Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan Vuoden opetusteko-, tutkimusteko- ja vaikuttaja -palkinnot jaettu 

Vuoden opetusteko -palkinto ojennettiin OMPPU-ryhmälle, Vuoden tutkimusteko -palkinto professori Marko Virralle ja Vuoden vaikuttaja -palkinto tohtorikoulutettava Lotta Kailalle.

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta on jakanut Vuoden opetusteko-, Vuoden tutkimusteko- ja Vuoden vaikuttaja -palkinnot. 

Vuoden opetusteko 2021 -palkinnon sai OMPPU-ryhmä, joka pilotoi lukioyhteistyötä OMPPU-lyhytkurssilla. Kurssin kuluessa lukiolaiset pääsivät viiden tunnin ajan oppimaan käytännössä elintarvikkeiden kemiaa, teknologiaa ja aistinvaraista laatua. 

OMPPU-ryhmään kuuluvat yliopistonlehtori Anna-Maija Lammen, Susanna KariluodonMari Lehtosen ja Kirsi Jouppilan sekä professori Mari Sandellin lisäksi muita opettajia ja opetusavustajia elintarvike- ja ravitsemustieteiden osastolta. 

Palkintotyöryhmä perustelee palkintoa sillä, että kurssi on hyvä esimerkki uudenlaisen opetuksen innovoinnista ja uusien opetusmenetelmien onnistuneesta kokeilusta. Kurssi on vaatinut onnistuakseen yhteistyötä sekä oman osaston sisällä että yli oppilaitosrajojen ja -tasojen.  

Myös tiedekunnan opiskelijoita on otettu mukaan opetuksen toteuttamiseen. Samalla on voitu tarjota myös heille uusia oppimiskokemuksia. Kurssista saadun palautteen perusteella kurssi on ollut onnistunut sekä lukiolaisten, heidän opettajiensa että opetusavustajien näkökulmasta. 

Vuoden tutkimusteko -palkinto Marko Virralle 

Vuoden tutkimusteko -palkinto annettiin professori Marko Virralle. Palkintoperustelujen mukaan Virralla on ollut olennaisen tärkeä rooli AMR-konsortion (Antimicrobial Resistance Research) rakentamisessa ja Suomen Akatemian huippuyksikkörahoituksen hakemisessa konsortiolle.

Huippuyksikkörahoituksen saaminen koordinaattorin roolissa on erinomainen akateeminen saavutus. AMR-huippuyksiköllä odotetaan olevan merkittävä tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikutus ja sen merkitys tiedekunnalle on suuri. 

Vuoden vaikuttajaksi Lotta Kaila 

Vuoden vaikuttaja 2021 -palkinto myönnettiin MMM, tohtorikoulutettava Lotta Kailalle. Kaila tekee Helsingin yliopistossa väitöskirjatutkimusta, joka käsittelee kasvinsuojeluaineiden vaikutuksia pölyttäjähyönteisiin.  

Tutkimustyönsä ohessa hän on tehnyt merkittävää työtä tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisäämiseksi. Kailalla on ollut vahva rooli oman tutkimusaiheensa nostamisessa yhteiskunnalliseen keskusteluun, johon hän osallistuu tiedepohjaisen tiedon välittäjänä. 

Palkinnon perusteluissa todetaan myös, että Lotta Kailalla on aktiivinen viestinnällinen ote, ja hän on rakentanut näkyvyyttä mediassa ja sosiaalisessa mediassa systemaattisesti. Kailan tärkein yleisöviestinnän mediakanava on Twitter, jossa hän on aktiivinen viestijä ja keskustelija. Hänen informatiiviset ja puhuttelevat sekä kiinnostavasti ja ymmärrettävästi toteutetut tekstinsä, kuvansa ja videonsa tuovat tiedettä, ekosysteemipalveluja ja kestävää ruoantuotantoa tutuksi. Twitterin ohella Kaila on muun muassa ollut puhumassa tutkimusaiheestaan televisiossa, ja kirjoittanut yleistajuisia blogitekstejä. 

Palkintotoimikunta kiittää myös Kailaa tutkijan arjen avaamisesta laajemmalle yleisölle. Kaila on kertonut esimerkiksi videoiden avulla, miten tutkimusta tehdään. Tämä lisää osaltaan tieteen avoimuutta.