Helsingin yliopistoon hyväksyttiin joka kahdeksas hakija

Lähes 32 000 haki opiskelijaksi Helsingin yliopistoon. Heistä valituksi tuli joka kahdeksas. Suosituimmat hakukohteet olivat oikeustiede ja psykologia. Yli puolet uusista opiskelupaikoista täytettiin todistusvalinnan ja loput valintakokeiden perusteella. Kokemukset digitaalisista valintakokeista olivat hyviä.

Helsingin yliopistoon on valittu 4 092 uutta opiskelijaa kevään yhteishausta, jossa haettiin sekä kandiohjelmiin että suomen- ja ruotsinkielisiin maisteriohjelmiin. Kandiohjelmiin hakeneita oli lähes 30 000, joista opiskelupaikan sai 12 prosenttia. Maisteriohjelmiin puolestaan haki yli 2 000, joista hyväksyttiin 19 prosenttia. Kaikkiaan suomalaisyliopistoihin hyväksyttiin tänä vuonna 28 % hakijoista.

Oikeustiede ja psykologia suosituimmat hakukohteet

Helsingin yliopiston suosituimmat kandiohjelmat olivat oikeustiede ja psykologia, kun mittarina käytetään hakijamäärää suhteessa aloituspaikkoihin. Psykologia oli myös maisteriohjelmista suosituin.  

Kandiohjelmien hakijamäärä kasvoi eniten eläinlääketieteen koulutusohjelmassa, jonka hakijamäärä lähes tuplaantui. Isoissa, yli sadan hakijan maisteriohjelmissa eniten kasvua oli oikeustieteen koulutusohjelmassa.  

Avoimen väylän eli avoimen yliopiston kautta hyväksyttiin 237 uutta opiskelijaa, joista peräti 148 tietojenkäsittelytieteeseen. Siirtohaussa hyväksyttyjä oli 78. Siirtohaussa ovat korkeakoulua tai alaa vaihtavat opiskelijat, jolloin opiskeluoikeus siirtyy korkeakoulusta toiseen tai korkeakoulun sisällä koulutuksesta toiseen.
 
Uutena koulutuksena syksyllä 2021 käynnistyvään varhaiskasvatuksen monimuotokoulutukseen haki 447 henkilöä ja hyväksyttyjä oli 54. Koulutuksen tavoitteena on tuottaa varhaiskasvatuksessa työskenteleville kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin.

Englanninkieliseen Bachelor’s programme in Science -kandiohjelmaan valittiin 133 opiskelijaa 306 hakijasta, joista osa haki ohjelmaan jo joulu-tammikuussa ja osa yhteishaun yhteydessä.

Haku Helsingin yliopiston 35 kansainväliseen maisteriohjelmaan oli jo alkuvuonna, ja tulokset julkaistiin huhtikuussa. Kansainvälisiin maisteriohjelmiin hyväksyttiin noin 1 200 opiskelijaa, kun hakijoita oli 7 400 peräti 150 maasta. Hakijoiden määrä kasvoi 58 % edelliseen vuoteen verrattuna.  

Digitaalisista valintakokeista hyvät kokemukset

Yli puolet Helsingin yliopiston uusista opiskelupaikoista täytettiin todistusvalinnan perusteella ja loput valintakokeiden perusteella. Näistä yhteishaun kandiohjelmien valintakokeista puolet järjestettiin ensimmäistä kertaa valvottuina, digitaalisina valintakokeina ja toinen puoli paperisina valintakokeina.

– Olemme erittäin tyytyväisiä nyt saamaamme kokemukseen digitaalisista kokeista. Laajamittainen siirtyminen niihin on selvä tulevaisuuden suunta, sillä suurin osa hakijoistammekin on jo tottunut tekemään ylioppilaskirjoituksensa sähköisessä ympäristössä. Tulevaisuudessa digitaalisten kokeiden toivotaan myös nopeuttavan valintaprosessia, toteaa opiskelijavalintojen päällikkö Maarit Kallio Hakijapalveluista.  

Valinnan tulokset näkyvät hakijoille valtakunnallisessa Opintopolku-palvelussa. Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 16.7.2021 ennen klo 15.00.  Opiskelijoiden hyväksyminen varasijoilta jatkuu 2.8.2021 asti.

Tarkempia tilastoja muun muassa sukupuolijakaumasta, kielijakaumasta, hakijamäärän muutoksista sekä ensikertalaisten ja ensisijaisten hakijoiden määrästä koostetaan hakukohdekohtaisesti heinäkuun aikana. Myös tarkemmat hakukohdekohtaiset tilastot opiskelijavalinnoista julkaistaan heinäkuun aikana.

Kevään 2021 yhteishaun opiskelijavalinnat lukuina:

 • Hakijoita yhteensä 31 960
 • Opiskelijaksi valittuja 4 092
 • Sisäänpääsyprosentti  12,8   
 • Kandiohjelmiin hakijoita 29 940  
 • opiskelijaksi valittuja 3 634
 • sisäänpääsyprosentti 12,1
 • Maisteriohjelmiin hakijoita 2 095
 • hyväksyttyjä 404  
 • sisäänpääsyprosentti 19,3   
 • Avoimen väylän kautta hyväksytty 237
 • Siirtohaussa hyväksyttyjä 78

Lisätietoja:

Opiskelijavalintojen päällikkö Maarit Kallio, maarit.k.kallio@helsinki.fi, p.02941 22774

 
Tärkeää tietoa uusille opiskelijoille:

Tervetuloa uudet opiskelijat 2021: Uuden opiskelijan tarkistuslista ennen opiskelun aloittamista

Uuden opiskelijan ohjeet 

Yliopisto-opetusta kaikille

Avoimen yliopiston opintotarjonta