Opiskelu ja opetus

Oikeustieteellinen koulutus antaa laajat mahdollisuudet toimia monenlaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä tehtävissä. Koulutus antaa myös valmiuksia vaikuttaa yhteiskunnan oikeudenmukaisuuteen, ymmärtää syvällisesti yhteiskunnallisia asioita ja ratkaista konflikteja.

Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta on maan johtava ja kansainvälisesti tunnettu oikeustieteen tutkimus- ja opetusyksikkö. Tiedekunnan koulutusohjelmissa opettavat professorit ja muut opettajat ovat oman alansa parhaita asiantuntijoita.

Tiedekunnasta valmistuvat juristit sijoittuvat työelämässä laaja-alaisesti niin yksityisen elinkeinoelämän, julkisen hallinnon, tuomioistuinlaitoksen, järjestöjen kuin asianajotoiminnan piiriin – unohtamatta toisaalta tutkijoita ja toisaalta sitä osaa juristeista, jotka sijoittuvat muihin kuin perinteisiin juridisiin ammatteihin. Juristin tehtävät ovat yhteiskunnallisesti arvostettuja, ja juristit työllistyvät hyvin.