Bakteriofagien käyttö MRSA:n torjuntaan sioilla

Tuotantoeläimiin liitetty Staphylococcus aureus (livestock-associated MRSA, LA-MRSA) on laajasti levinnyt suomalaisten sikojen keskuudessa.

Se ei yleensä aiheuta ongelmia kolonisoituneelle sialle, mutta aiheuttaa sikojen kanssa läheisesti työskenteleville ihmisille suuremman riskin saada LA-MRSA-tartunta. S. aureus on zoonoottinen bakteeri, joten tilalliset, eläinlääkärit ja muut LA-MRSA:ta kantavien eläinten kanssa läheisessä kontaktissa työskentelevät voivat tulla itse bakteerin kantajiksi. Tartunnan saaneet ihmiset voivat edelleen levittää LA-MRSA:ta yhteisöön ja terveydenhuollon laitoksiin. Sairaalaolosuhteissa LA-MRSA voi aiheuttaa infektioita ja epidemioita leikkauspotilailla, immuunipuolustukseltaan vajavaisilla sekä vakavasti sairailla.

Tämä pilottihanke selvittää bakteriofagien käyttöä LA-MRSA:n esiintyvyyden vähentämisessä sioilla. Bakteriofagit ovat bakteereita infektoivia viruksia, jotka lisääntyessään lopulta tuhoavat isäntäbakteerinsa. Bakteriofagiterapiaa tutkitaan vaihtoehtona antibioottihoidoille. Bakteriofagit ovat hyvin isäntäspesifejä, eivätkä aiheuta samanlaisia vaikutuksia suoliston mikrobistoon kuin mikrobilääkkeet. Mikäli bakteriofagiterapia laskeee sikojen MRSA-bakteerien määriä, pienenee riski ihmisten tartunnoille.

Tämä hanke on osa Suomen Akatemian 2016 – 2018 rahoittamaa AmiFoPo - Preventing Antimicrobial Resistance in Food Production Animals -projektia.

Hanke on päättynyt ja julkaistu artikkeli löytyy osoitteesta: https://doi.org/10.3390/v13101888.