Tietoa pisterajoista

Tällä sivulla on tietoa alimmista hyväksytyistä pistemääristä päähaun hakukohteissa (haku alempaan korkeakoulututkintoon johtaviin koulutusohjelmiin sekä lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmiin).

Taulukoissa on esitetty 28.6.2018 vallinneen tilanteen mukaiset alimmat hyväksytyt pistemäärät valintatavoittain. Jos ensikertalaiskiintiössä on hyväksytty hakijoita alemmilla pisteillä kuin muita hakijoita, on ilmoitettu erikseen ensikertalaisten ja muiden hakijoiden alimmat hyväksytyt pistemäärät.

Pisterajat ovat alustavat. Alimmat hyväksytyt pistemäärät voivat muuttua, kun hakijoita valitaan varasijoilta.

Lisätietoa kunkin hakukohteen valintatavoista on hakukohteen valintaperusteissa koulutustarjonnassa.

Alimmat hyväksytyt pistemäärät muuttuvat vuosittain, eivätkä eri vuosien tiedot ole välttämättä vertailukelpoisia keskenään.