Kestävyys on kilpailutekijä

Tulevaisuuteen katsovan yrityksen kannattaa ottaa kestävyys liiketoimintansa ytimeen kyetäkseen vastaamaan sekä kuluttajien että omien työntekijöidensä kasvaviin odotuksiin.

Nestlén Pohjoismaiden johtaja Michiel Kernkamp kertoi Science and Business in Dialogue -tilaisuudessa lokakuussa 2018 tekijöistä, jotka ovat nostaneet yrityksen Dow Jonesin kestävyysindeksin kärkeen. Hänen näkemyksensä mukaan kestävyydessä yhdistyvät eri näkökulmat: liiketoiminta, sidosryhmätyö ja työntekijöiden motivointi, joista viimeistä Kernkamp pitää tärkeimpänä. Monet muutkin totesivat, että organisaation sitoutuminen kestävyyden edistämiseen omassa toiminnassaan lisää työntekijöiden sitoutumista.

Elintarviketalouden professori Bodo Steiner kertoi myös tutkimuksen tukevan näkemystä, että arvojen merkitys ylipäätään ihmisten motivaatiotekijänä korostuu. Juontaja Kathleen Naglee, Helsingin kansainvälisen koulun johtaja, kehottikin paikalla olleita yritysjohtajia miettimään, pitävätkö näiden työntekijät työtään merkityksellisenä.

Nestlén Michiel Kernkamp kertoi yrityksen tavoittelevan päästöttömyyttä vuoteen 2030 mennessä. Bodo Steinerin mukaan kestävyys nähdään nykyään myös laajemmin kuin vain ympäristönäkökohdista, ja edelläkävijäyritykset ovat oivaltaneet, että yhteisen hyvän tavoittelusta voi tehdä liiketoimintaa.

UPM:n vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren kertoi, että yritys raportoi kestävyydestään osana vuosiraportointiaan, millä haluavat viestiä siitä, että nämä asiat ovat heillä liiketoiminnan ytimessä. Toisekseen Lundgren korosti sektoreiden ja toimialojen välisen yhteistyön merkitystä kunnianhimoisten kestävyystavoitteiden saavuttamisessa.

Apulaisprofessori Kirsi Mikkonen kertoi esimerkkeinä kahdesta yhteistyöhankkeesta: Mikkonen johtaa tutkimusprojektia, jossa yhdessä teollisuuden kanssa etsitään metsäteollisuuden sivutuotteena syntyvälle hemiselluloosalle korkean lisäarvon käyttömahdollisuuksia. Kansainvälisen EIT Food -projektin puitteissa puolestaan koulutetaan monitieteisiä osaajia yhteistyössä elintarviketeollisuuden kanssa.

Helsingin yliopisto järjesti lokakuun 2018 Science and Business in Dialogue -tilaisuuden otsikolla Sustainability Leadership: Lead, Adapt or Fail yhdessä Amcham Suomen kanssa.

Mikä Science and Business in Dialogue?

Science and Business in Dialogue on Helsingin yliopiston verkosto, jossa eri alojen ammattilaiset voivat yhdessä eturivin tutkijoiden kanssa tarkastella ajankohtaisia haasteita ja löytää uusia kumppaneita. Keskustelutilaisuuksia isännöi yliopiston rehtori.