Tutkimusinfrastruktuurit

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkimusinfrastruktuuri kattaa laboratorioiden lisäksi laajat mittausasemaverkostot, joista osa toimii maailmanlaajuisesti. Monipuolinen tutkimusinfrastruktuurimme palvelee niin tiedekunnan omaa kuin kumppanien kanssa tehtävää tutkimusta.

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa tehtävä tutkimus perustuu suurelta osin aineistoihin ja tutkimuslaitteisiin, joilla aineistoja kerätään. Kun esimerkiksi tutkimme ilmastonmuutoksen vaikutuksia, käytämme maailmanlaajuisen mittausasemaverkoston keräämää tietoa. Astrofysiikan tutkimuksessa puolestaan käytämme korkeatasoisia observatorioita ja avaruusinstrumentteja. Seismologisia prosesseja seurataan jatkuvalla reaaliaikaisella mittauksella. Tiedekuntamme on myös hyvin verkostoitunut ja moni infrastruktuurimme palvelee kansainvälisiä tutkimushankkeita ja yhteistyötä muiden yliopistojen kanssa.

Osastojen ja yksiköiden tutkimusinfrastruktuurit ja -palvelut