Oppilaitosyhteistyö

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta tekee erimuotoista oppilaitosyhteistyötä toisen asteen oppilaitosten kanssa.

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta tarjoaa toisen asteen opiskelijoille, opettajille sekä opoille useita tapoja tutustua tieteenaloihin ja opetustarjontaan. Myös tiedekuntamme opiskelijat voivat käydä kertomassa opinnoistaan joko opiskelijalähettiläinä tai omatoimisesti. Opettajat voivat käyttää lukiolaisille sopivia materiaaleja opetuksessaan. Erityisesti tulossa olevat opetustuokiot on tarkoitettu käytettäväksi osana lukion opetussuunnitelman mukaista opetusta. Myös osia verkko- ja lyhytkursseista voi käyttää opetusmateriaaleina.

Tutustu myös esimerkkeihin opiskelijoiden ja yritysten graduyhteistyöstä.

 

Tiedekunnan tarjoamat lukiolaisille sopivat MOOCit ovat kaikille avoimia verkkokursseja. Ne ovat opintoja, joita myös tiedekunnan kandiopiskelijat suorittavat, ja niistä saa yliopistotutkintoon kuuluvia Helsingin yliopiston koulutusohjelmien opintopisteitä. Lukiolaisille sopivat kurssit ovat yleensä laajuudeltaan 1–2 op (27–54 tuntia työskentelyä). Opiskelijat voivat suorittaa MOOCin itsenäisesti (kurssikohtaiset ohjeet mm. aikatauluista löytyvät kurssisivuilta). Lukion opolta kannattaa tiedustella, miten korkeakouluopintoja voi sisällyttää lukio-opintoihin.

Tutustu tiedekuntamme lukiolaisille suunnattuihin verkkokursseihin tai kaikkiin Helsingin yliopiston yli 1200 verkkokurssiin.

Tiedekuntamme opinnoista ja opiskelusta voi saada tietoa kutsumalla kiinnostavaa alaa opiskelevan opiskelijalähettilään vierailulle lukioon. Opiskelijalähettiläät muodostavat Helsingin yliopiston verkoston, joka kiertää kouluissa kertomassa opinnoista.

Opinto-ohjaajille ja opettajille

Opiskelijalähettiläille voi lähettää yhteydenottopyynnön esittelyä varten täällä. Opiskelijalähettiläiden sekä omatoimisten esittelijöiden lisäksi myös ainejärjestöt saattavat olla kiinnostuneita kertomaan opiskelusta jo etukäteen tai keskellä vuotta.

Opiskelijoille

Lue opiskelijoiden kokemuksista opiskelijalähettiläänä: Liisan sekä Juhon puheenvuorot.

Tiedekuntamme opiskelija voi myös omatoimisesti käydä lukiovierailuilla kuulumatta viralliseen opiskelijalähettilästoimintaan. Lue lisää opiskelijan ohjeista omatoimiseen lukiovierailuun.

 

Lukuvuonna 2021-2022 on tulossa monia uusia lukioyhteistyömuotoja. Valmistelemme esimerkiksi lyhytkursseja, joiden sisällöt sopivat lukion opetussuunnitelmaan ja kokonaisuus vastaa esimerkiksi lukion 1 op opintoja.

Lyhytkurssilla lukion opiskelijat ovat esimerkiksi yhden päivän ajan laboratorio-opetuksessa. Lyhytkurssi voi sisältää ennakko- ja oppimateriaaleja ja harjoitustyön/harjoitustöitä, joiden toteutuksesta ja opetuksesta/ohjauksesta vastaa tiedekunta. Lukio-opettaja arvioi opiskelijoiden suoritukset esimerkiksi kirjallisen raportin perusteella.

Suunnitteilla on myös lukion oppitunneille sopivia opetustuokioita, jotka voivat olla esimerkiksi 15–30 minuutin mittaisia videoita ja aiheeseen liittyviä tehtäviä.

Lukioyhteistyötä tehdään myös kampusvierailujen ja lukiolaisille avointen webinaarien osalta. Tutustu Helsingin yliopiston lukioyhteistyöhön.