SAAW - South African Abattoir Wastewater

South African Abattoir Wastewater (SAAW) -projektissa tutkitaan näytteitä eri kokoluokkiin lukeutuvista ja eri tuotantoeläimiä käsittelevistä teurastamoista Etelä-Afrikassa.

Näytteitä otetaan teurastamoiden lattiakaivoista sekä teurastamoiden jätevedestä. Projekti toteutetaan yhteistyössä Pretorian yliopiston kanssa. Kerätyt näytteet viljellään selektiivisille kasvatusalustoille ja näytteistä eristetyt bakteerikannat analysoidaan kokogenomisekvensointimenetelmien avulla jotta voidaan arvioida eri bakteerilajien esiintyvyyttä, mikrobilääkeresistenssigeenejä sekä mikrobilääkeresistenssin leviämiseen liitettyjä liikkuvia DNA-elementtejä. Tutkimushankkeen tavoitteena on saada uutta tietoa Etelä-Afrikan teurastamoiden mikrobilääkeresistenssiprofiilista sekä siihen vaikuttavista tekijöistä. Tulevat Afrikan maiden kanssa yhteistyössä toteutettavat tutkimushankkeet syventävät tietämystä mikrobilääkeresistenssiin liittyen entisestään.