Tutkimusinfrastruktuurit

Tutkimusinfrastruktuurit ovat tutkimuksen tekemisen perusedellytys. Ne tukevat organisoitunutta tutkimustyötä ja tutkijakoulutusta sekä ylläpitävät ja kehittävät tutkimuskapasiteettia. Yliopiston tutkimusinfrastruktuurien lisäksi olemme mukana kansainvälisissä tutkimusinfrastruktuurien verkostoissa.
Mikä on tutkimusinfrastruktuuri?

Tutkimusinfrastruktuuri on tutkimuksen tekemistä tukeva kokonaisuus, jonka tyypillisiä osia ovat muun muassa 

  • laitteistot, tutkimus- ja mittausasemat, tutkimusalukset, erityislaboratoriot
  • tutkimusaineistojen kokoelmat ja tietokannat, arkistot ja kirjastot
  • tietoliikenneverkot, suurteholaskennan keskukset, muu tietokonekapasiteetti
  • infrastruktuurin ylläpito ja huolto sekä käyttäjille tarjottavat tukipalvelut.
Tiedekunnan tutkimusinfrastruktuurit

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan ja HiLIFE:n (HiLIFE Helsinki Institute of Life Science) tutkimusinfrastruktuurit tarjoavat maksullisia tutkimuspalveluita akateemisille tutkimusryhmille, yrityksille ja viranomaisille.

Diagnostiikka- ja analyysipalvelut

Tarjoamme kotieläinten sairaanhoidon lisäksi kliinisiä diagnostiikkapalveluja eläinlääkäreille ja eläinten omistajille sekä analyysi- ja tutkimuspalveluja akateemisille tutkimusryhmille, yrityksille ja viranomaisille.