Tutkimusinfrastruktuurit

Tutkimusinfrastruktuurit ovat tutkimuksen tekemisen perusedellytys. Ne tukevat organisoitunutta tutkimustyötä ja tutkijakoulutusta sekä ylläpitävät ja kehittävät tutkimuskapasiteettia.
Mikä on tutkimusinfrastruktuuri?

Tutkimusinfrastruktuuri on tutkimuksen tekemistä tukeva kokonaisuus, jonka tyypillisiä osia ovat muun muassa 

  • laitteistot, tutkimus- ja mittausasemat, tutkimusalukset, erityislaboratoriot
  • tutkimusaineistojen kokoelmat ja tietokannat, arkistot ja kirjastot
  • tietoliikenneverkot, suurteholaskennan keskukset, muu tietokonekapasiteetti
  • infrastruktuurin ylläpito ja huolto sekä käyttäjille tarjottavat tukipalvelut.
Mistä löydän Helsingin yliopiston tutkimusinfrastruktuurit?

Tutkimusportaalista löydät tarkempia tietoja yliopiston tutkimusinfrastruktuureista. Kunkin infrastruktuurin omistajatiedekunta tai muu yksikkö on merkitty tutkimusportaaliin. Yksiköltä saat lisätietoa käyttömahdollisuuksista. Katso esimerkiksi

Avoin tiede ja tutkimusinfrastruktuurit

Helsingin yliopisto on mukana luomassa ja toteuttaa avoimen tieteen periaatteita myös tutkimusinfrastruktuuriensa osalta.

Avoimuus ja saavutettavuus ovat tärkeä osa yliopiston tutkimusinfrastruktuurien toimintaa. Infrastruktuureja määriteltäessä pääsy niiden käyttöön on keskeinen kriteeri.

Kansallisten ja yliopiston yleisten linjausten lisäksi infrastruktuureilla on yksilölliset käyttöehtonsa, joiden puitteissa niiden varsinainen hyödyntäminen tapahtuu.

Tutustu myös