Helsingin yliopiston rehtori Jari Niemelä luopuu rehtorin tehtävistä 1.2.2022 alkaen

Niemelä jatkaa johdon asiantuntijatehtävissä rehtorikauden loppuun 31.7.2023 asti.

Helsingin yliopiston sairauslomalla oleva rehtori, kaupunkiekologian professori Jari Niemelä luopuu terveydellisistä syistä rehtorin tehtävistä 1.2.2022 alkaen. Niemelä siirtyy tutkimusvapaalle ja johdon asiantuntijatehtäviin rehtorikauden loppuun 31.7.2023 asti.

– Jari Niemelän aikana Helsingin yliopistossa on tehty merkittäviä avauksia vastuullisuuden ja kestävyyden saralla. Tähän on antanut suuntaviivat Jarin johdolla ja koko yhteisön yhteistyöllä tehty yliopiston kymmenvuotinen strategia ja visio ”Tieteen voimalla – maailman parhaaksi”. Jari on ollut myös tärkeä yhteisöllisyyden ja yhteisen arvopohjan vahvistaja yliopistossa sekä aktiivinen kestävyyden ja luonnon monimuotoisuuden puolestapuhuja ja vaikuttaja, sanoo Helsingin yliopiston hallituksen puheenjohtaja Niklas Bruun.

– Haluan koko hallituksen puolesta kiittää Jaria lämpimästi hyvin tehdystä rehtorin työstä ja toivottaa rauhaa toipumiselle.

Rehtorin tehtäviä Niemelän sairauslomien aikana hoitanut Sari Lindblom on nimitetty hoitamaan rehtorin tehtäviä toistaiseksi. Samoin vararehtorit Tom Böhling, Paula Eerola ja Hanna Snellman on nimitetty toistaiseksi hoitamaan vararehtoreiden tehtäviä rehtoraatin nykyisen työnjaon mukaisesti.