Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelma

Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelma (SEDUCE) on tieteidenvälinen ohjelma, joka keskittyy kasvatustieteellisen alan tutkimukseen. Ohjelmaan voivat hakea soveltuvan maisterintutkinnon suorittaneet henkilöt niin Suomesta kuin muistakin maista. Ohjelma kutsuu mukaan myös opettajia, kasvatusalan johtajia, uudistajia ja päätöksentekijöitä, jotka ovat kiinnostuneet tiettyjen kasvatustieteen teorioiden ja tutkimusmenetelmien soveltamisesta käytännön haasteiden ratkaisemiseen yhdenvertaisen ja sosiaalisesti oikeudenmukaisen koulutuksen viitekehyksessä.
Tiesitkö?

Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelman tavoitteena on tarjota opiskelijoille asiantuntemusta, jota vaaditaan koulutuksen, koulun, opetuksen ja oppimisen alojen tutkimustyössä. Ohjelma on luonteeltaan monitieteinen ja keskittyy useisiin kasvatustieteellisiin tutkimusaloihin, kuten koulutukseen aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen ja työntutkimukseen, kotitaloustieteeseen, käsityötieteeseen, erityisopetukseen, monikulttuuriseen koulutukseen ja aineopetukseen. 

Haluatko tietää lisää? Tutustu tohtoriohjelmaan tarkemmin profiili & toiminta -sivulla.

Helsingin yliopiston kasvatustieteellisten alojen tutkimus sijoittuu kansainvälisissä vertailuissa Euroopan johtavien yliopistojen rinnalle.
Etsitkö näitä?