Vahva kasvu jatkui: 3900 hakijaa Helsingin yliopiston kansainvälisiin maisteriohjelmiin

Hakijat tulevat yhä laajemmin ympäri maailman. Suosituin ohjelma oli Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability.

Helsingin yliopiston kansainväliset maisteriohjelmat ovat osoittautuneet vetovoimaisiksi. Perjantaina 11.1.2019 päättyneeseen maisterihakuun tuli yhteensä 3 899 hakemusta, mikä on 33 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

Hakijoiden määrä on kasvanut voimakkaasti jo kaksi vuotta peräkkäin. Kansainväliset maisteriohjelmat uusittiin vuonna 2017. Kahdessa vuodessa hakemusten määrä on 2,5-kertaistunut.

Vuonna 2017 käyttöön otetut EU- ja Eta-maiden ulkopuolisten hakijoiden lukuvuosimaksut eivät ole vähentäneet kiinnostusta opiskella Helsingin yliopistossa. Ainoastaan ensimmäisenä vuonna maksujen käyttöönoton jälkeen hakemusten määrä väheni hieman.

– Osa opiskelijoista arvostaa koulutustamme aiempaa enemmän lukuvuosimaksujen takia. Eurooppalaisista opiskelijoista voi tuntua, että he saavat esimerkiksi 15 000 euroa lukuvuodessa maksavan koulutuksen ilmaiseksi, Helsingin yliopiston hakijapalvelujen päällikkö Sini Saarenheimo sanoo.

EU- ja Eta-maiden ulkopuolisten hakijoiden prosenttiosuus oli 63 (2018: 58). Ennen lukuvuosimaksujen käyttöönottoa noin kolme neljäsosaa hakemuksista tuli EU- ja Eta-maiden ulkopuolelta. Suomalaisten osuus oli 24 prosenttia (2018: 28 %).

Globaalien ongelmien ratkaisu kiinnostaa

Hakemuksia tuli 130 maasta. Eniten hakemuksia tuli Suomen jälkeen Nigeriasta, Ghanasta ja Intiasta.

Eniten hakemuksia, 317 kpl, tuli Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability –ohjelmaan. Toisena oli Master’s Programme in Data Science 278 hakemuksella. Kolmanneksi kiri Master's Programme in Global Politics and Communication 269 hakemuksella.

Samassa haussa haettiin myös Helsingin yliopiston ensimmäiseen kansainväliseen kandiohjelmaan, Bachelor of Scienceen. Haku täydentyy myöhemmin, sillä osa hakijoista hakee ohjelmaan yhteishaun kautta.

81 prosenttia lukuvuosimaksuvelvollisista hakijoista haki myös apurahaa.

Katse hakemusten laatuun

Helsingin yliopisto on viime vuosina panostanut kansainvälisten opiskelijoiden määrän kasvattamiseen. Koulutusohjelmia ja opiskelua Helsingin yliopistossa tehdään tunnetuksi muun muassa digitaalisen kohdennetun markkinoinnin keinoin.

Sini Saarenheimo iloitsee, että ohjelmat kiinnostavat yhä useampia opiskelijoita. Hakemusten määrän lisäksi niiden laatu on ensiarvoisen tärkeää.

– Koska tavoitteemme on saada mahdollisimman hyviä opiskelijoita koulutusohjelmiimme, etsimme jatkuvasti keinoja hakemusten laadun parantamiseen entisestään, Sini Saarenheimo sanoo.

Päätökset valittavista opiskelijoista ja myönnettävistä apurahoista tehdään maalis–huhtikuun vaihteessa, minkä jälkeen opiskelijat ilmoittavat, ottavatko he opiskelupaikan vastaan. Opinnot alkavat syksyllä 2019.

Tarkemmat tilastot hakijamääristä julkaistaan viikon 3 aikana

Lue lisää opiskelusta Helsingin yliopistossa

Lisätietoja:

Hakijapalveluiden päällikkö Sini Saarenheimo
sini.saarenheimo@helsinki.fi, p. 050 448 0840