Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tutkijakoulu

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tutkijakoulu (HYMY) on yksi neljästä Helsingin yliopiston tutkijakouluista. HYMY on monitieteinen ja se muodostuu yhdestätoista kansainvälisesti ja kansallisesti verkostoituneesta tohtoriohjelmasta.

  • HYMY on tutkijakoulu yli 2000 väitöskirjatutkijalle
  • 11 tohtoriohjelmaa, 5 vastuutiedekuntaa (Humanistinen, Kasvatustieteellinen, Oikeustieteellinen, Teologinen ja Valtiotieteellinen tiedekunta)
  • Haku tohtoriohjelmien kautta kaksi kertaa vuodessa
  • HYMY tarjoaa kattavan paketin yleisten valmiustaitojen kursseja mm. vuorovaikutustaidoista, akateemisesta kirjoittamisesta ja urasuunnittelusta
  • HYMY järjestää matkarahahakuja sekä vastaa väitöskirjatyön loppuunsaattamistyösuhteiden koordinoinnista
  • Teemme kansainvälistä yhteistyötä Graduate SPIRIT -projektin ja Europaeum -järjestön kanssa
  • Ota meihin yhteyttä: hymy-doc@helsinki.fi

Tiesitkö? HYMY järjestää vuosittain teemapäivän vaihtuvalla ajankohtaisella teemalla, kuten esimerkiksi tutkimuksen vaikuttavuus ja tohtoreiden urakehitys.

Tohtoriohjelmat