WastPan - Jätevesiseuranta pandemioiden varautumistyökaluksi

WastPan (jätevesiseuranta pandemioiden varautumistyökaluksi) -projekti pyrkii kehittämään jätevesien tutkimiseen perustuvan seurantatyökalun taudinaiheuttajamikrobien ja niillä esiintyvän antibioottiresistenssin leviämisen varalle.

WastPan on kolmevuotinen yhteistyöprojekti (2021-2023), joka toteutetaan Helsingin yliopiston, Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) ja Tampereen yliopiston muodostamassa konsortiossa.

WastPania rahoittaa Suomen akatemia (https://www.aka.fi/tutkimusrahoitus/ohjelmat-ja-muut-rahoitusmuodot/akatemiaohjelmat/resilience/), Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto, Maa- ja metsätalousministeriö, Ympäristöministeriö sekä Huoltovarmuuskeskus.

Lisätietoa tutkimuksesta löydät projektin nettisivuilta:

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/jatevesiseuranta-pandemioiden-varautumistyokaluksi-wastpan-