Tohtorikoulutus teologisessa tiedekunnassa

Tohtorikoulutus toteutetaan Helsingin yliopistossa tohtoriohjelmissa, jotka kuuluvat yliopiston tutkijakouluun. Teologinen tiedekunta toimii vastuutiedekuntana teologian ja uskonnontutkimuksen tohtoriohjelmalle. Lisäksi teologisen alan tohtorintutkinnon voi suorittaa yhteensä neljässä muiden tiedekuntien koordinoimassa tohtoriohjelmassa.

Teologinen tiedekunta kouluttaa tieteenalaansa syvällisesti perehtyneitä tohtoreita, joilla on monipuoliset valmiudet sekä tutkijan tehtäviin että haastaviin asiantuntijatehtäviin yhteiskunnan eri alueilla.

Teologisesta tiedekunnasta valmistunut tohtori on itsenäinen ja kriittinen oman tutkimusalansa erityisasiantuntija, joka kykenee tuottamaan uutta tieteellistä tietoa, soveltamaan tutkimustuloksiaan ja viestimään niistä sekä tiedeyhteisölle että sen ulkopuolelle.

Tohtorintutkinnon suorittaneella on kyky verkostoitua myös kansainvälisesti sekä taito suunnitella ja toteuttaa teologian ja uskonnon alaan kuuluvia projekteja ja hankkeita.

Hae tohtoriohjelmiin

Jatko-opinto-oikeutta haetaan aina johonkin tohtoriohjelmaan, mutta tutkinnon myöntää tiedekunta. Hakiessaan tohtoriohjelmaan hakija valitsee tavoitetutkinnon ja kotitiedekunnan aiemman opintotaustansa ja väitöskirjansa aiheen perusteella.

Teologisen alan tohtorin tutkinnon voi suorittaa teologian ja uskonnontutkimuksen tohtoriohjelmassa sekä neljässä muiden tiedekuntien koordinoimassa tohtoriohjelmassa (suluissa tohtoriohjelman vastuutiedekunta):

Kaikki nämä tohtoriohjelmat ovat osa Helsingin yliopiston tutkijakoulua.

Tohtoriohjelman valinnasta on hyvä neuvotella etukäteen ohjaajan kanssa. Suurin osa teologisen tiedekunnan tohtorin tutkintoa suorittavista opiskelijoista valitsee tohtoriohjelmakseen teologian ja uskonnontutkimuksen tohtoriohjelman.

Teologisessa tiedekunnassa suoritettavia tavoitetutkintoja ovat teologian tohtori ja filosofian tohtori. Teologian tohtorin tutkintoa suorittamaan voi hakea henkilö, joka on suorittanut suomalaisessa yliopistossa teologian maisterin tutkinnon tai sitä vastaavan ulkomaisen tutkinnon. Filosofian tohtorin tutkintoa suorittamaan voi hakea henkilö, joka on suorittanut muun soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon kuin teologian maisterin tutkinnon tai sitä vastaavan ulkomaisen tutkinnon.

Lisätietoa tohtoriopintoihin hakemisesta löydät yliopiston yleisistä ohjeista tohtorikoulutukseen hakeville sekä kunkin tohtoriohjelman verkkosivuilla olevista tarkemmista, tohtoriohjelmakohtaisista hakuohjeista.

Yliopisto myöntää tohtoriohjelmille resursseja muutamiin palkallisiin tohtorikoulutettavien paikkoihin, mutta suurimmaksi osaksi tohtoriohjelmissa opiskelee muista lähteistä rahoitusta saavia ja tohtorin tutkintoaan muun työn ohella suorittavia jatko-opiskelijoita.

Yhteystiedot

Jatko-opintopalvelut
Humanistinen tiedekunta ja teologinen tiedekunta

Yhteydenotot sähköpostitse osoitteella teol-tohtorikoulutus@helsinki.fi

  • jatko-opiskelijavalinnat
  • jatko-opiskelijoiden neuvonta
  • väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten tarkastus ja valmistuminen