Jari Niemelä jatkaa työtä kestävän kehityksen puolesta

”Me yliopistossa olemme ratkaisevassa asemassa innostamassa ihmisiä kestävän elämäntavan äärelle. Meillä on ne ajatukset ja tieto, joiden avulla kehityksen suunta voidaan vielä kääntää.”

Kun professori Jari Niemelä tammikuun lopussa 2022 ilmoitti jäävänsä pois Helsingin yliopiston rehtorin tehtävistä terveyssyistä, sosiaaliseen mediaan tulvi lämminhenkisiä tervehdyksiä ja kiitoksia lukuisilta yliopistolaisilta ja yhteistyökumppaneilta. Monet nostivat esiin erityisesti yhden asian Niemelän rehtorikaudesta: kestävän kehityksen toimien nostamisen strategiselle tasolle.

Jari Niemelä mainitsee asian myös itse yhdeksi elokuussa 2018 alkaneen kautensa kohokohdista.

– Olen todella iloinen ja vaikuttunut siitä, miten työstimme uutta strategiaa vuosille 2021–2030 koko yhteisön voimin. Olen myös erittäin tyytyväinen siihen, että kestävyys ja vastuullisuus koettiin kautta yliopiston niin tärkeiksi teemoiksi, että se on meillä nyt yhtenä strategian neljästä valinnasta. Haluamme olla kestävyyden ja vastuullisuuden edelläkävijä ja tämä tulee näkymään kaikessa yliopiston toiminnassa, hän sanoo.

Niemelä muistuttaa, että strategiansa kautta Helsingin yliopisto osallistuu myös globaaleiden Agenda 2030 -kestävyystavoitteiden saavuttamiseen. Lisäksi yliopisto on ollut isossa roolissa Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry:n laatimissa kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teeseissä, jotka julkaistiin syksyllä 2020.

Rehtorikaudeltaan Niemelä nostaa esiin myös laatutyön merkityksen.

– Helsingin yliopisto läpäisi juuri hienosti laatujärjestelmänsä auditoinnin. Tämä on upea osoitus siitä, miten vakavasti laatutyö meillä otetaan. Se on osa arjen toimintaa, mikä näkyi myös auditointituloksessa.

Jari Niemelä joutui olemaan rehtorivuosiensa aikana muutamaan otteeseen pidemmällä sairauslomalla. Tuolloin korostui hyvin yhteen hitsautuneen rehtoraatin ja vararehtoreiden merkitys yliopiston johtamisessa.

– Voin sydämestäni sanoa, että meillä on ollut oikea ”dream team”. Neljän vararehtorin tiimi on työskennellyt hyvin yhteistyössä kanssani ja olemme olleet toistemme tukena kaikkina aikoina, Niemelä kiittää.

Tutkittu tieto luo pohjan kestävyysosaamiselle yhteiskunnassa

Kestävä kehitys, luontokato ja ilmastonmuutos ovat teemoja, jotka ovat olleet Niemelän pitkän uran ytimessä niin tutkijana kuin akateemisena johtajanakin. Luonnontieteiden tohtori ja alkujaan hyönteistutkija Niemelä on kaupunkiekologian professori ja toimi Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan dekaanina vuosina 2004–2017. Dekaanina hän johti ympäristötutkimuksen HENVI-verkostoa ja oli vetämässä myös kaupunkitutkimusverkostoa. Ennen rehtorin tehtävää hän toimi Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutin HELSUSin johtajana.

– Työtäni on leimannut etenkin monitieteisyys. Minulla on ollut hieno mahdollisuus tehdä yhteistyötä kaikissa tehtävissäni useiden eri alojen tutkijoiden ja teemojen kanssa luonnontieteistä yhteiskuntatieteisiin, hän sanoo.

Niemelä siirtyi rehtorin tehtävistä vuoden 2023 elokuuhun asti tutkimusvapaalle ja yliopiston johdon asiantuntijatehtäviin. Molemmissa tehtävissä hän keskittyy kestävän kehityksen kysymyksiin.

– Yliopistoilla on kolmen tehtävänsä, tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen, kautta iso rooli kestävän kehityksen edistämisessä. Meillä tehtävä tutkimus luo pohjan sille, miten kestävyys ymmärretään ja minkälaisia kestäviä ja vastuullisia ratkaisuja yhteiskunnassa tehdään.

Erityisen paljon Niemelä haluaa innostaa nuoria kestävyysasioiden äärelle.

– He ovat syystäkin huolissaan tulevaisuudesta. Opiskelijoillamme on oltava käytössään paras tieto, jota he voivat elämässään käyttää niin omaksi kuin yhteiskunnan hyödyksi.

Tähän liittyen Niemelä työstää parhaillaan kahta kirjaa, jotka keskittyvät kestävän kehityksen kysymyksiin ja ympäristökasvatukseen. Kirjat ovat osa yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen työtä, jota Niemelä haluaa tehdä erityisesti viestimällä aktiivisesti tutkimuksen vaikuttavuudesta.

Miltä sitten tulevaisuutemme voisi näyttää, jos saamme luontokadon pysäytettyä?

– Totta kai tulevaisuus näyttää silloin valoisalta! On kuitenkin muistettava, että suuntamme on vielä huono. Suomessa nyt jo 12 % eläinlajeista luokitellaan uhanalaisiksi. Toisaalta toiset lajit kukoistavat nykyisissä olosuhteissa eli muutokset eivät koskaan ole vain yhdensuuntaisia.

Niemelä uskoo, että ihmisillä on halu elää sopusoinnussa luonnon kanssa ja pitää huolta ympäristöstään. Siihen tarvitaan kuitenkin tietoa ja motivaatiota toimia.

– Me yliopistossa olemme ratkaisevassa asemassa innostamassa ihmisiä kestävän elämätavan äärelle. Meillä on ne ajatukset ja tieto, joiden avulla kehityksen suunta voidaan vielä kääntää.

Poimintoja professori Jari Niemelän uralta:
 • Helsingin yliopiston rehtori, 2018–2022
 • Kestävyystieteiden instituutti HELSUSIn johtaja, 2018
 • Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan dekaani, 2004–2017
 • Kaupunkiekologian professori, 2000–
 • Tutkijatohtori, University of Alberta, Edmonton, 1989–1992
 • 20 ohjattua väitöskirjaa
 • WWF:n hallituksen puheenjohtaja, 2004–
 • Maj ja Tor Nesslingin säätiön hallituksen jäsen, 2006–
 • Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen hallituksen jäsen, 2013–2022
 • Walter ja Andrée de Nottbeckin säätiön hallituksen jäsen, 2015–
 • Tiedonjulkistamisen valtionpalkinto kirjasta Ihminen ja ympäristö, 2012
 • Helsingin yliopiston J.V. Snellman -palkinto ansiokkaasta tieteellisen tiedon välittämisestä, 2012