Tämä sivu koskee sinua, jos olet keväällä 2017 hakenut seuraavaan hakukohteeseen:

Maisterihaku, sosiaalitieteiden maisteriohjelma, valtiotieteiden maisteri (2 v)

Tieto, joka on tarkoitettu nimenomaan sinulle, on ilmaistu hakemusnumerollasi. Jos et tiedä hakemusnumeroasi, lue ohjeet siitä, kuinka saat selville hakemusnumerosi.

OH­JEI­TA HA­KI­JOIL­LE JA HY­VÄK­SY­TYIL­LE

Seuraavalta sivulta löydät tietoja siitä, miten toimit, kun saat valinnan tuloksesi.

Ohjeita hakemuksen jättäneille (maisterihaku)

Lue huolellisesti sinua koskevat ohjeet. Sivulla on erikseen ohjeet seuraavia tilanteita varten:

  • jos sinut hyväksytään 
  • jos olet varasijalla
  • jos valinnan tuloksesi on hylätty.

VA­LIN­TA­PE­RUS­TEET

Voit tutustua hakukohteen valintaperusteisiin koulutustarjonnassa.

TAU­LUK­KO A

Taulukossa on listattu hakukohteen kaikki hakijat.

Asteriskilla (*) merkityt sarakkeet on selitetty taulukon alapuolella. Muut sarakkeet on selitetty erillisellä sivulla.

Hakemusnumero Opintosuunta* Aik. opintojen soveltuvuus* Menestys aikaisemmissa opinnoissa* Motivaatiokirje osa1 1/4* Motivaatiokirje osa1 2/4* Motivaatiokirje osa1 3/4* Motivaatiokirje osa1 4/4* Motivaatiokirje osa 2* Motivaatiokirje yhteensä* Kieliasu hvyäksytty Kanditutkielman tiivistelmä* PISTEET YHTEENSÄ
00007867385 sosiaalityö 2                   2
00007948576 sosiaalipsykologia 8 6 0 1 0 0 1 2 x   16
00008025155 sosiaalipsykologia 4                   4
00008837521  kriminologia 6 6 1 1 1 1 4 8 x 1 21
00008842668 sosiaalityö 10 8 1 1 1 1 4 8 x 2 28
00008851497 sosiaalipolitiikka 2                   2
00008857705  sosiaalityö 10 8 1 1 1 1 4 8 x 2 28
00008859884  kriminologia 10 8 1 1 1 1 3 7 x 1 26
00008865632 sosiaalityö 2                   2
00008871765 sosiaalityö 2                   2
00008888732  sosiaalityö 10 6 1 1 1 1 3 7 x 2 25
00008901295  sosiaalityö 6 10 1 1 1 1 4 8 x 2 26
00008954352 sosiaalityö 10 8 1 1 1 1 1 5 x 2 25
00008964494 sosiaalityö 4                   4
00008971571 sosiaalityö 10 8 1 1 1 1 0 4     22
00008985813 sosiaalipsykologia 4                   4
00008988470 sosiaalityö 10 8 1 1 1 1 4 8 x 2 28
00008994309 sosiaalityö 10 10 1 1 1 1 3 7 x 2 29
00008994888 sosiaalipsykologia 2                   2
00008996417 sosiologia 4                   4
00008996954 sosiaalipsykologia 4                   4
00008997775 sosiaalipolitiikka 6 6 0 0 1 1 3 5 x 2 19
00008998965  sosiaalityö 8 8 1 1 1 1 4 8 x 2 26
00009012248  sosiologia 10 10 1 1 1 1 4 8 x 2 30
00009014149                        
00009064571 sosiaalipsykologia 2                   2
00009079964 sosiaalipsykologia 2                   2
00009084700 sosiologia 4                   4
00009132005 sosiaalipsykologia 6 6 1 0 1 0 4 6 x 2 20
00009140408 sosiaalityö 10 8 1 1 1 1 0 4 x 2 24
00009141999 sosiaalityö 4                   4
00009142516 sosiaalityö 4                   4
00009147524 sosiaalityö 4                   4
00009169874 sosiaalipsykologia 0                   0
00009170669 sosiaalityö 4                   4
00009173734 sosiaalityö 4                   4
00009281040 sosiaalityö 4                   4
00009282230 sosiaalipsykologia 2                   2
00009318188 sosiaalipolitiikka 4                   4
00009324936 sosiaalityö 10 8 1 1 1 1 0 4 x 2 24
00009336940 sosiaalipsykologia 4                   4
00009341391 sosiaalityö 10 8 1 1 1 1 4 8 x 2 28
00009360314 sosiaalityö 4                   4
00009360408 sosiaalipolitiikka 4                   4
00009365843 sosiologia 2                   2
00009365995 sosiaalipsykologia 8 8 1 1 0 1 4 7 x 2 25
00009368727 sosiologia 0             0     0
00009373327 sosiaalityö 10 8 1 1 1 1 4 8 x 2 28
00009389968 sosiaalityö 4                   4
00009395994 sosiologia 4                   4
00009444227 sosiaalityö 8 8 1 1 1 1 4 8 x 2 26
00009445336 sosiaalityö 10 10 1 1 1 1 3 7 x 1 28
00009446380 sosiaalipsykologia 4                   4
00009454709 kriminologia 6 6 1 1 1 1 0 4 x 0 16
00009460324 sosiologia 4                   4
00009469558 sosiaalityö 2                   2
00009473719 sosiaalipsykologia 4                   4
00009494743 sosiaalityö 8 8 1 1 1 1 4 8 x 2 26
00009495687 sosiaalityö 8 10 1 1 1 1 3 7 x 1 26
00009497944 sosiaalityö 10 6 1 1 1 1 4 8 x 2 26
00009499793 sosiaalityö 4                   4
00009501791 sosiaalityö 10 6 1 1 1 1 3 7 x 2 25
00009504675 sosiaalityö 4                   4
00009513543 sosiaalipsykologia 4                   4
00009516498 sosiaalipolitiikka 10 8 1 1 1 1 4 8 x 2 28
00009519576 sosiaalipsykologia 6 10 1 1 1 1 4 8 x 0 24
00009520701 sosiaalityö 4                   4
00009520866 sosiaalipsykologia 4                   4
00009533251 sosiaalityö 10 8 1 1 1 1 3 7 x 1 26
00009536889 sosiaalityö 8 8 1 1 1 1 3 7 x 1 24
00009538078 sosiaalityö 4                   4
00009550632 sosiologia 10 8 1 1 1 1 4 8 x 2 28
00009556186 sosiaalityö 10 8 1 1 1 1 3 7 x 2 27
00009561074 sosiaalipolitiikka 6 8 1 1 0 0 3 5 x 1 20
00009564521 sosiaalityö 2                   2
00009572571 sosiaalityö 2                   2
00009583434 sosiaalityö 10 10 1 1 1 1 4 8 x 2 30
00009585584 sosiaalityö 4                   4
00009589292 sosiaalityö 8 6 1 0 0 0 0 1     15
00009590566 sosiaalityö 4             0     4
00009611937 sosiaalityö 4                   4
00009613304 sosiaalipolitiikka 8 8 1 1 1 1 2 6 x 2 24
00009615991 sosiaalipolitiikka 0                   0
00009616893 sosiaalipsykologia 4                   4
00009617012 sosiaalipsykologia 10 8 1 1 1 1 4 8 x 2 28
00009627086 sosiaalipsykologia 6 8 1 0 1 0 3 5 x 0 19
00009656853 sosiaalipsykologia 8 8 1 0 1 0 2 4     20
00009668210 sosiaalityö 10 8 1 1 1 1 4 8 x 2 28
00009668731 sosiaalityö 4                   4
00009677078 sosiologia 4                   4
00009682843 sosiaalityö 10 8 1 1 1 1 3 7 x 2 27
00009687000 sosiologia 8 8 1 0 1 1 3 6 x 1 23
00009687987 sosiaalityö 2                   2
00009695940 sosiaalityö 10 8 1 1 1 1 2 6 x 2 26
00009705021 sosiaalityö 10 8 1 0 1 1 4 7 x 2 27
00009706473 sosiaalityö 10 8 1 1 1 1 0 4 x 2 24
00009706897 sosiaalityö 10 8 1 1 1 1 3 7 x 2 27
00009706923 sosiaalityö 4                   4
00009709153 sosiologia 2                   2
00009727384 sosiaalityö 10 8 1 1 1 1 4 8 x 1 27
00009727656 sosiaalityö 10 8 1 1 1 1 3 7 x 2 27
00009728626 sosiaalityö 4                   4
00009737691 sosiaalityö 10 10 1 1 1 1 2 6 x 2 28
00009738894 sosiaalityö 10 10 1 1 1 1 4 8 x 2 30
00009741331 sosiaalityö 10 8 1 1 1 1 2 6 x 2 26
00009744286 sosiaalityö 10 10 1 1 1 1 3 7 x 2 29
00009745777 kriminologia 10 8 1 1 1 1 4 8 x 2 28
00009755136 sosiaalityö 8 10 1 1 1 1 4 8 x 2 28
00009764677 sosiaalityö 4                   4
00009770755 sosiaalipolitiikka 4                   4
00009773901 sosiaalityö 8 8 1 1 1 1 4 8 x 2 26
00009786516 sosiaalityö 4                   4
00009788200  sosiaalityö 10 8 1 1 1 1 4 8 x 1 27
00009795206 sosiaalityö 10 8 1 1 1 1 1 5 x 1 24
00009796030 sosiaalityö 4                   4
00009798203 sosiologia 4                   4
00009803415 kriminologia 6 8 1 0 1 1 1 4     18
00009804537 sosiaalityö 4                   4
00009809435 sosiaalityö 10 10 1 1 1 1 3 7 x 2 29
00009812862  sosiaalityö 10 10 1 1 1 1 3 7 x 1 28
00009828403 sosiaalityö 10 10 1 1 1 1 3 7 x 1 28
00009831335 sosiaalipsykologia 6 6 1 0 0 1 1 3     15
00009849181 sosiaalipolitiikka 8 8 1 1 1 1 3 7 x 2 25
00009851412 sosiaalipolitiikka 8 8 1 1 1 1 4 8 x 2 26
00009853834 sosiaalityö 8 10 1 1 1 1 4 8 x 2 28
00009854626 kriminologia 10 8 1 1 1 1 4 8 x 2 28
00009868515 sosiaalityö 10 8 1 1 1 1 4 8 x 1 27
00009870176 sosiologia 2                   2
00009876345 sosiaalipsykologia 0                   0
00009899076 sosiaalityö 10 10 1 1 1 1 4 8 x 1 29
00009899319 sosiaalipsykologia 4                   4
00009923719 sosiaalipsykologia 4                   4
00009924721 sosiaalityö 2                   2
00009926635 sosiaalityö 2                   2
00009931442 sosiaalityö 10 8 1 1 1 1 4 8 x 2 28
00009938157 sosiaalityö 4                   4
00009941979 sosiaalityö 4                   4
00009945344 sosiologia 4                   4
00009950009 sosiologia 8 8 1 1 1 1 2 6 x 1 23
00009957031 sosiaalityö 2                   2
00009962000 sosiaalityö 4                   4
00009978971 sosiaalipsykologia 6 6 1 0 1 1 3 6 x 1 19
00009980736 sosiaalityö 10 8 1 1 1 1 2 6 x 2 26
00009982048 sosiaalityö 10 8 1 1 1 1 2 6 x 2 26
00009987289 sosiologia 2                   2
00009991592 sosiaalityö 10 8 1 1 1 1 3 7 x 1 26
00009996432  sosiaalipolitiikka 8 8 1 1 1 1 2 6 x 2 24
00009997004 sosiaalipolitiikka 4                   4
00010011649                        
00010012729 sosiaalityö 8 6 1 0 1 1 4 7 x 2 23
00010029136 sosiologia 8 8 1 1 0 1 3 6 x 2 24
00010032576 kriminologia 4                   4
00010034668 sosiologia 10 8 1 1 1 1 3 7 x 1 26
00010035722 sosiaalityö 6 8 1 1 1 1 0 4     18
00010036200 sosiaalityö 8 8 1 1 1 1 3 7 x 2 25
00010042728 sosiaalityö 8 10 1 1 1 1 3 7 x 2 27
00010046054 sosiaalityö 2                   2
00010053872 sosiaalityö 10 8 1 1 1 1 3 7 x 2 27
00010055333 sosiaalityö 4                   4
00010057771 sosiaalityö 4                   4
00010063299  kriminologia 10 10 1 1 1 1 4 8 x 2 30
00010078019 sosiaalityö 10 6 1 1 1 1 2 6 x 2 24
00010081970 sosiaalityö 10 10 1 1 1 1 2 6 x 2 28
00010083486 sosiaalityö 4                   4
00010084867 sosiologia 2                   2
00010096059 sosiaalityö 8 6 1 1 1 1 0 4     18
00010096541 sosiaalityö 2                   2
00010102862 sosiaalityö 2                   2
00010111442 sosiaalityö 2                   2
00010121461 sosiaalityö 8 8 1 1 1 1 3 7 x 2 25
00010123993 sosiaalityö 4                   4
00010130601 sosiologia 6 8 1 1 0 1 2 5 x 1 20
00010137866 sosiaalityö 10 8 1 1 1 1 2 6 x 2 26
00010141454 sosiaalityö 10 8 1 1 1 1 3 7 x 0 25
00010143698 sosiaalityö 10 8 1 1 1 1 4 8 x 2 28
00010150283 sosiaalityö 4                   4
00010155453 sosiaalityö 2                   2
00010155754 sosiaalityö 10 6 1 1 1 1 3 7 x 2 25
00010158599 kriminologia 4                   4
00010160406  sosiaalityö 10 8 1 1 1 1 1 5 x 2 25
00010166510 kriminologia 2                   2
00010168482 sosiaalipsykologia 6 6 1 1 1 1 2 6 x 2 20
00010182264  sosiologia 10 8 1 1 1 1 4 8 x 2 28
00010186655 sosiologia 6 10 1 1 1 1 2 6 x 2 24
00010194896 sosiaalipolitiikka 10 8 1 1 1 1 4 8 x 2 28
00010210424 sosiaalityö 4                   4
00010219881 sosiaalipsykologia 4                   4
00010220333 sosiaalipsykologia 6 10 1 1 1 1 0 4 x 2 22
00010220993  kriminologia 10 8 1 1 1 1 4 8 x 2 28
00010225613 sosiaalityö 2                   2
00010227909  sosiaalityö 8 8 1 1 1 1 4 8 x 2 26
00010229350 sosiologia 2                   2
00010229693                        
00010230284 sosiaalityö 4                   4
00010234659 sosiaalityö 8 6 0 1 1 1 0 3     17
00010238383                        
00010240096 sosiaalipsykologia 2                   2
00010245509 sosiaalityö 4                   4
00010256514 sosiaalityö 2                   2
00010257717 sosiaalityö 10 6 1 1 1 1 4 8 x 2 26
00010259867                        
00010263044 sosiaalipsykologia 2                   2
00010267710 sosiaalityö 4                   4
00010270338  sosiologia 10 6 1 1 1 1 2 6 x 1 23
00010270396 sosiaalityö 4                   4
00010270419 kriminologia 10 10 1 1 1 1 1 5 x 2 27
00010271395 sosiaalipsykologia 4                   4
00010274800 sosiologia 4                   4
00010280823 sosiaalityö 4                   4
00010292536 sosiologia 8 8 1 1 0 1 2 5 x 1 22
00010302264 sosiaalipolitiikka 0                   0
00010302374 sosiologia 4                   4
00010303056  sosiaalityö 8 8 1 1 1 1 4 8 x 2 26
00010307780 sosiaalipsykologia 10 8 0 0 0 0 3 3 x   21

Asteriskilla (*) merkityt sarakkeet on selitetty alapuolella. Muut sarakkeet on selitetty erillisellä sivulla.

Sarake Selitys
Opintosuunta Korkeimman pistemäärän arvioinut opintosuunta. 

Maisteriohjelman opintosuunnilla ei ole erillisiä kiintiöitä. Hakijat asetetaan maisteriohjelmassa paremmuusjärjestykseen saavuttamiensa pisteiden perusteella.

Aik. opintojen soveltuvuus

 

Katso hakuohjeet
Menestys aikaisemmissa opinnoissa
 
Katso hakuohjeet
Motivaatiokirje osa1 1/4 - 4/4 Katso hakuohjeet
Motivaatiokirje osa2 Katso hakuohjeet
Motivaatiokirje yhteensä Katso hakuohjeet
Kandidaatin tutkielman lyhennelmä
 
Katso hakuohjeet