ACTRIS Finland

ACTRIS-Suomi on osa eurooppalaista ilmakehän pienhiukkasten, pilvien ja hivenkaasujen tutkimusinfrastruktuuria ACTRIS:ta. ACTRIS turvaa pitkäaikaisen ilmakehätutkimuksen Euroopan tasolla, ja tarjoaa tukea yhteiskunnan haasteisiin, joihin lukeutuvat mm. huono ilmanlaatu ja ilmastonmuutos. ACTRIS koostuu kattavasta hajautetusta verkostosta kansallisia tutkimusasemia, ja eurooppalaisista keskuspalveluista (päämaja, datakeskus ja kalibrointikeskukset). ACTRIS tarjoaa keskitetysti monipuolista ilmakehäaineistoa, tutkimusmahdollisuuksia, kalibrointipalveluita, laitekehitystä ja koulutusta mm. tutkijoille ja yrityksille sekä tietoa poliittisten päätösten tueksi.

ACTRIS-Suomen tutkimusorganisaatiot ovat Helsingin yliopisto, Ilmatieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto ja Tampereen yliopisto. ACTRIS-Suomi, osana INAR (Integrated Atmospheric and Earth System Research Infrastructure) tutkimusinfrastruktuuria, on mukana Suomen kansallisella tutkimusinfrastruktuuritiekartalla 2021-2024. ACTRIS-Suomella on useita huippuluokan mittausasemia ja muita tutkimusalustoja ympäri Suomea, Itämereltä Suomen pohjoisimpiin osiin sekä yksi Suomen ulkopuolinen asema Etelämantereella. ACTRIS-Suomen asemilla on laaja käyttäjäkunta (yli 3200 tutkijavierailujapäivää vuodessa). ACTRIS-Suomi osallistuu myös merkittävällä panoksella ACTRIS keskusten toimintaan. ACTRIS-Suomen toimintojen ylläpitoa ja kehittämistä rahoittavat isäntäorganisaatiot, Suomen Akatemia ja LVM.

ACTRIS-Suomi on tärkeä osa eurooppalaista ACTRIS:ta ja Suomella on johtava rooli tutkimusinfrastruktuurin koordinoinnissa. Keväällä 2023 perustettava ACTRIS ERIC (European Research Infrastructure Consortium) on itsenäinen eurooppalainen organisaatio, jonka päämaja on Suomessa, Kumpulan kampuksella Helsingissä. ACTRIS ERIC päämaja koordinoi koko tutkimusinfrastruktuuria Euroopan tasolla. Suomessa ACTRIS ERIC tulee tulevaisuudessa olemaan keskeinen kansainvälinen toimija, joka tarjoaa tietoa ilmastonmuutoksen, ilmanlaadun ja terveystutkimuksen tietotarpeisiin. ACTRIS ERIC on voittoa tavoittelematon organisaatio, jota rahoittavat sen jäsenmaat (tällä hetkellä 17 maata).