Ihmisten infektioista eristetyt ESBL-entsyymiä tuottavat bakteerit

Mikrobilääkkeille resistenttien bakteerien genomin tutkimus auttaa selvittämään laajalle levinneiden resistenttien bakteerien ominaisuuksia sekä mahdollisia zoonoottisia tartuntalähteitä.

Tässä tutkimushankkeessa selvitettiin Suomessa eristettyjen ihmisten infektionäytteiden ESBL-entsyymiä tuottavien Escherichia coli -isolaattien ominaisuuksia kokogenomisekvensoinnin keinoin. Näytteitä verrataan aiemmin sekvensoituihin ESBL/AmpC-entsyymiä tuottaviin E. coli -isolaatteihin, joita on kerätty Suomessa eläimistä, elintarvikkeista ja ympäristölähteistä. Kokogenomisekvensoinnin avulla selvitettiin mahdollisia yhtäläisyyksiä eri lähteistä peräisin olevien resistenttien bakteerien välillä vertaamalla resistenssi- ja virulenssigeenejä, sekvenssityyppiä ja plasmideja. Tulosten perusteella ihmisistä peräisin olevat ESBL-entsyymiä tuottavat E. coli -isolaatit olivat geneettisesti erillään muista, ei-ihmisperäisistä lähteistä eristetyistä ESBL-entsyymiä tuottavista E. coli -isolaateista. Potilasnäytteistä eristettyjen ESBL-entsyymiä tuottavien E. coli -isolaattien yleisin entsyymityyppi oli CTX-M-27.

Hanke sai rahoitusta Suomen eläinlääketieteen säätiöltä sekä Ympäristö-, elintarvike- ja biotieteelliseltä tutkijakoululta Helsingin yliopistosta.

Julkaistu artikkeli löytyy osoitteesta: https://doi.org/10.3389/fmicb.2021.789280