Kolme uutta miljoonarahoitusta Helsingin yliopistoon — Euroopan tutkimusneuvosto julkisti vakiintuneen tutkijan rahoituksen saajat

Euroopan tutkimusneuvosto arvioi professori Tuuli Toivosen sekä apulaisprofessorien Mikko Voutilainen ja Pekka Katajisto olevan uranuurtajia omilla aloillaan.

Professori Tuuli Toivonen ja apulaisprofessori Mikko Voutilainen Kumpulan kampukselta sekä apulaisprofessori Pekka Katajisto Viikin kampukselta ovat saaneet kilpaillun ERC Consolidator Grant -rahoituksen. Euroopan tutkimusneuvosto ERC julkisti haun tulokset 17.3.

Rahoitukset ovat suuruudeltaan noin kaksi miljoonaa euroa. Pekka Katajistolle myönnettiin lisäksi muuta rahoitusta niin, että hänen osaltaan kokonaissumma nousi 2,6 miljoonaan.

Digitaalista maantiedettä, alkeishiukkasfysiikkaa ja kantasolubiologiaa
  • Tuuli Toivosen hanke Greener Urban Travel Environments For Everyone: From measured wellbeing impacts to Big Data analytics kuuluu digitaalisen maantieteen alaan. Siinä tutkitaan arjen matkojen ja liikkumisen aikaisen viheraltistuksen terveyshyötyjä. Tutkimus keskittyy kaupunkeihin, altistuksen vuodenaikaisvaihteluihin sekä hyötyjen jakautumiseen yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Toivonen työskentelee matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa geotieteiden ja maantieteen osastolla.
  • Mikko Voutilainen tutkii projektissaan Jet Energy Corrections for High-Luminosity LHC Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksen LHC-hiukkaskiihdyttimellä mitattavia alkeishiukkasfysiikan ilmiöitä. Hänen ryhmänsä osallistuu mittaustekniikoiden paranteluun muun muassa kehittämällä entistä olennaisesti tarkempia kalibrointimenetelmiä. Esimerkiksi vahvan vuorovaikutuksen tutkiminen on hyvin riippuvaista hiukkasryöppyjen kalibroinnista. Voutilainen työskentelee matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan fysiikan osastolla.
  • Pekka Katajiston projekti Niche geometry as the regulator of communal metabolism and cell fate keskittyy kantasolubiologiaan. Katajiston työpaikka on Helsinki Institute of Life Science (HiLIFE).

Euroopan tutkimusneuvoisto myöntää rahoitusta huippututkijoille ja heidän tutkimusryhmilleen uraauurtavaan, innovatiiviseen tutkimukseen. Tutkimusaiheita ei määrätä ennalta, ja rahoitettavat hankkeet valitaan tieteellisen laadun perusteella.

ERC Consolidator Grant -rahoitus eli niin sanottu vakiintuneen tutkijan rahoitus on tarkoitettu tutkijoille, jotka ovat suorittaneet tohtorintutkintonsa 7-12 vuotta sitten. Neuvoston kaksi muuta päärahoitusmuotoa ovat lupaavan nuoren tutkijan Starting Grant ja alansa huipputekijän Advanced Grant.

Lue lisää: Helsingin yliopiston tutkijat ja hankkeet, joita Euroopan tutkimusneuvosto rahoittaa.