille 2022–2024.

Erityisenä strategisena tavoitteena yliopisto on nostanut tavoitteekseen nivoa kestävyyden kaikkeen koulutustarjontaansa. Yli 160 asiantuntijan yhteistyönä on jo rakennettu yhteinen kestävyyskurssi, joka on tarjolla kaikille yliopiston opiskelijoille. Koulutusohjelmissa kehitetään lisäksi tieteenalakohtaisia jatkokursseja, joissa kestävyyskysymyksiin syvennytään monitieteisesti ja eri tieteenalojen näkökulmista. Kestävyysosaamisen vahvistaminen -projekti tukee koulutusohjelmia kestävyysopetuksen kehittämisessä ja tarjoaa yliopiston koko henkilöstölle koulutusta kestävyys- ja vastuullisuusosaamisen kehittämiseksi.

Tervetuloa kuulemaan yliopiston kestävyys ja vastuullisuustyöstä sekä kestävyysosaamisen kehittämiseen liittyvistä askeleista. Illan aikana keskustelemme millaisia osaamistarpeita alumnit näkevät työelämässä kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyen. Tarjoiluiden mitoittamiseksi pyydämme paikan päällä tapahtumaan osallistuvia ilmoittautumaan viimeistään torstaina 29.9.

Illan järjestävät yhteistyössä Helsinki Alumni -yhteisö sekä Helsingin yliopiston alumniyhdistys.

3.10. Helsinki Alumni Insight: Kestävä maailma - mission impossible?

Aika: 3.10.2022 klo 18–19
Paikka: Tiedekulma

Jokaista ei tarvita ilmastotalkoisiin: epäilijöiden vakuuttelua tehokkaampaa on keskittyä toimimaan

Heräisivätkö ilmastonmuutoksen epäilijät, jos informaatiota jaettaisiin äänekkäämmällä tavalla? Sitä on yritetty. Ilmaston lämpeneminen on muuttunut kuumenemiseksi ja ilmastonmuutos ilmastokatastrofiksi. Kauhukuvaviestintä kääntyy kuitenkin helposti itseään vastaan. Oikeampi kysymys onkin, miksi jokainen pitäisi käännyttää ilmastouskoon ja taisteluun ilmastonmuutosta vastaan. Muutoksen tekemiseen riittää, kun osa ihmisistä sitoutuu ilmastotoimiin. 

Tule kuulemaan aiheesta lisää tapahtumassa Helsinki Alumni Insight: Kestävä maailma - mission impossible?

Helsinki Alumni Insight on tapahtumasarja, jossa intohimoiset vaikuttajat jakavat osaamistaan, kokemuksiaan ja näkemyksiään. Ajatuksiaan, joilla muutetaan asenteita, ihmisiä ja yhteiskuntaa. Syksyn ensimmäisessä illassa meitä inspiroi ympäristömuutoksen professori Atte Korhola.

Voit tulla seuraamaan keskustelua paikan päälle Tiedekulmaan tai osallistua tapahtumaan myös verkon kautta etänä.

21.9. Tiedekulma: Lasten tiedekysymykset live

Aika: 21.9.2022 klo 17
Paikka: Tiedekulma ja striimi

Hel­sin­gin Sa­no­mien suo­sik­ki­pals­ta Las­ten tie­de­ky­sy­myk­set saa­puu ylei­sön eteen Tie­de­kul­man la­val­le kes­ki­viik­ko­na 21.9. klo 17. Ky­sy­mys­ten ai­hee­na on ih­meel­li­nen ava­ruus. Kuin­ka mon­ta täh­teä ava­ruu­des­sa on? Voi­ko mus­ta auk­ko nie­lais­ta mei­dät? Mi­ten mi­nus­ta voi tul­la astro­naut­ti? Voi­ko Mar­sis­sa asua? Tule esit­tä­mään ki­pe­rim­mät ava­ruusai­hei­set ky­sy­myk­se­si asian­tun­ti­joil­le!  

Tiedekulmassa lasten kysymyksiin ovat vastaamassa astrofyysikko Sissi Enestam, tähtitieteilijä Mikael Granvik, avaruusfyysikko Minna Palmroth ja avaruusfilosofi Tuukka Perhoniemi. Tilaisuuden juontaa Jukka Ruukki Helsingin Sanomien tiedetoimituksesta. 

Osallistu tapahtumaan paikan päällä, seuraa livestriimiä tai katso tallenne! Tapahtumaan ei ole ennakkoilmoittautumista.

21.9. Think & Lead: Hybridiuhat

Aika: 21.9.2022 klo 8.15–10
Paikka: Zoom

Think & Lead -aamussa pääsimme kuulemaan näkökulmia hybridiuhista sekä niiden vaikutuksista yhteiskuntaan ja erilaisiin toimijoihin. Lisäksi keskustelimme siitä, miten voi itse huomioida aihepiirin asiat omassa toimintaympäristössä ja työpaikoilla. Mikä on johtamisen rooli ja mitä asianmukainen varautuminen ja resilienssi vaativat?

Aamun alustajana ja kanssamme keskustelemassa Helsingin yliopiston alumni, VTM Markus Kokko, joka toimii viestintäjohtajana organisaatiossa The European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats (Hybrid CoE).

Think & Lead on ohjelma sinulle, Helsingin yliopiston alumni, joka haluat urallasi edetä asiantuntijasta johtajaksi, tai haluat kehittää valmiuksiasi toimia esihenkilönä. Ohjelman kautta pääset jakamaan omaa kokemustasi, opit ja saat tukea muilta alumneilta sekä saat uusia näkökulmia johtamiseen akateemisesta tutkimuksesta, yritysmaailmasta sekä kolmannen sektorin edustajilta.

20.9. Tiedekulma: Päiväni avaruustutkijana -työpajatapahtuma

Aika: 20.9.2022 klo 16–19
Paikka: Tiedekulma

Läh­tö­lau­kaus ava­ruu­teen! Täs­sä koko per­heen työ­pa­ja­ta­pah­tu­mas­sa pää­set hyp­pää­mään uni­ver­su­min pyör­tei­siin ava­ruus­tut­ki­ja­na ja ko­kei­le­maan, mi­ten ava­ruut­ta tutkitaan käy­tän­nös­sä. Työ­pa­ja­pis­teil­lä pää­set muun muas­sa ra­ken­ta­maan ves­sa­pa­pe­ris­ta au­rin­ko­kun­taa, tu­tus­tu­maan ih­ka­oi­kei­siin me­teo­riit­ti­näyt­tei­siin, kur­kis­ta­maan läm­pö­ka­me­raan sekä op­pi­maan mi­ten pil­vet syn­ty­vät.  

Tule Tie­de­kul­maan 20.9. klo 16 alkaen tutustumaan avaruuden ilmiöihin tut­ki­joi­den ja tie­de­kas­vat­ta­jien kanssa! Tapahtumaan ei ole ennakkoilmoittautumista.

Tapahtuma on tarkoitettu kaikenikäisille, ja kokeilupisteet ovat avoinna klo 16–19. Tapahtumassa voi vierailla koska tahansa aukioloajan puitteissa. Tiedekulma tuottaa tapahtuman yhteistyössä Helsingin yliopiston tiedekasvatusverkoston ja Helsingin observatorion kanssa. 

14.9. Tiedekulma: Avaruus Oy

Aika: 14.9.2022 klo 17
Paikka: Tiedekulma ja striimi

Ava­ruus­ta­lous ja kau­pal­lis­ten sa­tel­liit­tien mää­rä kas­vaa hui­maa vauh­tia. Yri­tyk­set ovat yhä suu­rem­mas­sa roo­lis­sa ava­ruu­den val­loit­ta­mi­ses­sa, ja myös Suo­mi on ko­ko­aan suu­rem­pi ava­ruus­toi­mi­ja. Ava­ruu­des­ta on tul­lut vii­mei­nen erä­maa, jon­ka hyö­dyn­tä­mi­sel­le tar­vit­sem­me glo­baa­lit pe­li­sään­nöt.

Tässä tapahtumassa asiantuntijat keskustelevat avaruuden kiihtyvään hyödyntämiseen liittyvistä kysymyksistä. Millaista bisnestä avaruudessa tehdään ja miten avaruutta voidaan hyödyntää kestävästi? Mihin tarvitsemme avaruusoikeutta? Voidaanko avaruuden valloittamista verrata löytöretkiin?  

Keskustelemassa ovat avaruusteknologiayritys ICEYEn strategiajohtaja Pekka Laurila, avaruusfysiikan professori Minna Palmroth, väitöskirjatutkija Antti Tarvainen ja etänä työ- ja elinkeinoministeriön johtava asiantuntija Jenni Tapio. Keskustelun vetää Alma Onali.

Voit seurata illan keskustelua paikan päällä Tiedekulmassa tai striimin välityksellä Tiedekulman sivuilla. Tapahtumaan ei ole ennakkoilmoittautumista.

13.9. Tiedekulma: Avaruus 10 minuutissa

Aika: 13.9.2022 klo 17
Paikka: Tiedekulma ja striimi

Ter­ve­tu­loa mat­kal­le ava­ruu­teen! Täs­sä ta­pah­tu­mas­sa kuu­let Hel­sin­gin yli­opis­ton tut­ki­joil­ta nel­jä ajan­koh­tais­ta nä­kö­kul­maa ava­ruu­teen.

Aloitamme lähiavaruuden ilmiöistä ja etenemme lopuksi syvemmälle maailmankaikkeuteen. Tule mukaan oppimaan, miksi avaruusromu on ongelma, ovatko asteroidit todellinen uhka planeetallemme, mitä vaikutuksia avaruusmyrskyillä on Maassa ja mitä nykytutkimus sanoo mustista aukoista. 

Mukana ovat avaruusfyysikko Markus Battarbee, tähtitieteilijä Mikael Granvik, teoreettinen astrofyysikko Peter Johansson ja avaruusfyysikko Emilia Kilpua. Tapahtuman juontaa Liisa Mayow

Voit seurata illan esityksiä paikan päällä Tiedekulmassa tai striimin välityksellä Tiedekulman sivuilla. Tapahtumaan ei ole ennakkoilmoittautumista.

13.9. Alumni Talks: Päätöksenteon illuusiot

Aika: 13.9.2022 kello 17–18.30
Paikka: Zoom 

Joustava mieli ja kyky tunnustaa oma erehtyväisyys on rationaalisempaa kuin sokea usko omaan loogiseen ajatteluun. Emmehän useimmiten voi tietää ennakolta, mikä on oikea päätös, joten rationaalinen toiminta vaatii jatkuvaa luovimista ja uuden tiedon yhdistämistä päätöksiin.

Teemme jokaisen päivän aikana valtavan määrän valintoja melko vähäpätöisistä hieman suurempiin. Näistä hyvin harva on todellisuudessa rationaalisen ajatteluprosessin tulos, vaikka niin usein luulemme. Syksyn ensimmäisessä Alumni Talks -illassa murrettiin rationaalisen päätöksenteon illuusiot! Sait tilalle lisää ymmärrystä siitä, kuinka teet päätöksiä ja miten voit tarvittaessa harkita päätöksiäsi paremmin. 

Psykologi ja Helsingin yliopiston vieraileva tutkija Tuomas Leisti avasi illassa päätöksentekoon liittyvää tutkimusta niin psykologian, aivotutkimuksen, kognitiotieteen kuin filosofiankin suunnista. Tuomas Leisti on kirjoittanut aiheesta kirjan yhdessä PsM Hanna Poskiparran kanssa (Tuuma-kustannus, 2022)

Alumni Talks -illoissa asiantuntija-alumni kertoo itseään kiinnostavasta ja kaikille ajankohtaisesta aiheesta. Tule kuulemaan, millaisiksi timanteiksi ajatukset ovat tiivistyneet! Onko sinulla itselläsi osaamista, jonka haluat jakaa jossain tulevista Alumni talks -illoista? Kerro siitä meille.

1.9. Yliopistosta urapolulle

Aika: 1.9.2022 klo 17–18.30
Paikka: Kielikeskus, sali 115
Fabianinkatu 26, Helsinki

Onneksi olkoon vuoden 2022 aikana valmistunut maisteri! Aloita syksy hyvässä seurassa ja tule tapaamaan muita alumneja rennossa työelämäillan merkeissä 1.9.2022. 

Illan pääpuhujana on Helsingin yliopiston alumni Jaakko Sahimaa. Sahimaa on organisaatiopsykologi ja työyhteisövalmentaja, jonka missiona on tehdä suomalaisesta työelämästä entistä mielekkäämpää, merkityksellisempää. Hän työskentelee merkityksellisyyden, inhimillisen tehokkuuden ja terveen työelämän teemojen parissa niin yksilö-, organisaatio- kuin yhteiskuntatasollakin.

Keskustelemme illan aikana itsetuntemukseen, uramahdollisuuksien kirkastamiseen, tavoitteiden asettamiseen ja työhyvinvointiin liittyvistä asioista. Illan aikana käydään myös vapaamuotoista keskustelua. Sinulla on mahdollisuus vaihtaa kokemuksia ja esittää sinua askarruttavia urasuunnitelmiin ja työelämään liittyviä kysymyksiä.

Tule inspiroitumaan, verkostoitumaan ja kohtamaan muita uran alkuvaiheessa olevia alumneja.

Järjestämme vastaavan tilaisuuden kaksi kertaa vuodessa uusille alumneille.