Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta panostaa lukioyhteistyöhön

Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa on viimeiset kaksi vuotta kehitetty lukioyhteistyötä. Lukiolaiset ovat voineet tutustua tiedekunnan opintoihin niin avoimilla MOOC-kursseilla kuin Viikissä järjestetyllä lyhytkurssillakin.

Tiedekunnan lukioyhteistyöprojekti käynnistyi alkuvuodesta 2020. Sen tavoitteina oli lukiolaisille tarjottavien opetuskokonaisuuksien konseptointi ja toteutus sekä lukioyhteistyön kehittäminen. Projekti otettiin innostuneesti vastaan niin yhteistyöverkostoissa kuin koulutusohjelmissakin.

– Yhteistyö Helsingin kaupungin korkeakouluyhteistyöhankkeen kanssa on tuonut mukanaan hyvät verkostot ja olemme saaneet mukaan innostuneita lukio-opettajia. Heidän kommenttinsa ja kehitysideansa ovat olleet arvokkaita kurssien toteutuksia suunniteltaessa. Kaikki kandiohjelmat ovat osallistuneet lukioyhteistyön kehittämiseen, ja yhdessä toteutetuista piloteista hyötyvät kaikki jatkossakin, kun jo tehdystä voidaan oppia ja ottaa mallia, kertoo lukioyhteistyöprojektia koordinoinut ETM Päivi Sorvali maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta.

Kurkistuksia tiedekunnan opetukseen

Projektin keskeinen tuotos on neljä kaikille avointa MOOC-verkkokurssia (Massive Open Online Courses). Näillä tutustumiskursseilla pääsee opiskelemaan tiedekunnan kandiohjelmien teemoja. MOOCit ovat tiedekunnan opintoihin joko pakollisina tai valinnaisina kuuluvia kursseja, mutta ne on suunniteltu yhteistyössä lukio-opettajien kanssa niin, että ne soveltuvat mainiosti myös lukiolaisille. Lukio-opettajat voivat myös käyttää osia kursseista omassa opetuksessaan.

Ensimmäisenä valmistui Ruoka 1.0 -kurssi (2 op), jonka on voinut suorittaa syksystä 2020 alkaen. Syksyllä 2021 valmistuivat Ympäristö- ja elintarviketalouden tutkimus ja ajankohtaiset kysymykset (2 op) ja Suomalainen kotieläin tänään ja huomenna (2 op). Metsätieteiden kandiohjelmaan liittyvä kurssi valmistuu ensi vuoden puolella.

– Tämä oli ensimmäinen kerta, kun olin vastuuopettajan roolissa tekemässä MOOC-kurssia, ja kokemus oli varsin opettavainen. Haastavinta prosessissa oli suunnitella opetus- ja arviointimenetelmiä, jotka sopivat nimenomaisesti MOOC-ympäristöön, kertoo ympäristö- ja elintarviketalouden kurssista vastannut yliopistonlehtori Jenniina Sihvonen maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta..

Ruokateemainen kurssi on jo ehtinyt saada sen suorittaneilta hyvää palautetta. Opiskelijat ovat kiittäneet kurssin monipuolisuutta, ja useampi palautteenantaja oli innostunut harkitsemaan hakeutumista elintarvike- ja ravitsemustieteiden opiskelijaksi.

Lisätietoa kursseista sekä tiedekunnan muista oppilaitosyhteistyön muodoista löytyy tiedekunnan verkkosivuilta.

Laboratoriotyöskentelyä Viikissä

Osana lukioyhteistyöprojektia kehitettiin myös uusi lyhytkurssi-konsepti. Ensimmäinen, elintarvikekemian ja –teknologian OMPPU-lyhytkurssi toteutettiin syys-lokakuussa 2021. Pilotti toteutettiin yhteistyössä kolmen lukion kanssa. Lukiolaiset aloittivat kurssin opiskelun verkossa ja suorittivat alkukuulustelun laboratoriotyön turvallisuudesta ennen osallistumista kurssin harjoitustyöhön. Harjoitustyö suoritettiin Viikissä elintarviketieteiden tiloissa tehtävään koulutettujen elintarviketieteiden opiskelijoiden ohjaamana. Harjoitustyöhön kuului laboratoriotyö, jossa selvitettiin prosessoinnin vaikutusta omenavalmisteen C-vitamiinipitoisuuteen, näytteiden aistinvarainen arviointi, ja tutustumiskierros elintarvikkeiden prosessointilaboratorioon. Lisäksi lukiolaiset kuulivat, millaista opiskelu Helsingin yliopistolla on.

Osallistujat antoivat lyhytkurssille kiittävää palautetta muun muassa kivoista ja kiinnostavista tehtävistä sekä mukavista ohjaajista. Lukio-opettajat, jotka olivat osallistuneet todella aktiivisesti kurssin kehittämistyöhön, puolestaan kokivat vierailun ja harjoitustyön paikan päällä niin palkitsevaksi, että totesivat olleensa ainoastaan ”saamapuolella”. OMPPU-lyhytkurssin tekijät palkittiin joulukuussa maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan Vuoden opetusteko 2021 –palkinnolla.

Innostava lukioyhteistyö jatkuu

Lukioyhteistyöprojekti päättyy vuoden 2021 loppuun. Tiedekunnan opetuksesta vastaava varadekaani Janna Pietikäinen on projektin tuloksiin tyytyväinen:

– Parasta hankkeessa on ollut kaikkien osallistujien; tiedekunnan sekä lukioiden opettajien ja opiskelijoiden innostus. Haluamme tarjota kaikille mahdollisuuden kokeilla yliopisto-opintoja jo ennen kuin on aika tehdä päätös hakea yliopistoon opiskelijaksi. Verkkokursseilla voi tutustua kandiopintojen aiheisiin ja lyhytkurssilla lukiolainen voi olla päivän kampuksella opiskelijana.

Lukioyhteistyö jatkuu edelleen osana tiedekunnan jatkuvan oppisen ja tiedekasvatuksen kehittämistyötä.