Suruliputus rehtori Jari Niemelän muistoksi 5.8.

Helsingin yliopiston entinen rehtori Jari Niemelä nukkui pois heinäkuussa. Yliopisto suruliputti Niemelän hautajaispäivänä pidetyn ja arvostetun rehtorin muistoa kunnioittaakseen.

Kaupunkiekologian professori Jari Niemelä toimi Helsingin yliopiston rehtorina vuosina 2018–2022 ja jäi eläkkeelle loppukeväällä. Hän menehtyi pitkäaikaiseen sairauteen 64 vuoden iässä 5.7.2022.  

Niin tutkijana, rehtorina kuin ihmisenä Niemelälle keskeisiä teemoja olivat kestävä kehitys, luonnon monimuotoisuus ja ilmastonmuutoksen torjunta. Hän oli luonnontieteiden tohtori ja alkujaan hyönteistutkija, jonka suuri rakkaus tieteessä olivat maakiitäjäiset. Monet tilaisuudet hän aloittikin maakiitäjäisanekdootilla ennen siirtymistä varsinaiseen aiheeseen.

Niemelä valittiin kaupunkiekologian professoriksi vuonna 2000. Ennen rehtorikauttaan hän toimi kestävyystieteiden instituutti HELSUSin johtajana vuonna 2018 ja bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan dekaanina vuosina 2004–2017. Dekaanivuosinaan hän johti ympäristötutkimuksen HENVI-verkostoa ja oli vetämässä myös kaupunkitutkimusverkostoa.

Niemelä oli vahva yhteisöllisyyden rakentaja ja hyvinvoinnin edistäjä yliopistossa sekä aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja. Hän sai toimintatavoillaan ja persoonallaan koko suuren yliopistoyhteisön luottamuksen ja johti yliopistoa sen arvoja totuus, sivistys, vapaus ja yhteisöllisyys kunnioittaen. Niemelä nojasi kaikessa toiminnassaan – myös sairautensa hoidossa – tieteeseen ja tutkittuun tietoon.

Sekä työtoverit että hänen väitöskirjaoppilaansa kuvaavat Jaria luotettavaksi, rauhalliseksi ja kannustavaksi johtajaksi ja ohjaajaksi, joka rohkaisi kokeilemaan uusia lähestymistapoja ja oli aina avoin uusille ideoille. Hän oli vankka ja vakaa esihenkilö, jonka puoleen saattoi kääntyä asian kuin asian puitteissa. Huolimatta moninaisista vastuista hänellä oli aina aikaa keskustella tieteestä ja antaa palautetta käsikirjoituksiin, työelämäpulmiin ja elämäntilanteisiin ylipäätään.

Jari oli diplomaattinen neuvottelija, jolla oli kyky keskustella ketterästi kenen tahansa kanssa asiasta kuin asiasta keskustelukumppania kuunnellen ja huomioiden. Yliopistolle ja tieteelle omistautuneella professorilla oli myös aina pilke silmäkulmassa. Hänen legendaarinen ohjeensa väitöstilaisuuteensa valmistautuvalle väittelijälle kuului näin: alle pieni huikka konjakkia ja jos vastaväittäjä kysyy jotain, älä myönnä mitään.

Niemelä vaikutti monipuolisesti myös yhteiskunnassa yliopiston ulkopuolella. Hän toimi muun muassa WWF Suomen puheenjohtajana sekä hallituksen jäsenenä Maj ja Tor Nesslingin säätiössä, joka tukee ympäristönsuojelua edistävää tutkimusta ja tutkitun ympäristötiedon käyttöä yhteiskunnassa. Hän toimi myös Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen hallituksessa. Vapaa-aikansa hän vietti perheensä kanssa ja luonnossa liikkuen. 

Niemelän ajatus tieteen tekemisestä tiivistyy hänen alkusanoihinsa tieteellisen kirjoittamisen kurssilla: “We should have a dream, we should publish good papers. Dream is not a proper dream until it is published”.

Sari Lindblom, rehtori, Helsingin yliopisto
Tarja Halonen, presidentti, Helsingin yliopiston hallituksen puheenjohtaja 2018–2021
Susanna Lehvävirta, tutkimusjohtaja, Kestävyystieteen instituutti HELSUS

 

Jari Niemelän hautajaiset pidettiin 5.8. perhepiirissä. Omaisten toiveesta hänen muistoaan voi surunvalittelukukkien sijaan kunnioittaa kartuttamalla Helsingin yliopiston kestävyysrahastoa tai tukemalla WWF Suomen toimintaa.

Kestävyysrahastoon muistolahjoituksen voi tehdä verkossa tai tilisiirtona Helsingin yliopiston rahastoille Nordea: IBAN = FI15 1660 3001 0767 70, BIC = NDEAFIHH. Viestiksi Kestävyysrahasto, Jari Niemelän muistoksi, lahjoittajan nimi ja yhteystiedot.