Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tutkijakoulu (HYMY) on yksi neljästä Helsingin yliopiston tutkijakouluista. HYMY on monitieteinen ja se muodostuu yhdestätoista kansainvälisesti ja kansallisesti verkostuneesta tohtoriohjelmasta.

HYMY tarjoaa systemaattista, tehokasta ja korkealaatuista tutkijakoulutusta. HYMYn tarjoaa kursseja akateemisista aiheista, urakehityksestä sekä geneeresistä taidoista. Jokaisella tohtorikoulutettavalla on henkilökohtainen ohjaaja ja jokainen kuuluu johonkin tohtoriohjelmaan. Kokopäiväisesti työskennellen tohtorintutkinnon tavoiteltu suoritusaika on neljä vuotta.