Rasvainen keskustelu

Rasva ja sen käyttö herättävät jatkuvasti intohimoja ja mielipiteitä. Vaikka keskustelua niiden hyödyistä ja haitoista on käyty jo vuosikymmeniä ja trendit ovat vaihdelleet, eivät ydinkysymykset ole muuttuneet.

Johanna Mäkelä ja Piia Jallinoja ovat johtaneet FAT-tutkimushankketta, jonka tarkoituksena on tarkastella ravinnon rasvoja, lihavuutta ja suomalaisia rasvasotia yhteiskunnallisesta näkökulmasta lääketieteellisen sijaan. Mäkelän ja Jallinojan mielestä yllättävää tutkimuksessa on ollut se, kuinka samanlaisena rasvakeskustelu on pysynyt vuosikymmenien ajan: onko eläinrasva tai margariini haitallista vai terveellistä, mitä ihmisten pitäisi syödä ja pitääkö siihen vaikuttaa?

Mäkelä ja Jallinoja ovat analysoineet Helsingin Sanomissa vuosina 1978-2011 olleita kirjoituksia rasvoista.

– Kun tarkastelemme rasvakeskustelua voimme samalla vertailla, mitä on tapahtunut suomalaisten ruoankäytössä niiden tutkimusten kautta, kertovat Mäkelä ja Jallinoja.

Rasva, sen käyttö ja mielipiteet siitä on hedelmällinen aihe tutkia, koska ihmiset suhtautuvat niihin hyvin kiihkeästi. – Kyseessä on moniulotteinen asia. Siihen kytkeytyy monenlaisia keskusteluja kansanterveydestä ihmisten arkeen, tiivistää ruokakulttuurin professori Mäkelä.

Valtava osa tutkimusmateriaalista on yleisönosastokirjoituksia, joka kertoo siitä, että tavalliset ihmiset osallistuvat keskusteluun asiantuntijoiden rinnalla enemmän kuin vielä 1980-luvulla.

Trendit ja media vaikuttavat

Rasvakeskusteluihin vaikuttavia tekijöitä ovat myös trendit kuten karppausbuumi, jossa keskustelutyyli muokkautui myös internetin keskustelupalstojen puolella. Nykyään oman näkökulmansa aiheeseen tuovat esiin myös esimerkiksi luomuviljelijät ja baristat, jotka puolustavat maun tärkeyttä terveellisyyden rinnalla.

Vaikka media uutisoikin usein rasvan negatiivisista puolista, tutkimuspäälikkönä Kuluttajatutkimuskeskuksessa toimiva Jallinoja huomauttaa, että media elää vastakkaisasetteluista ja dramatiikkaa nähdään erityisesti vain iltapäivälehtien lööpeissä.

– Olisi hyvä, että kaikista uusista rasvasta saaduista tutkimustuloksista ei tehtäisi rasvasotia, toivoo Jallinoja.

Mäkelän mukaan median kautta on tuotu esille ravitsemussuositusten linjausta neutraalisti. Mediassa käytyjen keskustelujen myötä nykyään tunnistetaan ja tunnustetaan paremmin se, että terveellisesti voi elää ja syödä monin eri tavoin.

 

Teksti: Essi Martevo