Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tutkijakoulu

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tutkijakoulu (HYMY) on yksi neljästä Helsingin yliopiston tutkijakouluista. HYMY on monitieteinen ja se muodostuu yhdestätoista kansainvälisesti ja kansallisesti verkostoituneesta tohtoriohjelmasta.

HYMY tarjoaa systemaattista, tehokasta ja korkealaatuista tutkijakoulutusta. HYMYn tarjoaa kursseja akateemisista aiheista, urakehityksestä sekä geneerisistä taidoista. Jokaisella tohtorikoulutettavalla on henkilökohtainen ohjaaja ja jokainen kuuluu johonkin tohtoriohjelmaan. Kokopäiväisesti työskennellen tohtorintutkinnon tavoiteltu suoritusaika on neljä vuotta.

Tohtoriohjelmat