Rekisteriseloste, viestintä ja yhteiskuntasuhteet

Helsingin yliopiston viestintä ja yhteiskuntasuhteet, PL 33 (Yliopistonkatu 4), 00014 Helsingin yliopisto.

Helsingin yliopiston sidorsryhmärekisteri.

Yhteystietorekisterin avulla ylläpidetään Helsingin yliopiston asiakas- ja sidosryhmäsuhteita ja hoidetaan rekisteritietoihin perustuvaa viestintää.

Järjestelmään rekisteröidään
- Nimi / sähköpostiannetut yhteystiedot. Yhteisöistä ja niiden edustajista voidaan tallentaa myös tietoja mahdollisuuksista yhteistyöhankkeisiin yliopiston kanssa
- Rekisterissä olevaan asiakkaaseen kohdistetut toimenpiteet (kuten markkinointi, viestintä, tapahtumakutsut, neuvottelut yms. yhteydenpito)

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Rekisterin tietoja ei siirretä Suomen tai EU:n rajojen ulkopuolelle. Yhteystietoja ei luovuteta edelleen kolmansille osapuolille tai käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Rekisteriin tallentuu ainoastaan henkilön sinne yhteystietolomakkeella ilmoittamat yhteystiedot. Rekisterin tietoja ei päivitetä muista tietolähteistä.

Yhteystiedot kerätään tietokantoihin, jotka sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Tietoihin pääsevät käsiksi vain ennalta määritellyt henkilöt.

Rekisteröityneellä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja yhteystietorekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna  järjestäjälle osoitteella:

Helsingin yliopisto / viestintä ja yhteiskuntasuhteet
PL 33 (Yliopistonkatu 4)
00014 Helsingin yliopisto

PL 33 (Yliopistonkatu 4)
00014 Helsingin yliopisto
viestinta@helsinki.fi
tel. +358 2941 40814
fax: +358 2941 23010