Rehtori Kola: Yliopistojen on erikoistuttava selkeämmin 

Rehtori Jukka Kolan mukaan yhden yliopiston saama kansainvälinen rahoitus hyödyttää koko suomalaista yliopistokenttää. Helsingin yliopiston lukuvuoden avajaispuheessaan Kola penäsi myös selvempää työnjakoa korkeakoulujen kesken ja vahvempaa asemaa korkeakoulutukselle.

Helsingin yliopiston lukuvuoden avajaisissa 4.9. puhunut rehtori Jukka Kola haluaa lisätä korkeakoulutettujen määrää ja kehittää korkeakoulutuksen laatua.

–Tavoitteena tulee olla, että vähintään puolet nuorista aikuisista suorittaa korkeakoulututkinnon vuoteen 2030 mennessä, hän sanoo.

Lähivuosikymmenien aikana työelämän ja yhteiskunnan muutokset ovat nopeita ja mittavia, monet perinteiset työt häviävät ja tutkintojen sijasta korostuu entistä enemmän osaaminen. Korkealaatuinen tutkimus ja siihen perustuva opetus tarjoavat Kolan mukaan hyvät eväät tulevaisuuden muutoksiin. 

– Oleellista on rakentaa sellaista asiantuntemusta ja osaamista, joiden avulla voi myöhemminkin omaksua ja luoda uusia asioita. Valmiudet elinikäiseen oppimiseen ovat entistäkin tärkeämpiä, painottaa Kola. 

Korkeakoulutettujen määrän lisäämisen ohella vähintään yhtä tärkeää on opiskelijavalintojen ja koulutuksen laadun parantaminen sekä sisältöjen ja opetus- ja oppimismuotojen uudistaminen. 

–Opiskelijavalintojen kehittäminen ja sujuvamman tien takaaminen toiselta asteelta korkeakouluun on tarpeen. Pelkkään ylioppilastutkintotodistukseen perustuvalla valinnalla ei välttämättä taata motivoituneita ja haluamalleen alalle suuntaavia opiskelijoita, joten valintojen kehitystyötä on vielä jatkettava, toteaa Kola.

Aloituspaikat tuskin oleellisesti lisääntyvät tulevaisuudessa, joten olennaista on Kolan mukaan mahdollistaa hyvin sujuvat opinnot sekä opintojen ja opinnäytetöiden ohjauksen vahvistaminen. Opiskelijoiden motivaation ja innostuksen lisäämiseksi Kola haluaisi ottaa heitä yhä enemmän mukaan tutkimustyöhön jo perusopintovaiheessa. 

Korkeakoulujen työnjako selvemmäksi

Kolan mukaan yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yritysten sekä myös lukioiden ja ammattikoulujen tiiviimpi alueellinen yhteistyö toisi suurta kansallistakin hyötyä ja hyvinvointia. Työnjako alueellisesti on yhtä tärkeää kuin kansallisen tason profiloituminenkin. 

– Rahoitustilanteesta riippumatta mutta etenkin nykyisessä rajallisten resurssien tilanteessa korkeakoulujen on erikoistuttava nykyistä selkeämmin. Se tarkoittaa selvempää työnjakoa yliopistojen ja korkeakoulujen kesken, sanoo Kola.

Myös kansainvälistä rahoitusta on haettava menestyksekkäämmin, mikä vaatii tutkimuksen vahvuusaloihin keskittymistä. Laadukas ja vaikuttava tutkimus on edellytys kansainvälisen tutkimusrahoituksen hakemiseen ja saamiseen, eikä sitä synny sirpaloiduilla resursseilla. 

– Keskinäinen kisa rajatuista kansallisista resursseista ei kasvata kakkua. Sen sijaan koko suomalainen yliopistokenttä hyötyy yksittäisen yliopiston saamasta kansainvälisestä rahoituksesta, muistuttaa Kola.

Helsingin yliopisto hakee strategiansa mukaisesti rahoitusta myös kansainvälisiltä säätiöiltä tavoitteenaan pitkäaikaiset ja merkittävät panostukset tutkimukseen. Niiden avulla tutkimuksesta saadaan entistä laadukkaampaa ja kilpailukykyisempää.

– Tuoreen Shanghai-rankingin 56. sija on todiste henkilökuntamme jo nyt hyvin tekemästä työstä tutkimuksessa ja opetuksessa ja niiden tukipalveluissa, mainitsee Kola.

Tavoitteena rauhallisempi vuosi isojen muutosten jälkeen

Taloudellisesti vaikeista viime vuosista huolimatta Helsingin yliopisto on panostanut niin sisäiseen uudistumiseen kuin tutkimuksen profilointiin voimakkaasti. 

–Tulevana lukuvuotena keskitytään erityisesti jo tehtyjen uudistusten toimivaan toteuttamiseen. Muun muassa Iso pyörä -koulutusuudistusta viedään eteenpäin, ja yliopistopalveluiden toimintatapojen kehittämistä jatketaan. Isojen muutosvuosien jälkeen on tarpeen työrauha koko henkilökunnalle, niin yliopistopalveluiden työntekijöille kuin akateemiselle henkilökunnalle, sanoo Kola.

Avajaisia edeltävällä viikolla rehtori kätteli yliopisto-opiskelunsa syksyllä aloittavat fuksit.  

– Moni kertoi kättelyn aikana, että pääsy opiskelemaan Helsingin yliopistoon oli unelmien täyttymys. Tehtävänämme onkin huolehtia, että tästä unelmasta jatketaan uusiin askeliin. Meiltä vuosittain valmistuvat yli 3000 maisteria ja tohtoria ovat sitä suurinta yhteiskunnallista vaikuttavuutta, mitä voimme tarjota joka päivä.

Puheet avajaisissa 4.9.2017

Rehtori Jukka Kola
Helsingin yliopiston lehtorit ry:n puheenjohtaja Inkeri Ruokonen
HYY:n hallituksen puheenjohtaja Laura Luoto