Vaasan oikeustieteellinen koulutus

Vaasan oikeustieteellinen koulutus on osa Helsingin yliopiston oikeustieteellistä tiedekuntaa. Vaasassa voit suorittaa oikeusnotaarin koulutusohjelmassa alemman oikeusnotaarin tutkinnon sekä oikeustieteen maisterin koulutusohjelmassa ylemmän oikeustieteen maisterin tutkinnon.
Yleistä Vaasan oikeustieteellisestä koulutuksesta

Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan järjestämä koulutus on toiminut Vaasassa vuodesta 1991 lähtien. Syksystä 2005 alkaen Vaasassa annettava koulutus laajeni siten, että Vaasassa suoritetaan alempi eli kolmivuotinen oikeusnotaarin tutkinto kokonaisuudessaan. Oikeustieteen maisterivaiheen opintojen järjestäminen aloitettiin syksyllä 2010.

Vaasan yksikössä on alusta asti panostettu kaksikielisyyteen. Opetus on kaksikielistä, jolloin suomen- ja ruotsinkieliset seuraavat yhteistä opetusta, josta suomeksi ja ruotsiksi pyritään järjestämään suurin piirtein yhtä suuri osuus.

Vaasassa on myös mahdollisuus suorittaa joko osa opinnoista tai ON-tutkinto toisella kotimaisella kielellä.

Kaksikielistä tutkintoa opiskeleva suorittaa vähintään yhden kolmasosan minimilaajuisesta tutkinnosta (180 op) toisella kotimaisella kielellä ja saa todistukseensa maininnan tutkinnon suorittamisesta kaksikielisenä. Lisätietoja Helsingin yliopiston kaksikielisistä tutkinnoista löydät Kaksikielinen tutkinto – valttikortti työmarkkinoilla -sivulta sekä Opiskelijan ohjeista.

Vaasaan hyväksytyt suorittavat aina oikeusnotaarin tutkinnon Vaasassa, maisterin tutkinnon voi suorittaa joko Vaasassa tai Helsingissä.

Opiskelu

Vaasassa opiskelu on kurssimuotoista ja edellyttää läsnäoloa Vaasassa. Pieni ryhmä mahdollistaa henkilökohtaisemman opetuksen ja erilaisten opetusmetodien hyödyntämisen. Tammipihan (Pitkäkatu 28–30) 4. kerroksen tilat ovat Vaasan yksikön käytössä. Sieltä löytyvät opetustilat, opintoneuvonnan palvelut sekä yksikön vastaava professori ja muu tutkimus- ja opetushenkilökunta. Pieni yksikkö mahdollistaa myös vaivattoman vuorovaikutuksen yksikön henkilökunnan kanssa.

Vaasan opiskelijat opiskelevat Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan oikeusnotaarin koulutusohjelman ja oikeustieteen maisteriohjelman opetussuunnitelman mukaisesti. Tarkempaa tietoa opetussuunnitelmasta löytyy esimerkiksi Opiskelijan ohjeista. Valinnaisia opintojaksoja voidaan Vaasassa järjestää myös yhteistyössä toisten Vaasassa toimivien korkeakoulujen kanssa.

Oikeusnotaarin koulutusohjelman sisältämissä lukukauden mittaisissa temaattisissa kokonaisuuksissa opetus järjestetään siten, että kunkin temaattisen kokonaisuuden opetus jakautuu opiskelijoiden etukäteisvalmistautumiseen perustuvaan kontaktiopetukseen sekä pienryhmäharjoituksiin.

Opintoihin sisältyy luentojen ja pienryhmäharjoitusten lisäksi mm. seminaareja, kirjallisia tehtäviä ja töitä, kirjallisuuteen pohjautuvia tenttejä, esseitä sekä oppimispäiväkirjoja. Opinnoissa harjoitellaan myös esiintymistä ja omien töiden esittämistä sekä palautteen saamista että sen antamista toisten töistä.

Opiskelu ja opiskelijaelämä oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Tutkimus ja jatkokoulutus

Vaasan yksikössä harjoitetaan myös oikeustieteellistä tutkimustoimintaa. Tutkimuksen painopisteet vaihtelevat sen mukaan, keitä tutkijoita yksikössä toimii.

Tällä hetkellä tutkimuksen vahvuusalueita ovat erityisesti immateriaalioikeus, prosessioikeus, insolvenssioikeus, hallinto-oikeus, vero-oikeus sekä perhe- ja jäämistöoikeus (painopisteenä erityisesti lapsi- ja edunvalvontaoikeus).

Tutkimus oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Yhteystiedot ja toimisto

Käyntiosoite

Tammipiha, 4. krs

Pitkäkatu 28–30

Vaasa

Postiosoite

Helsingin yliopisto / Vaasan oikeustieteellinen koulutus

PL 1010 (Pitkäkatu 28–30) 

65101 VAASA

Puhelinnumerot

029 41 22278 / 0504762362

Vaasan yksikön henkilöstö

Vaasan yksikkö on henkilökuntamäärältään pieni ja yhteisöllinen. Päätoimiseen opetus- ja tutkimushenkilökuntaan kuuluu kaksi professoria, yliopistonlehtori, yliopisto-opettaja sekä väitöskirjatutkijoita, lisäksi osa-aikaisesti työskentelee professori ja opetuksen apuna opetusavustajia. Opetus- ja opiskelijapalveluissa toimii päätoimisesti koulutussuunnittelija ja koordinaattori.

Tutkimus- ja opetushenkilöstö
Muu opetus- ja tutkimushenkilöstö

Väitöskirjatutkija Max Malvikko

max.malvikko@helsinki.fi

Kielten vastuuopettaja Johanna Dahlin

johanna.dahlin@helsinki.fi

 

Opintopalvelut

Opintoneuvonnan sähköposti: oik-vaasa-neuvonta@helsinki.fi

Yleis­hal­lin­to